ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Neodýmová magnetická hračka

Neodýmové magnetické hračky sú hračky, ktoré sú vyrobené z neodýmových magnetov. Najčastejšie sú predávané ako hračky v tvare guličiek a kociek, s ktorých sa dajú zostaviť najrôznejšie tvary, ako napríklad kruhy, pyramídy, hviezdy, náramky a iné.

                                               

Plastelína

Plastelína je plastická hmota, ktorá sa používa ako hračka na modelovanie a vytváranie lubovolne tvarovaných predmetov a tiež ako pomôcka na vytváranie umeleckých návrhov a modelov. Predáva sa v pestrofarebných blokoch, ktoré sa môžu spájať a kom ...

                                               

Rádiom ovládaný model

Rádiom ovládaný model, alebo RC model je zariadenie, ktoré je ovládané na dialku s využitím rádiových vĺn. Ovládanie pomocou rádiových vĺn sa používa u všetkých typoch modelov a hračiek, ako napr. RC automobil, RC lietadlo, RC helikoptéra, RC loď ...

                                               

Stack ’n Surprise

Stack ’n Surprise je rad stavebnicových produktov určených pre batolatá, ktoré vyrába americká spoločnosť Fisher-Price, filiálka firmy Mattel. Ide o moderné detské kocky z plastu, ktoré sú doplnené valcovitými tlačidlami, ktoré po stlačení vydáva ...

                                               

Tamagoči

Tamagoči je malé digitálne zvieratko vytvorené v roku 1996 Japonkou Aki Maita a predávané jednou z najznámejších japonských hračkárskych spoločností Spoločnosťou Bandai. Tamagoči má tvar malého plochého vajíčka s tromi tlačidlami, ktoré umožňujú ...

                                               

Ľudožrútstvo

Ľudožrútstvo je požívanie ludského tela alebo jeho časti iným človekom. Človek uskutočňujúci ludožrútstvo sa označuje ako ludožrút, kanibal, ludojed alebo antropofág. Fosílne nálezy - rezné poškodenia na ludských kostiach poskytujú predpoklad, že ...

                                               

Mém

Mém je virtuálna a replikujúca sa častica kultúrnej informácie. Mém je základný prvok kultúry, ktorý je dedičný negenetickou cestou. Mémom je väčšina kultúrnych diel. Slovo je odvodené z gréckeho mimema - napodobňovať.

                                               

Životná stratégia

Životná stratégia je spôsob rozmnožovania alebo obsadzovania volných stanovísk živými organizmami. Zatial čo u živočíchov sa v rámci r/K teórie výberu rozlišujú 2 životné stratégie, K-stratégia a r-stratégia, u rastlín sa mimo r/K teórii niekedy ...

                                               

Európske dedičstvo

Európske dedičstvo zahŕňa zoznam kultúrneho dedičstva, pamiatok, prírodných lokalít alebo sídiel, vrátane hmotného a nehmotného dedičstva, súčasného aj tradičného ako aj miest na území Európskej únie, ktoré si svojim významom zaslúžia nadnárodnú ...

                                               

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka je označenie najstaršieho písomného dokladu o určitej obci, meste, hrade ap. Prvá písomná zmienka je temer vždy iba dátumom ante quem, lebo okrem výnimiek, kedy je v písomnom doklade priamo zmienené založenie sledovaného obje ...

                                               

Kultúrna rastlina

Kultúrne rastliny alebo plodiny sú rastliny, ktoré pestuje človek pre úžitok alebo na okrasu. V rámci polnohospodárskej výroby sa pestovaním rastlín zaoberá rastlinná výroba. Kultúrne rastliny možno rozdeliť na: okopaniny priadne a technické rast ...

                                               

Kávovník

Kávovník je rod krovín alebo nízkych drevín pôvodom zo subtropickej Afriky a južnej Ázie. Známych je asi 60 druhov. Tri druhy sa pestujú kvôli produkcii semien, ktoré sa používajú na prípravu kávy: kávovník robusta Coffea canephora kávovník arabs ...

                                               

Lucerna (rod)

Lucerna je rod rastlín z čelade bôbovité. Druhy rodu lucerna sa pestujú sa ako kultúrne rastliny krmoviny. Na území dnešného Iránu ju pestovali už pred 2500 rokmi. Existuje asi 100 druhov lucerny.

                                               

Reďkev siata

Reďkev siata je rastlina z čelade kapustovité. Ojedinele sa zaraďuje pod reďkev ohnicovú ako jej poddruh či varieta lat. Raphanus raphanistrum subsp. sativus Výraz reďkev siata v užšom zmysle označuje len opak reďkovky, teda reďkev siatu čiernu R ...

                                               

Škoricovník cejlónsky

Škoricovník cejlónsky je 10 - 15 metrov vysoký, stálezelený tropický strom pochádzajúcich zo Srí Lanky a Južnej Indie z čelade vavrínovité. Pre svoju korenisto sladkastú chuť a charakteristickú vôňu sa využíva ako korenina známa ako pravá škorica ...

                                               

Vanilka pravá

Vanilka pravá je rastlina z čelade vstavačovité Pôvodne pochádza zo Strednej Ameriky. Ako jedna z mála lianovitých orchideí sa šplhá zvislo prichytená na kmene stromov v tieni alebo polotieni. Pestuje sa najmä na Madagaskare a v Mexiku. Plody van ...

                                               

Vavrín pravý

Listy sú pomerne tvrdé, kožovité, predĺžené, kopijovité až oválne. Sú 10 – 50 mm dlhé a 20 – 50 mm široké. Majú vyvýšené a charakteristicky zvlnené okraje. Líce listov je tmavšie ako rub. Kvitne od marca do apríla, má biele, žlté až modročervené ...

                                               

Paleoantropológia

Paleoantropológia je disciplína biologickej antropológie, ktorá sa zaoberá fylogenetickým vývojom človeka, vznikom človeka ako druhu z jeho živočíšnych predkov a štúdiom vývoja predkov človeka a primátov ako človeku najbližších živočíchov.

                                               

Rodina

Rodina je sociálna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý čl ...

                                               

Aliancia za rodinu

Aliancia za rodinu je slovenské občianske združenie. Aliancia je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Alianciu podporuje viac ako 90 organizácií, ktoré pôsobia v soc ...

                                               

Deň matiek

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, vychádza z rôznych tradícií, napr. vo Velkej Británii, inak v arabských krajinách a mnoho ďalších. V tento deň dávajú deti sv ...

                                               

Gravidita

Gravidita je obdobie, počas ktorého sa v materskom tele z oplodneného vajíčka vyvíja nový jedinec, ako aj príslušný fyziologický stav.

                                               

Láska

Slovo láska môže mať viac významov: erotická príťažlivosť muža a ženy, alebo dvoch ludí rovnakého pohlavia sexuálny styk sa tiež označuje ako "milovanie" emocionálny pocit náklonnosti k nejakej osobe napr. materská láska, partnerská láska hovorov ...

                                               

Matka (biológia)

Matka je biologický alebo sociálny samičí rodič dieťaťa alebo potomka, kým samčí rodič je otec. U cicavcov ako sú ludia, matka vynosí dieťa v maternici od oplodnenia po dosiahnutie pôrodnej velkosti. Po pôrode prsníky matky produkujú mlieko na kŕ ...

                                               

Náhradná starostlivosť

Náhradná starostlivosť je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu ...

                                               

Pôrod

Pôrod je biologický proces u človeka, ktorým sa zavŕši gravidita. Gravidita sa teda končí vypudením plodu z maternice, kedy je plod spolu s placentou a plodovými obalmi vytlačený z tela matky. V mnohých kultúrach sa práve od tohto momentu počíta ...

                                               

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Prirodzené plánovanie rodičovstva je spôsob plánovania rodičovstva s ktorého pomocou sa môžeme o tehotenstvo usilovať, rovnako ako sa mu môžeme vyhnúť, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich ukazovatelov a príznakov plodnej a ...

                                               

Rodič

Rodič je otec alebo matka, teda: v sociológii a práve aj: samec a/alebo samica, ktorý/-rá prijal úlohu, ktorú obyčajne zastáva biologický rodič, alebo ktorému bola takáto úloha pridelená samec, napr. muž, a/alebo samica, napr. žena, ktorý/-rá spl ...

                                               

Rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet je plán finančného hospodárenia domácnosti. Vytvorenie rodinného rozpočtu umožňuje získanie kontroly nad finančnou situáciou rodiny a zníženie rizika jej zbytočných výdavkov a prípadného zadlžovania. Pomocou rodinného rozpočtu je ...

                                               

Rodokmeň

Rodokmeň, alebo rozrod, je genealogická tabulka uvádzajúca všetkých potomkov určitej osoby, rodičovského páru. Niekedy len v mužskej línii, tj. bez potomstva vydatých dcér. Slová Rodokmeň a rozrod vyjadrujú aj súbor šlachtických rodov, ktoré majú ...

                                               

Striedavá starostlivosť

Striedavá staroslivosť predstavuje jednu z možností ako upraviť styk s maloletými deťmi po rozvode. Je to model, kedy dieťa trávi s jedným rodičom približne rovnako dlhý čas ako s druhým rodičom. Nemusí ísť o pomer 50:50, ale je snaha čo najviac ...

                                               

Svätá rodina

Svätá rodina v rímskokatolíckej cirkvi označuje rodinu tvorenú Pannou Máriou, sv. Jozefom a Ježišom Kristom. V rímskokatolíckej cirkvi je uvádzaná ako príklad pre život všetkých rodín, ako vzor lásky a svornosti. Svätej rodine je na Slovensku zas ...

                                               

Byt

Byt je súbor miestností s príslušenstvom, ktorý je určený na bývanie a tvorí celok; v užšom zmysle musí mať aj vlastné uzavretie. Podobný, ale podla niektorých definícií odlišný, je pojem bytová jednotka. Byty na Slovensku môžu byť na sídliskach, ...

                                               

Bytová otázka

Bytová otázka je označenie problému, ktorý sa zaoberá riešením bývania pre široké vrstvy obyvatelstva. Vystupuje na svetlo už na prelome 18. a 19. storočia, kedy vznikajú klasicistické prúdy s ohladom na široké sociálne vrstvy obyvatelstva, ktoré ...

                                               

Energetická certifikácia budov

Certifikácia efektívneho hospodárenia s energiami je už nevyhnutnou súčasťou kolaudačného konania, ale vyžaduje sa aj pri predaji, kúpe alebo prenájme budovy. Značne ovplyvňuje trhové ceny pri predaji a investíciách pri kúpe. Na Slovensku platí o ...

                                               

Feng šuej

Feng šuej alebo feng-šuej alebo staršie feng šui je čínske umenie geomantie, čiže výkladu prúdenia a smerovania zemských a atmosférických síl a jinových a jangových energetických smerovaní s cielom nájsť podla tohto výkladu najvhodnejšie miesto n ...

                                               

Kolektívny dom

Kolektívny dom je obytný dom pavlačového, chodbového alebo kombinovaného typu pre niekolko stoviek až tisíc obyvatelov. Okrem bytových jednotiek sú tu zahrnuté spoločné prevádzkové a sociálne vybavenie. Idea kolektívnych domov sa začala datovať u ...

                                               

Loft (byt)

Loft je byt, ktorý vznikol prestavbou alebo dostavbou nevyužitých priemyselných alebo skladovacích priestorov.

                                               

Nožnicový stan

Nožnicový stan je stan, ktorý je nazvaný podla systému rámu stanu. Pri rozkladaní sa stan nemontuje stačí iba stan roztiahnuť a zacvakúť niekolko patentov a nožnicový systém umožní stan začať používať. Jednotlivé diely môžu byť skrutkované alebo ...

                                               

Rodinný dom

Rodinný dom je bytová budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

                                               

Sídlisko (komplex budov)

Sídlisko je zoskupenie viacerých obytných budov do jedného katastrálneho celku. Tento spôsob delenia obcí je používaný v mestách. Sídliská boli vyrobené za účelom poskytnutia rýchleho a lacného bývania. Väčšinou sa na slovenských sídliskách nachá ...

                                               

Squatting (budova)

Squatting znamená obsadenie a obydlenie prázdnej a nevyužívanej budovy. Daná budova ako aj komunita ludí v nej sa potom nazýva squat a jej obyvatelia squatteri alebo squateri. Squatting nie je iba o samotnom obsadení nehnutelnosti, ktoré je často ...

                                               

Stan (prístrešok)

Stan je prístrešok, zložený z kusov látky alebo syntetického materiálu, upevnený na rúrkový, prútový alebo nožnicový rám. Stany sa najčastejšie používajú počas letnej turistiky, keď vonkajšia teplota umožňuje pobyt v prírode. Pre pobyt v chladnej ...

                                               

Študentský domov

Študentský domov je zariadenie na kolektívne ubytovanie študentov dennej formy štúdia vysokej školy, ktoré často študentom poskytuje aj stravovanie a služby v oblasti výchovy, regenerácie, športu, kultúry a podobne.

                                               

Trombeho stena

Trombeho stena je konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Pozostáva z presklenej plochy prekrývajúcej stenu budovy, zo vzduchovej medzery a a ...

                                               

Vankúš

Vankúš je mäkká podložka na spríjemnenie spánku alebo oddychu v posteli alebo na sedačke, najčastejšie umiestňovaná pod hlavu. Existujú aj dekoratívne vankúše, ktoré neslúžia na pohodlný odpočinok, ale sú umiestňované do interiéru z estetických p ...

                                               

Vetranie (bývanie)

Vetranie miestností: V stavebnobiologickom navrhovaní konštrukcií obvodového plášťa s membránovými vlastnosťami v snahe o dosiahnutie "priedušnosti" stien môže vzniknúť mylná domnienka, že obvodový plášť preberá funkciu výmeny vzduchu medzi inter ...

                                               

Záhradné mesto

Záhradné mesto je malé mesto alebo sídlisko v ktorom prevláda nízka zástavba rodinných domov a polyfunkcie a v ktorej verejnom priestore sa výrazne uplatňuje zeleň. Pôvodným cielom, ktorý stál pri vzniku záhradných miest bola snaha o vytvorenie e ...

                                               

Žalúzia

Žalúzia je sústava horizontálnych alebo vertikálnych lamiel zakrývajúca nejaký otvor. Pohyblivé žalúzie sú obyčajne spojené pákovým mechanizmom, ktorý umožňuje ich súčasné natáčanie. Žalúzie sa vyrábajú z mnohých materiálov, napríklad z látky, z ...

                                               

Chladnička

Chladnička môže byť aj ludový názov huby hliva ustricová. Chladnička alebo ladnička je zariadenie tvorené skriňou obsahujúcou chladiaci stroj, ktoré slúži na uchovanie potravín pri nízkej teplote. Povrch volne stojacich chladničiek je obyčajne bi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →