ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Lavabo

Lavabo je liturgické umývadlo v sakristii kostola alebo v refektári kláštora. Hornú časť tvorí obvykle kamenná alebo kovová nádrž na vodu, často s ozdobným kohútikom zasadená do steny či niky. Dolnú časť tvorí kamenná alebo kovová misa na vodu vy ...

                                               

Nartex

Nartex alebo chrámová predsieň je vstupný krytý pravouhlý priestor vybudovaný spravidla pri západnom vchode do kostola, najmä ranokresťanských, či byzantských bazilík. Má formu úzkej jednoposchodovej predsiene spojenej arkádami s loďou kostola. N ...

                                               

Pastofórium

Pastofórium je architektonický prvok kresťanskej sakrálnej architektúry. Môže ísť o malú niku alebo volne stojacu či prístennú miestnosť po oboch stranách apsidy v ranokresťanskom, byzantskom, sýrskom či ruskom chráme. Vo východných ortodoxných c ...

                                               

Presbytérium (priestor v kostole)

Presbytérium je v západnom kresťanstve priestor pre oltár a kňaza, oddelený väčšinou víťazným oblúkom od lode kostola. V období gotiky má zvyčajne štvoruholníkový pôdorys alebo tvar viacuholníka. V románskom slohu jeho funkciu plní apsida, ktorú ...

                                               

Prothesis

Prothesis je postranná miestnosť spravidla pripojená k severnej strane apsidy chrámu v ranokresťanskej, byzantskej, sýrskej či ruskej architektúre. Miestnosť slúžila k príprave božskej liturgie - a teda najmä eucharistie. Počas palaiologovského b ...

                                               

Tetrakoncha

Tetrakoncha alebo tetrakonchos je osobitá forma centrálnej stavby so štyrmi apsidami usporiadanými do podoby štvorlístka v tvare gréckeho kríža. Najčastejšie sa vyskytuje v ranokresťanskej, byzantskej, gruzínskej, arménskej či predrománskej a rom ...

                                               

Transept

Transept je priečna chrámová loď slúžiaca na oddelenie presbytéria od hlavnej chrámovej lode. Prvýkrát bola použitá v ranokresťanskej bazilike na rozšírenie priestoru pre stúpajúci počet predstavených cirkvi, ktorým už nestačilo presbytérium. Baz ...

                                               

Trifóriová galéria

Trifóriová galéria alebo trifórium je úzka chodba alebo ochodza v hĺbke múra. Trifórium je umiestnené pod oknami hlavnej lode tzv. vysoký chór a priečnej lode vo forme empory nad arkádami rozdelujúc hlavnú a bočnú loď. Jeho funkcia bola skôr prak ...

                                               

Trifórium (okno)

Trifórium je forma združeného okna deleného dvoma strednými stĺpmi alebo pilastrami na tri oblúkové polia typické predovšetkým pre románsku a gotickú architektúru. Trifórium sa zvyčajne nachádza na najvyšších poschodiach veží alebo zvoníc, kde je ...

                                               

Westwerk

Westwerk je stavebný prvok tvoriaci západnú časť pozdĺžnych kostolov stavaných v karolínskom a ottonskom období a v dobe románskej. Westwerk je prístavba k západnej strane pozdĺžnych bazilík a vedie cez neho hlavný vstup do kostola. Typicky sa sk ...

                                               

Anjel

Anjel je:` v iránskom zoroastrizme zosobnenie dobrých síl, ktoré bojujú na strane boha dobra Ahura Mazdu proti bohu zla Ahrimanovi v kresťanstve, judaizme a islame nebeská bytosť, ktorá sa môže materializovať; prostredník medzi Bohom na jednej st ...

                                               

Gabriel (anjel)

U kresťanov je Gabriel patrónom telekomunikácií, poslov, filatelistov. Je to anjel proti manželskej neplodnosti. Niekedy sa zobrazuje ako ženská bytosť, vtedy je anjelom zvestovania, zmŕtvychvstania a milosti. V Starom zákone sa spomína, ako Gabr ...

                                               

Metatron

Metatron je jedným z anjelov v judaizme a v niektorých vetvách kresťanstva. Nespomína sa v Tanachu, Novom zákone, ani v tradícii islamu. Zmienky o ňom však existujú v Talmude, Zohare a Druhej Knihe Enochovej. Povesti o jeho pôvode a postavení v n ...

                                               

Rafael (anjel)

Rafael je meno vzniknuté kombináciou dvoch hebrejských výrazov "Rapha" a "el". Toto meno je známe v judaizme, kresťanstve a v islame ako meno jedného z troch archanjelov.

                                               

Sandalfon

Sandalfon je anjel spomínaný v niektorých judaistických a kresťanských textoch. Niektoré zdroje ho spomínajú ako proroka Elijáša povýšeného na anjela, iné ako dvojča/brata Metatrona, ktoré malo ludský pôvod. V Knihe Enochovej je vládcom 6. Neba m ...

                                               

Sedem archanjelov

Sedem archanjelov je skupina siedmich archanjelov, stará tradícia v abrahámskych náboženstvách. Spravidla sa ich mená končia na -el. V kresťanských oficiálnych textoch sa explicitne spomínajú len traja príp. štyria archanjeli, ale na inom mieste ...

                                               

Beliál

Beliál alebo aj Beliar je démon, ktorý bol prvýkrát spomenutý v židovských apokryfoch. Je to aj označenie niečoho zlého, diabla, satana. V biblických textoch sa týmto pojmom označuje niečo neužitočné a bezcenné. Démon Beliál, respektívne jeho men ...

                                               

Belzebub

Belzebub je: neskôr významný démon v kresťanstve, judaizme a v čarodejníctve, niekedy nepresne stotožňovaný so Satanom - podrobnosti pozri nižšie v slovenských prekladoch Nového zákona sa uvádza okrem tvaru Belzebub aj v tvaroch: Belzebul, Beelze ...

                                               

Lilit

Biblický verš Iz.34.14 býva považovaný za odkaz na túto bytosť: 34:14 stretať sa tam budú divé mačky s hyenami, a jedna démonská príšera bude povolávať na druhú; len tam bude pokojne bývať nočná obluda a nájde si odpočinok Podla nedávneho výskumu ...

                                               

Satan

Satan je anjel, démon alebo nižší boh v mnohých náboženstvách. Satan hrá rôzne úlohy v Koráne, Starom i Novom zákone a apokryfoch. V hebrejskej Biblii t. j. kresťanskom Starom zákone je Satan anjel, ktorého Boh využíva na skúšanie ludí z rôznych ...

                                               

Bazilišok (mytológia)

Bazilišok je výraz majúci v mytológii, náboženstve, folkloristike viacero významov: 1. Od staroveku bol bazilišok údajný krátky len vyše 20 cm dlhý žltý had s korunkovitým sfarbením prípadne aj korunkovitými výbežkami na hlave, ktorý žil najmä v ...

                                               

Bigfoot

Bigfoot je vedecky nepotvrdený druh ludoopa, ktorý údajne obýva lesy na severozápade Severnej Ameriky na pobreží Tichého oceánu. Bigfoot je obvykle opisovaný ako velký, chlpatý dvojnohý hominid. Označenie Sasquatch seskveč je odvodené slovo "sésq ...

                                               

Drak

Drak alebo šarkan je mýtické zviera vyskytujúce sa v mnohých kultúrach. Na rozdiel od bežne zaužívaných predstáv nie je možné problematiku drakov zhrnúť do predstavy rozprávkového draka a to dokonca ani jeho podobu. Predstavy o vzhlade draka preš ...

                                               

Elf

Elfovia plurál ylfe < v starej nórčine álfr /plurál álfar) sú rôzne typy čarovných duchov v germánskom bájosloví. V islandskom diele Snorriho Edda 1220 – 1230 sa rozlišujú svetelní elfovia ljósálfar a tmaví elfovia dokkálfar alebo svartálfar, ...

                                               

Inkubus (mýtická bytosť)

Inkubus bol: v stredovekej kresťanskej mytológii druh démona – astrálneho upíra, ktorý sa pohlavne stýka so ženami, v spánku ich znásilňuje, prípadne u nich vyvoláva sexuálne predstavy. Inkubus pritom obete vyčerpáva, niekedy až privedie k smrti. ...

                                               

Leviatan

Leviatan je morský netvor, ktorý sa spomína v Biblii v židovskej náboženskej literatúre. Ako leviatan sa neskôr začal označovať každý morský netvor. V románe Biela velryba sa pomenovanie leviatan používa pre velrybu, a to je aj význam tohto slova ...

                                               

Nelapsi

Nelapsi je jedno z pomenovaní pre upíra používané na Zemplíne. Vyskytlo sa v knihe Súmrak, kde je opísaný ako druh velmi silného a rýchleho upíra vyskytujúceho sa na Slovensku.

                                               

Ohyzd

Ohyzd je druh fiktívnej bytosti, vystupujúcej vo fantasy literatúre. Najčastejšie je ohyzd opisovaný ako mohutné, svalnaté stvorenie podobné človeku, s výrazne negatívnymi vlastnosťami.

                                               

Papakalanosiwa

Papakalanosiwa je mýtická bytosť domorodého kmeňa Kwakiutl. Papakalanosiwa je kanibalský tvor, ktorý je spojovaný s počiatkom Hamatsy, čo bola tajná spoločnosť Kwakiutlov. Členovia tejto spoločnosti vykonávali jeden z najdôležitejších obradov Tse ...

                                               

Poltergeist

Poltergeist je slovo nemeckého pôvodu, ktorým sa označuje nadprirodzená bytosť, neviditelný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch, robí hluk, pohybuje s predmetmi a alebo ich aj ničí. V niektorých príbehoch ich levituje pred očami ludí a niekedy ich p ...

                                               

Upír (bytosť)

Slovo upír je s najväčšou pravdepodobnosťou slovanského pôvodu. Vyskytuje sa vo všetkých slovanských jazykoch – po bulharsky je вампир, po slovensky a po česky upír niekedy sa používa aj obmena vampír, prevzatá pravdepodobne z angličtiny, po pols ...

                                               

Vlkolak

Vlkolak je v ludových poverách a mytológii človek, ktorý sa dočasne za určitých okolností mení na vlka, správa sa ako vlk a vykonáva rôzne zlé skutky. Podobne definuje vlkolaka okultizmus: Je za neho považovaný človek, ktorý sa sám, úmyselne, pom ...

                                               

Vodník

Vodník alebo staršie vodnár je slovanská rozprávková bytosť žijúca vo vode, zobrazovaná napr. v podobe malého, škaredého muža s dlhými vlasmi. Existujú obdoby u Germánov a podobne. Názvy v slovanských jazykoch sú: vodník/hastrman ; wodnik ; voďan ...

                                               

Zmok

Zmok je démonická bytosť zo slovenského folklóru. Má najčastejšie podobu čierneho kurčaťa, mužíka so slepačími nohami alebo ohnivej reťaze. Podla rozprávok mohol človek zmoka nájsť, dostať od iného človeka alebo vysedieť - to však iba za zložitýc ...

                                               

Behemot

Behemot je obrovský mýtický netvor v židovskom folklóre. Podla Targumu a Septuaginty ide o tvar množného čísla slova בהמה," zviera”. Predstavuje príklad tzv. pluralis excellentiae, ktorým sa v hebrejčine vyjadruje velkosť a dôležitosť. V tomto pr ...

                                               

Bennu

Vták Benu je staroegyptským predobrazom Fénixa. Jeho uctievanie je spojené so staroegyptským mestom On v Dolnom Egypte. Medzi niektoré jeho prívlastky patria Ten, ktorý sa rodí sám zo seba, Ten, ktorý stúpa a Vládca výročí. Etymologicky je meno B ...

                                               

Feng-chuang

Feng-chuang je čínsky mýtický vták, jedno zo štyroch nebeských zvierat, ktoré sú symbolom dokonalosti. Feng 鳳 je mužská súčasť a chuang 凰 ženská súčasť vtáka, ktorý v sebe dokonale spája princípy jing a jang. Tento čínsky fénix je spájaný s juž ...

                                               

Fénix (vták)

Fénix je mýtický vták gréckej mytológie. Podla Herodota tento tvor nepotrebuje žiadnu potravu, ale žije iba zo vzduchu a rannej vlahy. Jeho domov leží na východe, v krajine podobnej raju, kde si stavia hniezdo. V každej dobe žije na svete práve j ...

                                               

Gamajun

Gamajun je kúzelný veštecký vták v slovanskej mytológii, vyskytujúci sa najmä v ruskej kultúre. Je symbolom zdravej múdrosti a znalosti, žije na ostrove ďaleko na východe blízko raja. Gamajun je zobrazovaný ako velký vták so ženskou hlavou, podob ...

                                               

Lochnesská príšera

Lochnesská príšera je tvor, údajne žijúci v jazere Loch Ness v Škótskej vysočine. Okolo jej existencie či neexistencie sa vedú dlhodobé spory, samotný vzhlad a opis tvora sa líši od jedného pozorovania k druhému. Záujem a viera v jeho existenciu ...

                                               

Re’em

Reem je mýtická bytosť židovského folklóru, ktorá je spomínaná na viacerých miestach v Biblii a objavuje sa aj v ďalších židovských písaných prameňoch. V moderných prekladoch Písma je pre ňu používané označenie divoký býk. Odborníci sa nezhodujú ...

                                               

Turul

Turul je maďarský mytologický tvor. Podobá sa na dravého vtáka a rôzni autori jeho výzor prirovnali k orlovi, sokolovi a jastrabovi. Podla povesti pred velmi dlhou dobou, kedy maďarské kmene bývali ďaleko na východe, princezná Emese mala sen. V s ...

                                               

Ziz

Ziz je mytologický vták v židovskej tradícii. Údajne bol taký velký, že keď roztiahol krídla, zakryl slnko. Spolu s Behemotom, predstavujúcim zem, a Leviatanom, predstavujúcim more, tvorí trojicu obrích netvorov v židovskom folklóre. Tieto tri by ...

                                               

Časopis katolického duchovenstva

Časopis katolického duchovenstva bolo české periodikum vychádzajúce v rokoch 1828 až 1852 a následne v rokoch 1859 až 1949. Bol založený z iniciatívy Karla Aloisa Vinařického za účelom šírenia písomníctva v češtine medzi katolíckymi kňazmi, nie k ...

                                               

Evanjelický posol spod Tatier

Evanjelicky posol spod Tatier je časopis evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Týždenník poskytuje informácie o dianí v cirkvi, podrobnejšie sa zameriava dianím vo všetkých seniorátoch, dištriktoch a podobne. Pôvodne založený v roku 1910 Jurom ...

                                               

Immaculata (časopis)

Immaculata je český katolícky časopis vydávaný Minoritmi pre Rytierstvo Nepoškvrnenej, vychádzajúci z ideí sv. Maximiliána Kolbeho a jeho Rycerza Niepokalanej. Časopis vychádza v roku 1992. Od roku 1994 je vydávaný s cirkevným povolením bp. Vojtě ...

                                               

Nové Horizonty (časopis)

Časopis vznikol z iniciatívy prof. Jána Dudu v jeseni 2007. Vznikol z troch dôvodov: existuje "hlad" po takomto type periodika, o náročnejšie a hlbšie čítanie má záujem katolícka inteligencia každoročne sa vracajú kňazi a laici zo štúdii v zahran ...

                                               

Plameň (časopis)

Plameň - v podtitule Časopis slovenskej mládeže vydával Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Plameň začal vychádzať v roku 1934 - I. ročník, a vychádzal nepretržite až do prvých rokov po druhej svetovej vojne. Posledným číslom XIV. ročníka bolo číslo 9. ...

                                               

Teologické texty

Teologické texty je český odborný teologický časopis, zaoberajúci sa teoretickými i praktickými otázkami teológie. Od roku 1978 vychádzal v rámci katolíckeho samizdatu, od roku 1990 potom oficiálne, po celú dobu pod vedením Ota Mádra, ktorý bol š ...

                                               

Theologos (časopis)

Theologos je vedecký recenzovaný akademický časopis, v ktorom sú uverejňované príspevky z oblastí teológie, filozofie, histórie, religionistiky, náboženskej pedagogiky a príbuzných disciplín. V súčasnosti ho vydáva Gréckokatolícka teologická faku ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →