ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Android TV

Android TV je a smart TV platforma, ktorú vyvíja Google. Založená je na operačnom systéme Android 5.0 alebo novšom, vytvára interaktívny televízny zážitok cez 10-palcové používatelské rozhranie. Predstavená bola prvýkrát dňa 25. júna 2014 na Goog ...

                                               

Deleatur

Deleatur, popr. dele, skratka del., je korektorská značka, ktorou korektor označuje sadzačovi časti textu na zmazanie. Symbol tejto značky vychádza z minuskulného d v kurente, podobá sa gréckemu písmenu théta. Má svoju značku v Unicode ₰ a zapisu ...

                                               

Lept

Lept patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z hĺbky. Základným materiálom pre lept je kovová doska meď, zinok. Kresba sa tvorí pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky. Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku lepta ...

                                               

Litografia

Litografia alebo kameňotlač patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z plochy. Vynález a vývoj litografie sa pripisuje Aloisovi Senefelderovi. On sám nebol výtvarníkom, ale jeho vynález si osvojili umelci ako Goya, Ingres, Toulouse - Lautr ...

                                               

Mezzotinta

Mezzotinta alebbo škriabaná rytina je grafická technika patriaca pod tlač z hĺbky. V medzinárodnom označení má symbol C7. Pri mezzotinte sa vytvára modelovacia kresba vyškrabávaním, čiže zosvetlovaním tmavej plochy medenej alebo mosadznej husto o ...

                                               

Neperiodické publikácie

Neperiodické publikácie sú tlače vydávané nepravidelne, teda vydávané v nepravidelných časových intervaloch, alebo len jednorazovo. Najznámejším zástupcom neperiodických publikácií je kniha. Iné druhy neperiodickej tlače:

                                               

Suchá ihla

Suchá ihla je umelecká grafická technika tlače z hĺbky známa už v 17. stor. Vyznačuje sa mäkkými líniami, malebnými tónmi plôch vytvorenými rytím grafickej ihly do mäkkej kovovej dosky. Technika suchej ihly je typ lineárnej rytiny, ktorá však nam ...

                                               

Tlač z hĺbky

Tlač z hĺbky alebo hĺbkotlač je tlačiarenská metóda používaná hlavne v grafike. Tlač je charakteristická tým, že tlačové prvky sú zahĺbené pod úrovňou netlačiacich miest. Po nanesení a zotretí prebytočnej farby je táto v tlačovej forme nesená v p ...

                                               

Tlač z plochy

Tlač z plochy patrí dnes medzi najpoužívanejšie tlačiarenské techniky. Pri tomto type tlače sú tlačiace a netlačiace prvky tlačovej formy v jednej rovine. Prenos farby z formy na potláčaný podklad zabezpečujú rozdielne fyzikálno-chemické vlastnos ...

                                               

Tlač z výšky

Tlač z výšky alebo vysoká tlač je najstaršou tlačiarenskou technikou. Princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný obraz sa nanesie na tlačovú formu a miesta, ktoré sa nemajú otláčať, sa mechanicky, prípadne chemicky odstránia. Na vyvýšené miesta j ...

                                               

Trojrozmerná tlačiareň

Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojrozmerný objekt na základe digitálnych 3D dát. Tento proces sa nazýva 3D tlač. 3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo ...

                                               

Adventný veniec

Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Obyčajne sa ukladá doprostred stola alebo vešia zo stropu. Používa sa počas adventu a obdobne ako adventný ...

                                               

Beánia (súčasnosť)

Beánia je slávnosť, ktorou starší študenti vysokej školy či fakulty symbolicky prijímajú študentov zapísaných do prvého ročníka medzi seba. Na Slovensku vznikli beánie na vysokých školách v 60. rokoch 20. storočia ako akási obnova tradície histor ...

                                               

Deň otcov

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedelu v mesiaci jún.

                                               

Gävlebocken

Gävlebocken alebo Julbocken i Gävle je obria verzia tradičnej švédskej vianočnej kozy, vyrobená zo slamy, ktorá sa nachádza v Slottstorgete v centre Gävla. Stavia ju vždy Gävle Centrumsamverkan, ktoré túto úlohu prevzalo od zaniknutého miestneho ...

                                               

Chodenie s paničkami

Chodenie s paničkami je kalendárna zvykoslovná tradícia, ktorá sa praktizuje medzi Slovákmi v Starej Pazove, v Srbsku. Súvisí s jarným obdobím a velkonočným cyklom a symbolizuje vyprevádzanie zimy, vítanie jari a znovuzrodenie života. Kresťanské ...

                                               

Jasličkár

Jasličkár alebo betlehemec je v slovenskom zvykosloví mladý muž alebo dieťa, ktorí v čase Vianoc, chodievali s jasličkami najmä na slovenskom vidieku od domu do domu a svojim vystúpením pripomínali staré zvyky a obyčaje vzťahujúce sa na vianočné ...

                                               

Kraslica

Kraslica je zdobené slepačie, kačacie, husacie alebo iné vajce, ktoré patrí k symbolom Velkej Noci. Kraslice sa vyrábajú z uvarených alebo z vyfúknutých vajec; zdobia sa celou radou techník, jednoduchým farbením, voskovou kresbou, batikovaním, le ...

                                               

Krstové kúpania

Krstové kúpania sú ludovou tradíciou 19. januára v pravoslávny sviatok krstu Pána, ktorá existuje v Rusku, na Ukrajine a v niektorých iných štátoch a je spojená s ponáraním sa a kúpaním v prierube ladu nazývanej aj jordán alebo v otvorenej vode.

                                               

Máj (symbolický strom)

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvy ...

                                               

Svätenie vody

Svätenie vody je deň v ludovom kalendári Slovanov pripadajúci na 6. január, jeden z najväčších výročných sviatkov Slovanov. V tento deň sa končia Vianoce, prebieha svätenie vody vo vodojemoch alebo v riekach, konajú sa krstové kúpania a začínajú ...

                                               

Svätojánska noc

Svätojánska noc je európsky ludový sviatok oslavovaný predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstitela, ktorý spadá na 24. jún. Nadväzuje na dávne predkresťanské oslavy letného slnovratu, ako sú slovanské kupadelné sviatky alebo anglosaské li ...

                                               

Zámok lásky

Zámok lásky alebo zámok zamilovaných, zámok zalúbených je visiaci zámok, niekedy ozdobený srdiečkami alebo milostnými nápismi, ktorý v niektorých krajinách zamykajú ako vyznanie lásky zamilovaní, najčastejšie na zábradlia mostov, ale aj na ďalšíc ...

                                               

Umenie

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej ...

                                               

Adaptácia (zmena žánru)

Adaptácia je prenos alebo premena diela z jedného druhu na iný. Adaptáciu možno vykonať elimináciou časti diela, alebo naopak jeho amplifikáciou. Prípadne môže byť adaptované dielo spojením viacerých samostatných textov.

                                               

Africké umenie

Africké umenie je významná súčasť africkej kultúry, umenie pôvodných a prisťahovaných obyvatelov Afriky, etnických skupín a národov v černošských a negroidných oblastiach Afriky od praveku do 20. storočia. Zahrňuje umeleckú tvorbu až doposial len ...

                                               

Akt (umenie)

Akt je označenie pre výtvarné zobrazenie nahého ludského tela. Môže ísť o dielo maliarske, sochárske i fotografické. Cielom aktu je spravidla vyjadrenie estetickej hodnoty človeka, nie pôsobenie zmyselnosti na pohlavné pudy človeka. Klasický akt ...

                                               

Archetyp (literatúra)

Archetyp je v literatúre, divadle či filme určitý model postáv, prototyp, alebo symbol, ktorý sa v literatúre, divadle, či filme objavuje opakovane od prvých ludských mýtov až dodnes. Často sa považuje za výsledok kolektívneho nevedomia, teda pri ...

                                               

Archetyp (psychológia)

Archetyp označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Termín sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga.

                                               

Autor

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Pôvodca a tvorca umeleckého diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autor je podla zákona vlastníkom a má právo na svoje dielo, ktoré vzniká okamihom, keď je vyjadrené v ...

                                               

Avantgarda (umelecké obdobie)

Avantgarda je súbor umeleckých smerov, ktoré vznikli začiatkom 20. storočia. Termín sa používa aj na označenie experimentálnej tvorby so zretelom na umenie, kultúru a politikov.

                                               

Čipka

Čipka je lahká dierovaná textília, často s pravidelne sa opakujúcim vzorom. Vyrába sa ručne alebo strojovo. V minulosti tvorila čipka dôležitú súčasť sviatočného odevu. Dnes už tak rozsiahle uplatnenie nenachádza, stále je však oblúbená a používa ...

                                               

Dejiny umenia

Dejiny umenia odvetvie umenovedy, ktorého náplňou je interpretácia historického pohybu umenia, t. j. výklad príčin, súvislostí a foriem vývoja umenia a zároveň interpretácia významu tvorivých individualít. Vývoj umenia alebo dejiny umenia je vzch ...

                                               

Dielo

Dielo je niečo, čo je vypracované, výsledok námahy, namáhavej práce; výtvor výsledok tvorby; artefakt, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatial existuje. Je to nová umelá realita. V okamihu, keď sa skončí jej tvorba, sa stáva nezávislou od p ...

                                               

Divadlo (umenie)

Divadlo alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokial je jeho základom dráma repr ...

                                               

Filozofia umenia

Filozofia umenia je filozofická disciplína, ktorá skúma psychické zdroje umenia, umelecké motívy, umeleckú tvorbu a podstatu kreativity, prežívanie umenia a pôžitok z umenia, podstatu umenia. Podla Kanta umenie je hra. Podla Hegel umenie je zdani ...

                                               

Godiva

Godiva bola anglosaská šlachtičná v 11. storočí. V roku 1043 založil knieža Leofrik a jeho manželka Godiva benediktínske opátstvo, ktoré obdarili velkým bohatstvom.

                                               

Gravírovanie

Gravírovanie alebo rytie alebo vyrývanie alebo zastarano gravúra je vytváranie nezmazatelných stôp v tvare obrazu, znaku, ozdoby či písma na povrchu tuhého materiálu. Ako gravírovanie alebo najmä ak ide o dosku rytina alebo zastarano gravúra sa o ...

                                               

Gýč

Gýč je odvodený umelecký prejav súčasnosti a minulosti bez pravých umeleckých hodnôt, využívajúci oblubu určitých námetov a motívov, v podaní tradičnom i módnom. Gýč sa zväčša prejavuje nízkym nárokom na umelecký ako abstraktno-logický úsudok jeh ...

                                               

Helenistické výtvarné umenie

Helenistické výtvarné umenie je súčasť helenistickej kultúry, neskorá fáza gréckeho antického výtvarného umenia 4. storočie pred Kr. – 1. storočie pred Kr. Jeho vznik súvisí s gréckou expanziou do Stredomoria, počas ktorej sa klasické grécke umen ...

                                               

Historizmus (architektúra)

Historizmus je umelecký štýl, ktorý sa objavil v 19. storočí. Výtvarne sa inšpiroval historickými slohmi: románskym, gotickým, barokovým, renesančným a klasicistickým, prípadne niektorou z lokálnych odnoží slohu. V architektúre však historizmus p ...

                                               

Ikona

Ikona je sakrálny obraz, najčastejšie namalovaný na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry. Vyobrazuje postavy svätých, scény z ich života a biblické motívy. Ikona je charakteristická pre pravoslávne a gréckokatolícke kresťanské chrámy – cerkvi. V c ...

                                               

Interaktívne umenie

Interaktívne umenie je umenie nových médií, ktoré divákovi dáva možnosť účasti v deji a tým dosahuje želaný zámer. Človek sa týmto spôsobom stáva súčasťou umeleckého diela. Vplyv na priebeh činnosti sa zvyčajne uskutočňuje pomocou funkcie počítač ...

                                               

Komik

Komik je herec, stvárňujúci postavu v predstavení, ktoré vzbudzuje veselosť, smiech, a zábavu. Medzi komické žánre patria napríklad veselohra, komédia, groteska, humoreska alebo paródia.

                                               

Konceptuálny text

Konceptuálny text sa začína používať pri pomenovaní rôznorodých lingvistických prejavov konceptuálneho umenia, neokonceptuálneho a postkonceptuálneho umenia len v posledných rokoch. Predchádzali mu rôzne jednoduchšie prejavy vychádzajúce z vizuál ...

                                               

Magister umenia

Magister umenia je vysokoškolský akademický titul druhého stupňa udelovaný absolventom umeleckých magisterských odborov na vysokých školách po absolvovaní štátnych záverečných skúšok. V súčasnosti na Slovensku tento titul udelujú Vysoká škola výt ...

                                               

Majstrovstvo

Majstrovstvo je vynikajúca schopnosť, zbehlosť, najmä umelecká alebo športová. Niektorí autori, napríklad George Leonard, ho popisujú nie ako ciel, ale ako proces, cestu.

                                               

Malba

Malba je jednotlivé maliarske dielo, volné i viazané s architektúrou, ale aj maliarstvo ako druh výtvarného prejavu, maliarska tvorba, rozlične rozlišovaná podla svojho zásadného poňatia, podla námetu, podla funkcie, podla materiálu a techniky, o ...

                                               

Maliarska škola

Maliarska škola je maliarska tvorba umelcov rovnakej doby alebo oblasti/mesta vyznačujúca sa zhodou danou spoločnými východiskami, obdobnými názormi a použitými umeleckými prostriedkami a postupmi; môže sa utvárať okolo vyhranenej tvorivej osobno ...

                                               

Mediálne umenie

Mediálne umenie je označenie používané pre projekty otvárajúce aktuálne technologické, estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky, ktoré so sebou prinášajú tzv. nové médiá. Od 90. rokov boli novými médiami postupne internet, web, m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →