ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Actors Studio

Actors Studio je členská organizácia a divadelná škola v New Yorku. V roku 1947 ho založili Elia Kazan, Robert Lewis a Cheryl Crawford ako pokračovanie bývalej progresívnej divadelnej skupiny Group Theatre. V roku 1949 sa pripojil Lee Strasberg, ...

                                               

Glasgow School of Art

Budova, v ktorej škola sídli, má dve časti: východné krídlo 1897 – 99 západné krídlo a vyššie podlažie 1907-08 Budova bola navrhnutá škótskym architektom Charlesom Rennie Mackintoshom 1868-1928. Z architektonického hladiska je význačná ako vrchol ...

                                               

Juilliard School

Juilliard School je americká umelecká škola v New Yorku, jedna z najvýznamnejších na svete. Poskytuje vzdelanie v odbore hudobnom, tanečnom a dramatickom.

                                               

Konzervatórium

Konzervatórium je odborná škola, ktorá vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov čiže poskytuje vzdelanie v odbore hudby, tanca a herectva.

                                               

Sgrafito

Sgrafito je grafická umelecká technika, pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky sa odkrýva spodná vrstva čím sa vytvára motív. Sgrafito vzniklo v Taliansku v období renesancie ako typic ...

                                               

Abstrakcia (výtvarné umenie)

Abstrakcia vo výtvarnom umení je antipozícia k predmetnej figurácii. Rozlišujú sa 2 základné typy: relatívna abstrakcia - umenie, kde skutočnosť je len východiskom pre samotné výtvarné dielo abstraktné výtvarné umenie absolútna abstrakcia - abstr ...

                                               

Abstraktné výtvarné umenie

Abstraktné výtvarné umenie je nepredmetné výtvarné umenie. Obraz je založený na princípoch farebnej a tvarovej harmónie, pričom vyjadrovacie prostriedky tvoria geometrické tvary, farby a línie bez figuratívnej, reálnej predlohy.

                                               

Anamorfóza (obraz)

Anamorfóza je vo výtvarnom umení skreslenie zobrazenia alebo perspektívy objektu. Aby divák uvidel anamorfovaný objekt v správnej perspektíve, musí zaujať určitý uhol pohladu alebo použiť pomocné zariadenie.

                                               

Dejiny výtvarného umenia

Ide o históriu výtvarného umenia a jeho históriou podmienené premeny, ktoré sa prejavujú na umeleckých dielach v podobe premien slohu, smeru, názorov, tendencie, atď. Označenie zahrňuje maliarstvo, sochárstvo, grafiku, architektúru a úžitkové ume ...

                                               

Drip-painting

Drip-painting je špecifická technika akčnej malby, ktorá prostredníctvom priameho kvapkania, liatia alebo striekania farby na plochu vodorovne položeného plátna vytvára chaotickú farebnú faktúru. Drip-painting zrušil funkciu klasickej obrazovej f ...

                                               

Farba (fyzika)

Farba je psychofyziologický vnem vyvolaný vstupom viditelného svetla určitej vlnovej dĺžky do oka, resp. označenie jednej z častí viditelného svetla, ktorá po dopade do oka vyvoláva viac či menej podobný psychofyziologický vnem. Interval spektra ...

                                               

Frotáž

Frotáž je umelecká technika kopírovania reliéfnej štruktúry na papier. Princíp spočíva v priložení papiera alebo iného vhodného materiálu na reliéf. Rovnomerným prechádzaním mäkkej ceruzy alebo kresliaceho uhlíka, voskovej ceruzy a pod. po celej ...

                                               

Grafika (výtvarné umenie)

Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov. Pojem grafika pochádza z gréckeho slova "grafein", čo znamená kresliť. V širšom zmysle pod týmto pojmom roz ...

                                               

Kaligrafia

Kaligrafia je výtvarné umenie súvisiace s písaním písma, krasopis, umenie pekne písať alebo kaligrafický prejav na grafickom liste. Ide o návrh a realizáciu písma pomocou nástroja so širokými hrotmi, štetcom alebo inými písacími nástrojmi. Súčasn ...

                                               

Maliar (umelec)

Maliar je umelec, ktorý vytvára obrazy, dvojrozmerné umelecké diela, nanášaním farbiva na povrchy ako je papier, plátno, drevo, sklo, či glazúru keramických a porcelánových nádob. Používa efekt kompozície a ďalších estetických hladísk na vyjadren ...

                                               

Perokresba

Perokresba alebo perovka alebo modernejšie klipart je výtvarný druh, kresliaca technika záznamu obrazu čiarami či už klasicky perom a atramentom, alebo pomocou počítačových technológií. Výrazovým prostriedkom je čiara rôznej hrúbky. Perokresby sú ...

                                               

Rukopis (starý dokument)

Rukopis alebo manuskript je stará, rukou písaná pamiatka, najmä z obdobia pred vynájdením tlače. Z obdobia pred vynálezom kníhtlače sa dochovalo v oblasti európskej kultúry niekolko sto tisíc rukopisov z pôvodného počtu niekolkých miliónov. Každý ...

                                               

Tibetské výtvarné umenie

Tibetské výtvarné umenie je súčasť tibetského umenia; ovplyvnené lamaizmom a tradíciami severnej Indie; v 17. stor 19. stor. takisto vplyv Číny, strednej Ázie a iránskej oblasti. Po megalitickom a nomádskom umení rozvoj od 7. stor. vo forme lamai ...

                                               

Typografia (umenie)

Typografia sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených dokumentov s použitím vhodných rezov písma a usporiadania jednotlivých znakov a odsekov vo vhodnej, pre čitatela zrozumitelnej a esteticky akceptovatelnej forme. Zaoberá sa tiež dizaj ...

                                               

Velký prospekt Prahy z Petřína

Velký prospekt Prahy z Petřína je lept Václava Hollara pozostávajúci z troch listov, v katalógu Hollarových výtlačkov uvádzaný pod číslom P880. Lept bol vydaný v Antverpách roku 1649 a vložený bol do Topographie Bohemiae, Moraviae et Silesiae, kt ...

                                               

Vitráž (chrám)

Vitráž je sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel spájaných pomocou olovených páskov a slúžiaca na zasklenie okien. V prenesenom zmysle slova ide aj o názov techniky, ktorá sa používa na ich výrobu.

                                               

Žánrová malba

Žánrové umenie, žánrové scény, žánrové pohlady alebo žánrová malba sú ilustrované reprezentácie, ktoré predstavujú scény alebo udalosti z každodenného života, ako sú trhy, domáce prostredie, interiéry, večierky, hostinské alebo pouliční scény. Vo ...

                                               

Komediálna dráma

Príchod rádio drámy, kina a čiastočne televízie vytvoril väčší tlak na trh na presnejšie definovanie produktu ako komédie alebo drámy. Hoci v živom divadle sa rozdiel stával čím ďalej tým menej významným, v masmédiách sa komédia a dráma jasne roz ...

                                               

Keep Calm and Carry On

Keep Calm and Carry On je motivačný plagát z roku 1939 distribuovaný vládou Spojeného královstva v rámci prípravy na Druhú svetovú vojnu. Mal za úlohu pozdvihnúť morálku britskej verejnosti, ktorá sa obávala predpokladaných masívnych leteckých út ...

                                               

Rosie the Riveter

Rosie the Riveter je americká kultúrna ikona druhej svetovej vojny, ktorá reprezentuje ťažko pracujúce ženy v továrňach a lodeniciach počas vojny. Mnohé z nich vyrábali muníciu a vojnové potreby. Tieto ženy niekedy prevzali úplne nové zamestnania ...

                                               

Angelológia dejín

Angelológia dejín je kniha, ktorá zhŕňa výsledky práce slovenského bádatela, sofiológa Emila Páleša. Komplexne skúma príčiny tvorivosti a psychologické pozadie kultúrnych vĺn v dejinách. Porovnáva osobnostné typy, kultúrne vzorce a prírodné formy ...

                                               

Horoskop

Horoskop alebo kozmogram je v astrológii diagram rozmiestnenia nebeských telies v určitom časovom bode, najčastejšie v čase narodenia jedinca. Ide o schematický obrazec, v ktorom sú zakreselné pozície Slnka, Mesiaca, planét a niektorých ďalších h ...

                                               

Kohút (čínska astrológia)

Osoby narodené v tieto dátumy môžu o sebe povedať, že sa narodili v roku kohúta s nasledujúcim elementom: 5. február 1981 - 24. január 1982: Kohút kovu 8. február 1921 - 27. január 1922: Kohút kovu 23. január 1993 - 9. február 1994: Kohút vody 22 ...

                                               

Magický štvorec

Magický štvorec je štvorcová tabulka typu n × n {\displaystyle n\times n}, ktorá obsahuje v každom poli prirodzené číslo pričom súčet čísel v každom stĺpci, v každom riadku a v každej uhlopriečke je rovnaký a žiadne dve čísla nie sú rovnaké. V tr ...

                                               

Zvieratník

Zvieratník alebo zverokruh alebo zodiak je hypotetický pás pozdĺž ekliptiky pozostávajúci zo súboru dvanástich obdĺžnikov na oblohe. Každý obdĺžnik sa nazýva znamenie zvieratníka a je 30° dlhý a 18° široký. Každé znamenie má kratšie 18-stupňové s ...

                                               

Cirkul’art – Festival nového cirkusu

vytváranie medzinárodných partnerstiev vyhladávanie nových talentov doma i v zahraničí a podporovanie netradičných a inšpiratívnych foriem umenia založenie novej tradície festivalu súčasného umenia, cirkusu a divadla navrátenie pôvodnej umeleckej ...

                                               

Cirkus Humberto (cirkus)

Cirkus Humberto je cirkus známy hlavne z televízneho seriálu Cirkus Humberto z roku 1988 natočeného podla románu Eduarda Bassa. Ide však aj o skutočne existujúci cirkus, fungujúci na území Česka a Slovenska.

                                               

Cirque du Soleil

Cirque du Soleil je kanadská cirkusová spoločnosť sídliaca v Montreali, založená bola v roku 1984. Predstavenia Cirque du Soleil videlo už viac než 100 miliónov divákov v 300 mestách okolo sveta. Počas roku 2014 Cirque du Soleil prezentoval 18 rô ...

                                               

Žonglovanie

Žonglovanie alebo žonglérstvo je športová a artistická aktivita spočívajúca vo velmi zručnom vyhadzovaní a spätnom chytaní predmetu či predmetov. Prenesene žonglovanie znamená obratné fyzické zachádzanie s niečím. Zlepšuje nervosvalovú koordináci ...

                                               

Fan fiction

Fan fiction, tiež fanfiction alebo fan-fiction, je literárne dielo vychádzajúce primárne z diela už existujúceho a napísané jeho fanúšikom. Dielom, na ktorom je fan fiction vystavané a ktoré sa označuje tiež ako canon či kánon, je často krásna li ...

                                               

Mystery Readers International

Mystery Readers International je najväčšia organizácia združujúca fanúšikov/čitatelov detektívneho žánru na svete. Založila ju Janet A. Rudolphová v roku 1987 v Berkeley v Kalifornii. Organizácia vydáva štvrťročne vlastný časopis Mystery Readers ...

                                               

Slash (žáner)

Slash alebo tiež lomka je subžáner fan fiction. Opisuje romantický alebo sexuálny vzťah medzi predstavitelmi rovnakého pohlavia, väčšinou mužmi, ktorí sú prevzatí z už známeho diela a v primárnom zdroji majú vzťah bez výslovnej homosexuálnej orie ...

                                               

Airsoft

Airsoft je hra v teréne, ktorá sa hrá so špeciálnymi airsoftovými zbraňami, čo sú imitácie zbraní strielajúce 6mm plastové guličky, gulky tzv. BBčka Rozdiel oproti paintballu je v tom, že sa nestriela muníciou obsahujúcou farbu, ale plastovými gu ...

                                               

Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons je fantasy hra na hrdinov, pôvodne navrhnutá Gary Gygaxom a Dave Arnesonom a vydaná spoločnosťou Tactical Studies Rules. Od roku 1997 hru publikujú Wizards of the Coast. Vydanie D&D sa všeobecne považuje za začiatok moderný ...

                                               

Geocaching

Geocaching je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hladaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, schránka – hantírkou keška. Hra je niekedy spojená s úlohami, riešením ...

                                               

Hazardná hra

Hazardná hra je hra, v ktorej sa hazarduje s peniazmi, životom, zdravím… Obvykle ide o hazard s peniazmi. Hazardné hry môžu byť také, že všetci hráči ak nepodvádzajú majú rovnaké šance na výhru, ale šance môžu byť aj asymetrické. V princípe každú ...

                                               

History Civil War: Secret Missions

History Channel Civil War: Secret Missions je historická strielačka z prvej osoby; vytvorená spoločnosťou Cauldron Ltd, a následne vydaná spoločnosťou Activision Value pre Microsoft Windows, Playstation 2, Playstation 3 and Xbox 360; ako pokračov ...

                                               

Kameň, papier, nožnice

Kameň, papier, nožnice je jednoduchá hra najčastejšie pre dvoch hráčov, z ktorých každý v dohodnutý moment ukáže rukou gesto symbolizujúce kameň, papier alebo nožnice. Kameň poráža nožnice, lebo nožnice sa na ňom otupia; papier poráža kameň, lebo ...

                                               

LARP

LARP je označenie druhu hier naživo založených na hraní roly. Každý hráč má pridelenú rolu postavy, ktorú počas hry fyzicky stvárňuje podobne ako herci v divadle. Na rozdiel od divadla však hráči LARPu nehrajú primárne pre diváka, ale sami pre se ...

                                               

Madžong

Madžong alebo ma-jongg je tradičná čínska hra s obdĺžnikovými kameňmi. Podobá sa na kartové hry. Známa je aj moderná verzia pre jedného hráča.

                                               

Mikádo (hra)

Mikádo je hra pochádzajúca z Európy, ktorá obsahuje 41 drevených paličiek. Vyrobené sú z dreva a prúžkami majú označené rôzne bodové hodnoty. Táto jednoduchá hra rozvíja presnosť, trpezlivosť a šikovnosť.

                                               

Podraz 6

Podraz 6 je hra pre počítače ZX Spectrum. Žáner hry sa podobá textovým hrám. Autorom je Anton Tokar. Jedna so o hru pre jedného hráča ktorá sa ovláda klávesnicou. Hra bola vydaná spoločnosťou Antok Software na Slovensku v roku 1988 pre ZX Spectru ...

                                               

Teória hier

Teória hier je odvetvie aplikovanej matematiky. Používa modely na skúmanie interakcií s formalizovanou štruktúrou pohnútok. Teória hier skúma predpokladané a skutočné správanie sa jednotlivcov v hrách, rovnako ako aj optimálne stratégie. Zdanlivo ...

                                               

The Game (hra)

Kedykolvek si hráč na hru spomenie, prehrá. Každá prehra musí byť ohlásená luďom v okolí. Často sa používa jednoducho veta v štýle "Prehral som" angl. "I lost The Game") Hra sa hrá stále a hrá ju každý. Resp. každý, kto o nej vie. Pravidlá teda d ...

                                               

Zlatá brána (hra)

Zlatá brána je detská hra, pri ktorej sa oproti sebe postaví dvojica detí, chytia sa navzájom za obe ruky a zdvihnú ich nad hlavu. Pod touto symbolickou bránou prechádza "had" detí, ktoré sa tiež držia za ruky. Dvojica, ktorá drží bránu, odrieka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →