ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Vedecké poznanie

Vedecké poznanie je ideálna stránka, podproces a výsledok vedeckého osvojovania si sveta. Vedecké poznanie je podla Aristotela epistémé – vyvrcholenie celého procesu poznania spočívajúce v postihnutí všeobecného a nevyhnutného. Vedecké poznanie s ...

                                               

Vedeckosť

Vedeckosť je súbor konštituentov osvojovania si sveta človekom, ktoré ho odlišujú od umenia, nábožestva, káždodenného osvojovania si sveta, filozofie, mýtu aťď. K základným konštituentom vedeckosti patrí systematickosť budovania takých významovýc ...

                                               

Vedecký fakt

Vedecký fakt je fakt, ktorý sa od holého alebo bezprostredného faktu odlišuje tým, že je spracovaný, získaný meraním, uvedený do vzťahu k iným faktom alebo zákonom, jednoducho že je skonštruovaný. V prírodných vedách sa ako fakt obyčajne chápe ak ...

                                               

Vedecký jazyk

Vedecký jazyk je znaková sústava, ktorá slúži pre internú komunikáciu a prezentáciu výsledkov vo vede. Vedecký jazyk pozostáva z nejakého fragmentu prirodzeného jazyka a špeciálnej terminológie spolu s pravidlami pre ich používanie. Výber fragmen ...

                                               

Vedecký kongres

Vedecký kongres je podujatie osobitého, najčastejšie medzinárodného významu, zamerané na výmenu výsledkov ludského poznania z vedných oblastí. Účastníkmi sú zvyčajne významné osobnosti, počet účastníkov presahuje 300. Prevažne ide o cudzie osoby. ...

                                               

Vedecký konsenzus

Vedecký konsenzus je kolektívne posúdenie, zaujatie stanoviska a názoru výskumníkov v špecifickom vednom odbore v špecifickom momente. Vedecký konsenzus je určený zhodou názoru významnej väčšiny vedcov. Konsenzus sa dosahuje prostredníctvom komun ...

                                               

Vedný odbor

Vedný odbor alebo vedecká disciplína je teoreticky a empiricky zdôvodnená, historicky vzniknutá, relatívne stála štruktúrna jednotka vedy. Je súčasťou vedy vo všeobecnom zmysle, charakterizovaný špecifickým predmetom a metódou bádania. Vedný odbo ...

                                               

Vedy o telesnej kultúre

Vedy o športe sú strešnou skupinou vied o športe. Predmetom skúmania systému vied "Vedy o športe" je cielavedomý pohyb zameraný na zdokonalovanie človeka, formovanie sociálnych väzieb, zvyšovanie telesnej zdatnosti, na športové výsledky, ale i do ...

                                               

Veličina

Veličina je významový útvar, ktorý je výsledkom poznania ohraničenej velkosti, množstva, stavu, niečoho, čo sa môže stať väčším alebo menším. Všeobecnejšie povedané, pri veličine ide o istý výsledok poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky ...

                                               

Výskum

Výskum je bádanie, skúmanie, v ktorom ide o poznanie doposial nepoznaných skutočností na základe analýzy skutočností už známych. Vo vede sa zvykne rozlišovať základný výskum a aplikovaný výskum, experimentálny a teoretický, individuálny a tímový ...

                                               

Vývoj vedy

Vývoj vedy je vzchádzanie alebo utváranie sa jedných stavov alebo foriem vedy z druhých. Premet dejín vedy. Idealistickodialektické koncepcie vedy zahrnujú novohegelovské koncepcie vedy a koncepcie vedy Ch. S. Peircea, A. N. Whiteheada. Kladú pro ...

                                               

Zoznam vedných disciplín

Tento článok obsahuje abecedný zoznam vied, vedných disciplín a náuk so základnou charakteristikou daných vied. Pod väčšinou hesiel sú tzv. "podriadky", kde sú systematicky určené niektoré z týchto informácií: 3. iný názov lingvistika = jazykoved ...

                                               

Zoznam farieb

Toto je zoznam farieb používaných na webových stránkach internetu v značkovacom jazyku html. Vychádza z farebného modelu RGB. V tejto tabulke sú farby popísané slovne anglicky a 6 ciferným hexadecimálnym kódom, ktorý obsahuje znaky 0.1.9, A, B, C ...

                                               

Zoznam konšpiračných teórií

Tvrdenie, že nemecká armáda v prvej svetovej vojne "nebola porazená na bojisku" ale odnárodnení civilisti jej "pichli nôž do chrbta". Tvrdenia, že ovládnuť svet sa snažia Illuminati alebo slobodomurári. Tvrdenie, že za vznik a existenciu bolševiz ...

                                               

Zoznam mangaka

Toto je zoznam mangaka, teda tvorcov mangy. Mená mangaka písané latinkou sú písané západným spôsobom, najprv krstné meno a potom priezvisko. Mená písané písmom kandži sú písané japonským štýlom, najprv priezvisko a potom krstné meno.

                                               

Zoznam okultistov

Toto je zoznam významných osobností, súčasných, historických alebo legendárnych, ktoré sa spájajú s niektorou s nižšie uvedených činností alebo tradícií: okultizmus veda astrológia čarodejníctvo alchýmia veštenie okultná mágia praktický mysticizm ...

                                               

Zoznam remesiel

Truhliarstvo Debnárstvo alebo bednárstvo Sitárstvo Píšlalkárstvo Korytárstvo Drevorubačstvo Tokárstvo alebo sústružníctvo Rezbárstvo Doskárstvo alebo píliarstvo Košikárstvo Pažbárstvo Tesárstvo Stolárstvo Kolárstvo alebo kolesárstvo

                                               

Zoznam smerových telefónnych čísiel štátov

90 392 – Severocyperská turecká republika 90 – Turecko 94 – Srí Lanka 999 – rezervované pre služby pri potenciálnych prípadoch prírodných katastrof 969 – v minulosti používané v Jemenskej ludovodemokratickej republike, v súčasnosti sa zjednotené ...

                                               

Zoznam tektonických platní

Arabská platňa platňa Nazca Sundská platňa Somálska platňa Ochotská platňa Karibská platňa platňa Scotia Amurská platňa Kokosová platňa Filipínska platňa platňa Yangtze Indická platňa

                                               

Zoznam vedeckých a technologických parkov

Texas A&M University Research Park College Station Texas Research Park San Antonio University of Houston Energy Research Park Houston University of North Texas Research Park Denton

                                               

Zoznam velmajstrov Rádu Božieho hrobu

Od roku 1847 stáli na čele Rádu Božieho hrobu následujúci velmajstri: 1906-1907 Filippo Camassei, patriarcha jeruzalemsky a kardinál 1972-1988 Maximilien kardinál de Fürstenberg 1962-1972 Eugène kardinál Tisserant 1995-2007 Carlo kardinál Furno 2 ...

                                               

Zoznam velmajstrov Rádu maltézskych rytierov

Na čele Rádu maltézskych rytierov stál vždy velmajster volený na doživotie valným zhromaždením reprezentantov. Z tohto pravidla možno uviesť nasledujúce výnimky: 1805 – 1879: v tomto období bol Rád vedený v hierarchii Rádu nižšie stojacimi poručí ...

                                               

Zoznam austrálskych lesných požiarnych sezón

Toto je zoznam konkrétnych ročných období lesných požiarov v Austrálii, vrátane niektorých významných udalostí lesných požiarov z každej sezóny. Udalosti sú uvedené, ak spôsobujú smrtelné udalosti, ničia domy alebo pália viac ako 100 000 ha pôdy. ...

                                               

Zoznam hymien členských štátov Spojených štátov

Názov piesne: The Arizona March Song Dátum prijatia: 28. február 1919 Prvá štátna pieseň Skladatel: Maurice Blumenthal Autor hymny: Margaret Rowe Clifford Názov piesne: Arizona Skladatelia: Rex Allen a Rex Allen Jr. Druhá štátna pieseň Dátum prij ...

                                               

Zoznam kampaní Süleymana I.

Stĺpce tabulky okrem poznámok a obrázkov sú zoradené podla symbolov šípok. Nasledujúci text poskytuje prehlad toho, čo obsahuje tabulka a ako funguje triedenie. Obrázok: prezentovaný obrázok úzko súvisí s kampaňou, zvyčajne zobrazuje hlavnú bitku ...

                                               

Zoznam mott členských štátov Spojených štátov

Motto: In God We Trust po anglicky Rok prijatia: 1956 Volný preklad: V Boha veríme Prvé motto Volný preklad: Z mnohých jeden Motto: E Pluribus Unum po latinsky Rok prijatia: 1782 Druhé motto

                                               

Museum of Anthropology (Vancouver)

Museum of Anthropology je antropologické múzeum nachádzajúce sa v kampuse University of British Columbia v kanadskom meste Vancouver. Známe je svojimi zbierkami umeleckých diel indiánskych kmeňov obývajúcich severozápadné pobrežie Severnej Amerik ...

                                               

Aris Pulianos

Aris Pulianos novogr. Άρης Πουλιανός – Aris Pulianos) je grécky antropológ a archeológ, jeden z najznámejších antropológov 20 storočia. Narodil sa na gréckom ostrove Ikaria. Študoval v New Yorku a Moskve.

                                               

Dezomorfín

Dezomorfín morphine) je silno návykové opioidné narkotikum vyrábané z kodeínu. Na zvýšenie účinku dezomorfínu sa pridáva k destilátu aj skvapalnený bután, jód, acetónové riedidlo, červený fosfor či kyselina chlorovodíková. Jeho užívanie vedie k o ...

                                               

Dietylamid kyseliny lysergovej

Syntetizoval ho v roku 1938 švajčiarsky chemik Albert Hofmann vo firme Sandoz Laboratories v Bazileji Švajčiarsko ako súčasť velkého výskumného programu na hladanie medicínsky užitočných derivátov ergotových alkaloidov.

                                               

Dimetyltryptamín

Dimetyltryptamín, tiež známy ako N, N-dimetyltryptamín, je tryptamín vyskytujúci sa v prírode a zároveň aj potenciálna halucinogénna droga, nachádzajúca sa nie len vo velkom množstve rastlín, ale aj v stopových množstvách v ludskom tele, kde je j ...

                                               

DOB

DOB, systémový názov 2.5-dimethoxy-4bróm-amfetamín, je nová syntetická droga. Ide o amfetamín obohatený o bróm. Droga sa radí medzi halucinogény. Účinkuje priemerne až po troch hodinách a halucinogénny efekt môže trvať až 72 hodín.

                                               

Droga (omamná látka)

Droga je omamná alebo psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Názov pochádza z holandského droog - "vyprahnutý". Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky. Drogy ovplyvňujú mysel, vôlu a úsudok, čo môže vyvolať ...

                                               

Drogy a mýty

Drogy a mýty je kniha, v ktorej autori rozoberajú tému drogovej závislosti na príkladoch troch krajín, dvoch liečebných zariadení a jedného experimentu. Autori otvorene zaujímajú liberálny, tolerantný a kompromisný postoj k drogám. Kniha je viac ...

                                               

Extáza (droga)

Extáza je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA, účinnú látku v tabletkách extázy po prvý raz syntetizovali v roku 1898. Verejnosť však túto drogu takmer 50 rokov prehliadala. Medicínske pokusy použiť drogu ako prostr ...

                                               

Heroín

Heroín je polosyntetický opiát, derivát alkaloidu morfínu, z ktorého sa pripravuje acetyláciou. Biela kryštalická forma je väčšinou jeho sol s kyselinou chlorovodíkovou, diacetylmorfín hydrochlorid. Je silne návykový. Jeho trvalé užívanie spôsobu ...

                                               

Albert Hofmann

Albert Hofmann bol švajčiarsky vedec, ktorý sa preslávil tým, že ako prvý previedol chemickú syntézu, užil a učil o psychedelických efektoch dietylamidu kyseliny lysergovej. Hofmann bol autorom viac ako 100 vedeckých článkov a napísal mnoho kníh, ...

                                               

Ketamín

Ketamín je látka, ktorá sa využíva v humánnej a veterinárnej medicíne, vyvinutá firmou Parke-Davis. Jeho hydrochloridová sol sa predáva ako Ketanest, Ketalar a Ketaset. Farmakologicky je ketamín klasifikovaný ako antagonista NMDA - receptoru. Ako ...

                                               

Kokaín

Kokaín je práškovitá, biela, kryštalická hmota najrozšírenejšia ako droga. Ide o alkaloid z juhoamerického kra koka pravá. Volná báza kokaínu crack vzniká zmiešaním s alkalickým činidlom najčastejšie sódou, ale používa sa napríklad aj vápno alebo ...

                                               

Krak (kokaín)

Krek alebo krak je pouličný názov hydrochloridu kokaínu C 17 H 21 NO 4, ktorý sa radí medzi tvrdé, stimulačné a narkotické drogy. Krek je najnebezpečnejšia forma kokaínu. Jej základom je kokaín, prevarený práškom do pečiva alebo jedlou sódou. Kre ...

                                               

Meskalín

Meskalín alebo 3.4.5-trimetoxyfenyletylamín je psychoaktívny alkaloid. Pre jeho halucinogénne účinky ho používali severoamerickí indiáni v Mexiku pri náboženských ceremóniách. Získava sa z kaktusov rodu Lophophora alebo sa syntetizuje umelo. Najz ...

                                               

Metadón

Metadón bol vyvinutý nemeckými vedcami v medzivojnovom období ako jedna z náhradných látok za nedostatkový morfín. Po vojne bol uvedený na trh v Spojených štátoch.

                                               

Metamfetamín

Metamfetamín -N-metyl-1-fenyl-propán-2-amín, -metamfetamín hydrochlorid, slangovo: pervitín, péčko, piko, perník, pedro, parno a ďalšie) je syntetická stimulačná droga, ktorá sa vyrába z efedrínu, resp. v súčasnosti z pseudoefedrínu redukciou jod ...

                                               

Vaporizér

Vaporizér je zariadenie, ktoré slúži na sublimáciu. Sublimujú sa väčšinou rastlinné ingrediencie, napríklad marihuana a tabak, ale aj ostatné byliny a zmesi. Svoje využitie má v medicíne ale aj pre aplikáciu drog. Vaporizácia môže byť alternatíva ...

                                               

Závislosť (medicína)

Závislosť je v medicíne podla definície Svetovej zdravotníckej organizácie choroba, a to choroba definovaná takto: duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožitelnej potreby opakovane ...

                                               

Nadčlovek

Nadčlovek je človek, ktorý sa stal dokonalým zo svojho vitálneho pôvodu a nie tým, že ho vychovali iní alebo že sa vychoval sám. Idea nadčloveka sa nachádza už u Lukiana. V 19. storočí ju preslávil Friedrich Nietzsche.

                                               

Hračka

Hračka je predmet určený na hru detí alebo dospelých. Slúži na upútanie pozornosti dieťaťa, jeho zabavenie, prípadne na rozvoj jeho motorických a psychických schopností. Hračky existujú už tisíce rokov. Bábiky, zvieratká, vojačikovia a miniatúry ...

                                               

Amiibo

Amiibo je séria zberatelských figúrok a kariet vyrábaná japonskou firmou Nintendo. Predávať sa začali v novembri roku 2014. Všetky figúrky i karty v sebe majú zabudovaný NFC čip, vďaka čomu môžu byť naskenované konzolami Nintendo 3DS, Wii U a Nin ...

                                               

Céčka

Céčka boli populárna hračka detí a mládeže v Česko-Slovensku v 80. rokoch a začiatkom 90. rokov 20. storočia. Pôvodne sa vyrábali ako súčasti závesov do okien a dverí, no neskôr sa stali cenným zberatelským artiklom. Okolo céčiek sa spontánne roz ...

                                               

Fidget spinner

Fidget spinner je typ antistresovej hračky. V jej strede je ložisko, vďaka ktorému sa otáča zvyšok hračky, ktorý môže byť z mosadze, nerezovej ocele, titánu, medi či plastu. Bol predávaný ako hračka, ktorá má pomáhať luďom s rôznymi problémami ak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →