ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296                                               

Indoárijské jazyky

Uvedené je tradičné chronologické delenie, existujú aj iné delenia. stredné indoárijské jazyky nové indoárijské jazyky novoindoárijské jazyky, novoindické jazyky stará indičtina sanskrit

                                               

Interlingua

Interlingua alebo interlingva je umelý medzinárodný jazyk založený volne na románskych jazykoch, hlavne na latinčine. Do istej miery ide o zjednodušenú latinčinu. V definitívnej podobe bol publikovaný v roku 1951 Medzinárodnou asociáciou pre pomo ...

                                               

Inuitčina

Inuitčina je skupina nárečí z eskimáčtiny. Hovoria ním Inuiti, asi 75 000 ludí. Tradične sa ním hovorí v severoamerickej Arktíde a v menšej miere na Labradore. Z politického hladiska žijú Inuiti v dánskom autonómnom území Grónsko, v Kanade a v št ...

                                               

Juhozápadné turkické jazyky

Juhozápadné turkické jazyky západotürkütské jazyky) sú najväčšia skupina turkických jazykov. Hovorí nimi viac než 110 miliónov ludí od Balkánskeho polostrova až po Čínu. Oghuz znamená v staroturkičtine 30 v zmysle 30 kmeňov.

                                               

Kazaština

Kazaština je úradný jazyk Kazachstanu. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný karakalpačtine a kirgizštine. Po kazašsky hovorí asi 12 miliónov ludí v Kazachstane, Číne, Mongolsku, Afganistane, Tadžikistane, Turecku, Turkménsku, Ukra ...

                                               

Kečuánčina

Kečuánčina alebo kečujčina je domorodý jazyk Južnej Ameriky. Je to jazyk indiánskeho etnika Kečuánci. Tento jazyk bol oficiálnym jazykom ríše Inkov. V súčasnosti ho používa vo viacerých dialektoch asi desať miliónov obyvatelov Južnej Ameriky, kon ...

                                               

Kirgizština

Kirgizština alebo zriedkavo kyrgyzština je úradný jazyk Kirgizsku. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný kazaštine a karakalpačtine. Po kirgizsky hovorí asi 3-5 miliónov ludí v Kirgizsku, Číne, Afganistane, Tadžikistane a v ďalších ...

                                               

Krymská tatárčina

Krymská tatárčina alebo krymskotatárčina alebo krymčina alebo krymská turečtina je jazyk používaný Krymskými Tatármi na Ukrajine na Kryme. Je to jazyk turkickej jazykovej rodiny a bol oficiálnym spisovným jazykom Krymu do 17. storočia. Krymskú ta ...

                                               

Ladinčina

Ladinčina môže znamenať aj engandinčinu. Taliansky názov ladinčiny - ladino - môže znamenať aj jazyk ladino. Ladinčina alebo tirolská rétorománčina alebo dolomitská ladinčina je románsky jazyk, ktorý používa lingvistická menšina v talianskych reg ...

                                               

Lawangan (jazyk)

Lawangan je austronézsky jazyk, ktorý patrí medzi východobaritské jazyky. Hovorí ním asi 100 000 domorodcov z dajackého kmeňa Lawangan, ktorí žijú v strednej časti Kalimantanu v Indonézii.

                                               

Lechické jazyky

Lechické jazyky je súhrnné označenie všetkých jazykov, podobných polštine. Krstné meno Lech je v Polsku velmi oblúbené. Lech je prakticky bájna postava, brat Čecha, knieža, ktorý priviedol Poliakov do Polska a založil Hnězdo. Lechické jazyky patr ...

                                               

Limburčina

Limburčina je skupina germánskych nárečí, resp. podla niektorých názorov samostatný germánsky jazyk, používaná/používaný v Holandsku, Belgicku a v časti Nemecka, predovšetkým v hraničnej oblasti týchto troch štátov. V Holandsku má štatút regionál ...

                                               

Maldivčina

Maldivčina, divehi alebo dhivehi je indoárijský jazyk používaný približne 371 000 hovoriacimi na Maldivách a ostrove Maliku. Pravdepodobne sa vyvinul z jazyka elu alebo starej sinhalčiny. Jeho vývoj ovplyvnilo mnoho ostatných jazykov, predovšetký ...

                                               

Mansijčina

Mansijčina je ugrofínsky jazyk, ktorým rozprávajú príslušníci mansijskej národnostnej menšiny na území dnešného Ruska pozdĺž rieky Ob a jej prítokov v Chantyjsko-Mansijskom autonómnom okruhu a v Sverdlovskej oblasti. Podla sčítania ludu v roku 19 ...

                                               

Materinský jazyk

Materinský jazyk, alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote. Podla niekolkých iných kritérií môže byť materinský jazyk definovaný, či chápaný ak ...

                                               

Medzinárodný pomocný jazyk

Medzinárodný pomocný jazyk je jazyk, ktorý plní kontaktovú funkciu pri dorozumievaní medzi luďmi rôznych národov, ktorí nemajú spoločný materinský jazyk. Väčšinou je takýto jazyk druhým jazykom. Často bývajú na túto úlohu nominované plánové jazyk ...

                                               

Mongolčina

Mongolčina alebo vlastná mongolčina vlastné mongolské jazyky/mongolský makrojazyk je najvýznamnejší jazyk zo skupiny mongolských jazykov a hlavný jazyk v Mongolsku. Ethnologue 2009 hovorí o vlastných mongolských jazykoch resp. mongolskom makrojaz ...

                                               

Národný jazyk

Národný jazyk je diasystém tvorený viacerými formami, resp. štruktúrnymi útvarmi istého jazyka, používaný v danom národnom spoločenstve. Sociálno-historickou bázou národného jazyka je národné spoločenstvo. Národný jazyk je spolu s ďalšími znakmi ...

                                               

Ngaju (jazyk)

Ngaju je austronézsky jazyk, ktorý patrí medzi západobaritské jazyky. Hovorí ním 890 000 domorodcov z dajackého kmeňa Ngaju, ktorí žijú na Kalimantane v Indonézii. Jazyk Ngaju je blízko príbuzný jazyku bakumpai. Ngaju má 3 nárečia pulopetak, baam ...

                                               

Obcovací jazyk

Obcovací jazyk alebo obcovacia reč je jazyk, ktorým osoba hovorí vo svojej bezprostrednej komunite. Medzinárodný štatistický kongres v Bruseli v roku 1853 túto kategóriu označil za rozhodujúce kritérium pre empirické zisťovanie národnosti, čo sa ...

                                               

Operatívny zmysel

Operatívny zmysel je zmysel, ktorý má istý znak v nejakom systéme znakov vtedy, keď sú známe syntaktické pravidlá pre jeho používanie a keď je známe, aké transformačné pravidlá platia pre tieto znaky. Existencia operatívneho zmyslu znaku je predp ...

                                               

Pahárske jazyky

Pahárske jazyky tvoria severnú vetvu indoárijských jazykov. Patrí sem hlavne nepálčina a jej blízke dialekty v indických štátoch Uttarakhand a Himáčalpradéš. Delí sa na 3 skupiny. Do východnej skupiny patria dialekty nepálčiny, do strednej patria ...

                                               

Pandžábčina

Pandžábčina, je indoeurópsky jazyk patriaci do podskupiny indoiránskych jazykov do indoárijskej jazykovej rodiny. Niektoré zdroje rozdelujú jazyk na dva alebo tri, napríklad Ethnologue rozlišuje namiesto pandžábčiny nasledujúce jazyky, ktoré doko ...

                                               

Portugalčina

Portugalčina patrí do rodiny románskych jazykov. Pôvod má v oblastiach dnešnej Galície a severného Portugalska. Odvodená je z latinčiny, ktorou asi pred 2000 rokmi hovorili romanizovaní obyvatelia predrománskeho iberijského polostrova). V 15. a 1 ...

                                               

Predpona

Predpona alebo prefix alebo prefixálna morféma je časť slova stojaca pred slovným základom a obvykle meniaca jeho význam.

                                               

Príslovie

Príslovie je "základný a najvšeobecnejší paremiologický útvar, ktorý zhustenou formou vyjadruje istú ludovú múdrosť alebo skúsenosť". Ich výskumom sa zaoberá paremiológia. Sú súčasť ludovej slovesnosti a často sú v tvare rýmovaného dvojverša. Prí ...

                                               

Prítomný čas

Prítomný čas môže zriedkavo znamenať aj prítomnosť, pozri prítomnosť terajšok. Prítomný čas alebo prézent je slovesný čas, ktorý v rôznych jazykoch vyjadruje predovšetkým v súčasnosti prebiehajúce deje alebo trvajúce stavy. Rovnako sa označuje aj ...

                                               

Pruština

Pruština je mŕtvy baltský jazyk, ktorý zanikol na konci 17. storočia. Šlo o najarchaickejší z baltských jazykov. Pruština mala pohyblivý prízvuk ako litovčina, intonácie boli podobné lotyštine Pravopis sa zakladal na vtedajšom nemeckom a bol nedô ...

                                               

Samojčina

Samojčina je tradičný a oficiálne používaný jazyk v štáte Samoa a v začlenenom území USA - Americkej Samoe. Patrí do rodiny austronézskych jazykov. Počet ludí, ktorí hovoria samojčinou je 369 957. 69 % z nich žije na súostroví Samoa. Mimo nich sa ...

                                               

Severná slovinčina

Severná slovinčina alebo pomoranská slovinčina je mŕtvy jazyk z vetvy západoslovanských jazykov. Rozprávali ňou pomoranskí Slovinci. Považuje sa velmi často za nárečie kašubčiny alebo pomorančiny alebo polštiny. Vymrel s presunmi obyvatelstva po ...

                                               

Slovinčina

Slovinčina patrí do skupiny južnoslovanských jazykov a je úradným jazykom v Slovinsku. Patrí aj medzi úradné jazyky EÚ. Po slovinsky hovorí vo svete približne 2 milióny obyvatelov, väčšina z nich žije v Slovinsku.

                                               

Stará islandčina

Stará islandčina patrí spolu so starou nórčinou k západnej vetve staroseverského jazyka. Západná a východná vetva sa oddelili zhruba v 8.–9. storočí po Kr. Keďže v tomto jazyku bolo napísané množstvo literatúry, je to najlepšie zdokumentovaný sev ...

                                               

Škótčina

Škótčina je západogermánsky jazyk. Používa sa v Škótsku spolu s angličtinou a škótskou gaelčinou. Existujú spory, či škótčina je dialekt angličtiny alebo samostatný jazyk.

                                               

Škótska gaelčina

Škótska gaelčina alebo gaelčina je keltský jazyk, ktorým v súčasnosti hovorí asi 80 000 ludí a to hlavne na severozápade Škótska v oblastiach Highlands na ostrovoch Hebridy, Orkney a Shetland. Gaelčina patrí do skupiny keltských jazykov. Vznikla ...

                                               

Švédčina

Švédčina patrí medzi germánske jazyky. Švédčina je severogermánsky jazyk, ktorým hovorí viac ako 9 miliónov ludí predovšetkým vo Švédsku a časti Fínska, najmä na pobreží na Ålandoch. Je vzájomne zrozumitelná s dánčinou a nórčinou. Štandardná švéd ...

                                               

Tatárčina

Tatárčina je úradný jazyk Tatárska. Tatársky hovorí asi 8 miliónov Tatárov a asi 400 000 Baškircov. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný baškirčine, kazaštine a turečtine. Najstaršie písomné pamiatky pochádzajú z 15. storočia. Tat ...

                                               

Telugčina

Telugčina je drávidský jazyk, používaný v indickom štáte Ándhrapradéš, kde je úradným jazykom. Počet hovoriacich sa odhaduje na 70 miliónov, čo robí z telugčiny najpoužívanejší zo všetkých drávidských jazykov a tretí najpoužívanejší jazyk Indie. ...

                                               

Turečtina

Turečtina alebo turecký jazyk patrí do juhozápadnej čiže oghuzskej skupiny turkickej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Úradný jazyk v Turecku na Cypre. Celosvetovo má turečtinu ako materinský jazyk viac ako 77 miliónov ludí a je tak najrozšírenej ...

                                               

Turkménčina

Turkménčina je turkický jazyk a úradný jazyk Turkménska. Hovorí ním asi 3 000 ludí v Turkménsku, 380 000 v Afganistane a 500 000 v Iráne.

                                               

Ujgurčina

Ujgurčina alebo presnejšie novoujgurčina je jazyk Ujgurov. Je to turkický jazyk turkotatárskej vetvy blízko príbuzný s turečtinou a uzbečtinou. Ujgursky hovorí 8 – 10 miliónov ludí. Väčšina u nich žije v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na ...

                                               

Ukrajinčina

Ukrajinčina je východoslovanský jazyk. Hovorí ním viac ako 47 miliónov ludí, hlavne na Ukrajine, kde je úradným jazykom; používajú ho tiež Ukrajinci v Rusku, Spojených štátoch, Kanade, Moldavsku, Polsku a v Bielorusku. Súčasná ukrajinčina sa píše ...

                                               

Uzbečtina

Uzbečtina je turkický jazyk a úradný jazyk Uzbekistanu. Hovorí ním približne 23.5 miliónov ludí v Uzbekistane a inde v Strednej Ázii. Uzbečtina má najbližšie k ujgurčine. Bola ovplyvňovaná perzštinou, arabčinou a ruštinou.

                                               

Volapük

Volapük je umelý jazyk, ktorý vytvoril v rokoch 1879 – 1880 Johann Martin Schleyer, rímskokatolícky kňaz v Nemecku. Schleyer cítil, že Boh mu vo sne povedal, aby vytvoril medzinárodný jazyk. Kongresy tohto jazyka sa konali v roku 1884, 1887, a 18 ...

                                               

Zložené slovo

Zložené slovo je slovo obsahujúce aspoň dve koreňové morfémy a spravidla spájaciu morfému. Napr. horolezec, vodopád, modloslužobník atď.

                                               

Židovské jazyky

židovská arabčina židovská perzština židovská tatčina židovská taliančina latino / volgare židovská angličtina židovská portugalčina židovská katalánčina židovská provensálčina chuadite / shuadite / ebraico vulgari / jargon descolo) židovská berb ...

                                               

Česká abeceda

Česká abeceda alebo české písmo je súbor všetkých písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave češtiny. Je to modifikovaná latinka upravená použitím diakritických znamienok ˇ, ´, °.

                                               

História abecedy

História abecedného písma siaha až k spoluhláskovému systému písma, ktorý sa používal pre semitské jazyky v Levante v 2. tisícročí pred Kr. Väčšina alebo takmer všetky abecedné písma dnes používané na celom svete v konečnom dôsledku vychádzajú z ...

                                               

Maďarská abeceda

Bb, Cc, CScs, Dd, DZdz, DZSdzs, Ff, Gg, GYgy, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, NYny, Pp, Qq, Rr, Ss, SZsz, Tt, TYty, LYly, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, ZSzs

                                               

Mchedruli

Mchedruli alebo vojenské gruzínske písmo je abeceda gruzínskeho jazyka, ktorú využívajú aj iné juhokaukazské jazyky, ako. V gruzínskej abecede sa využíva fonemická ortografia - každé jedno písmeno zodpovedá jednej hláske. Súčasná gruzínska abeced ...

                                               

Sliezska abeceda

Sliezska abeceda je súbor písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave sliezštiny. Je to modifikovaná latinka modifikovaná použitím diakritických znamienok ˇ, ´, `.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →