ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

Digitálny fotoaparát

Digitálny fotoaparát je fotoaparát zaznamenávajúci obraz v digitálnej forme, takže môže byť okamžite zobrazený na zabudovanom displeji alebo nahraný do počítača. Od roku 2006 digitálne fotoaparáty na trhu dominujú. Základnou funkciou digitálneho ...

                                               

Elektronický šum

Elektronický šum je náhodné kolísanie alebo tvorba nežiaduceho samovolného elektrického signálu, ktorého hlavným znakom je to, že ide o nechcenú a rušivú zložku elektrického signálu. Vytváranie šumu sprevádza prakticky akúkolvek elektronickú súči ...

                                               

Exchangeable image file format

Exif sú metadáta pridávané digitálnymi fotoaparátmi do jednotlivých vytvorených súborov. Podporované formáty sú JPEG, TIFF, RIFF a WAVE. Podporované nie sú JPEG 2000 a PNG. Štruktúra Exif pochádza zo súborového formátu TIFF. Mimo Exif dat existuj ...

                                               

Foveon X3

Obrazový snímač Foveon X3 alebo skrátene foveon je druh CMOS obrazového snímača pre digitálne fotoaparáty, vytvorený spoločnosťou Foveon Inc.

                                               

High dynamic range imaging

High Dynamic Range Imaging je technológia používaná v počítačovej grafike, ktorá umožňuje v reprezentácii obrázka ukladať nielen jeho farebné spektrum, ale aj luminiscenciu, čiže jas. HDRI využíva vysoké dynamické rozlíšenie na rozdiel od nízkeho ...

                                               

Nábojovo viazaná štruktúra

Nábojovo viazaná súčiastka alebo skrátene CCD je z anglického charge-coupled device, prekladané aj ako nábojovo viazaná štruktúra alebo súčiastka/obvod s nábojovou väzbou. Je to označenie pre elektrický jav presunu elektrického náboja po ploche v ...

                                               

Pamäťová karta

Pamäťová karta je elektronické zariadenie na ukladanie dát. Používa sa v digitálnych fotoaparátoch, PDA, notebookoch, mobilných telefónoch, prehrávačoch, video hrách, digitálnych záznamníkoch a iných elektronických zariadeniach. Je založená na pa ...

                                               

Snímač obrazu

Snímač obrazu je zariadenie, ktoré sa skladá zo sústavy jednoduchých fotosenzorov a prevádza komplexnejšiu obrazovú informáciu na elektrický signál. Najčastejšie sa používa v digitálnych fotoaparátoch, digitálnych filmových kamerách alebo iných z ...

                                               

Tagged Image File Format

Tagged Image File Format je jeden zo súborových formátov pre ukladanie rastrovej počítačovej grafiky. Formát TIFF tvorí neoficiálne štandard pre ukladanie snímok určených pre tlač. TIFF je zložitejší formát oproti iným formátom pre ukladanie rast ...

                                               

Živý náhlad

Živý náhlad je používaný pri všetkých kompaktných digitálnych fotoaparátov a u väčšiny z nich je z dôvodu absencie hladáčika jedinou možnosťou kontroly kompozície fotografovanej scény. Prvá digitálna zrkadlovka so živým náhladom bol Olympus E-330 ...

                                               

HiRISE

High Resolution Imaging Science Experiment, väčšinou skrátene ako HiRISE, je kamera pracujúca vo viditelnej oblasti svetelného spektra s vysokým rozlíšením dosahujúci 30 až 60 cm / pixel, ktorá sa nachádza na palube americkej planetárnej sondy Ma ...

                                               

Predsádková šošovka

Predsádková šošovka je spojná šošovka, umiestnená v objímke fotografického filtra. Nasádza sa na fitrový závit objektívu fotoaparátu. Delí sa na telepredsádku, širokouhlú predsádku a makropredsádku: Širokouhlá predsádka má za úlohu rozšíriť pohla ...

                                               

Zenit (fotoaparát)

Zenit je značka ruských fotoaparátov, ktoré boli vyrábané firmou KMZ v meste Krasnogorsk blízko Moskvy od roku 1952 a firmou BelOMO v Bielorusku od roku 1970. Ochranná známka Zenit je spájaná najmä s 35 mm jednookými zrkadlovkami.

                                               

Magnum Photos

Magnum Photos je medzinárodná fotografická agentúra, ktorú vlastnia jej členovia-fotografi. Kancelárie agentúry sídlia v New Yorku, Paríži, Londýne a Tokiu. Vojnoví fotografi Robert Capa, David "Chim" Seymour, Henri Cartier-Bresson a George Rodge ...

                                               

Normálny objektív

Vo fotografii a kinematografii, normálny objektív je objektív, ktorý vytvára obrazy, ktoré všeobecne majú "prirodzenú" perspektívu v porovnaní s objektívmi dlhších alebo kratších ohniskových vzdialeností. Objektívy kratších ohniskových vzdialenos ...

                                               

Teleobjektív

Teleobjektív je typ objektívu, ktorého fyzická dĺžka je kratšia ako ohnisková vzdialenosť. Zábery teleobjektívu nie sú široké a jeho ohnisková vzdialenosť býva okolo 100 – 300 mm. Teleobjektív je vhodný na fotografovanie portrétov, reportážnych f ...

                                               

National Press Photographers Association

National Press Photographers Association je profesionálna organizácia založená v roku 1947. Spoločenstvo sa zameriava na rozvoj fotožurnalizmu, uznávanie a rešpektovanie verejných práv, práva na slobodu v hladaní pravdy a právo na informovanie pr ...

                                               

Photographic Society of America

Photographic Society of America je celosvetovo pôsobiaca nezisková fotografická organizácia založená v roku 1934. V súčasnosti má členov vo viac ako 80-tich krajinách sveta. Jej poslaním je podporovať umenie a vedu fotografie ako prostriedku kult ...

                                               

Svaz českých fotografu

Svaz českých fotografu je české občianske združenie. Jeho cielom je združovať fotografov a priaznivcov fotografie, organizovať fotografické súťaže a výstavy, podporovať styky s fotografmi zo zahraničia, organizovať združovanie fotografov v tvoriv ...

                                               

Wiki miluje pamiatky

Wiki miluje pamiatky, alebo Wiki Loves Monuments je každoročná medzinárodná fotografická súťaž konajúca sa počas septembra. Organizovaná je celosvetovou komunitou wikipediánov. Účastníci urobia fotografie historických pamiatok a pamiatkových mies ...

                                               

Portrétna fotografia

Portrétna fotografia je zachytenie podoby jednej alebo viacerých osôb na fotografiu, v ktorej prevláda tvár a jej výraz. Cielom je, aby fotografia zobrazila podobu, osobitosť alebo tiež jej náladu. Rovnako ako ostatné spôsoby portrétovania, zamer ...

                                               

Eastman Kodak

Eastman Kodak Co. alebo Kodak je americká technologická spoločnosť zameraná na riešenia v oblasti digitálneho zobrazovania, fotografického a filmového priemyslu a služieb v súvisiacom odvetví. Sídlo spoločnosti je v Rochesteri, New York. Bola zal ...

                                               

Foveon

Foveon, Inc., je spoločnosť, ktorá navrhla, vyrába a propaguje obrazový snímač Foveon X3. Jej názov je odvodený od slova fovea, čo je žltá škvrna v oku, kde sa sústreďuje obraz.

                                               

General Electric

General Electric Company, alebo skrátene GE je americký nadnárodný konglomerát, zapísaný v obchodnom registri v Schenectady v štáte New York a so sídlom v Fairfielde v štáte Connecticut. Spoločnosť pôsobí v štyroch odvetviach: energetike, technol ...

                                               

MEOPTA Bratislava

MEOPTA Bratislava, a. s. je slovenský podnik. Bol to jeden z najstarších opticko - mechanických závodov v bývalom Česko-Slovensku.

                                               

Samsong čondža

Samsong čondža je juhokórejská nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába elektroniku. Jej sídlo je v meste Suwon. Je vlajkovou dcérskou spoločnosťou skupiny Samsung a od roku 2009 je podla obratu najväčšou spoločnosťou vyrábajúcou informačné technológi ...

                                               

Bulb

Bulb je fotografická funkcia, ktorá umožňuje dlhé expozície pod priamou kontrolou fotografa. S touto funkciou ostane uzávierka otvorená tak dlho, pokial je spúšť stlačená. Alternatívne nastavenie spoločné aj pre filmové kamery je Time, kde je spú ...

                                               

Rozptýlené svetlo

Rozptýlené svetlo, cudzím slovom difúzne svetlo, je svetlo, ktoré prichádza zo všetkých smerov a rovnomerne osvetluje povrch celého objektu, takže nevznikajú žiadne tvrdé tiene, odrazy alebo reflexy. U denného svetla je to svetlo pri úplne zatiah ...

                                               

Fotografická platňa

Fotografická platňa alebo nespisovne fotografická doska bola jedna z najskorších foriem fotografického filmu, v ktorej bola svetlocitlivá emulzia strieborných solí aplikovaná na sklenenú dosku. Táto forma fotografickej emulzie sa vytratila zo spo ...

                                               

Celá krásna si Mária

Celá krásna si Mária je slovenská kresťanská pieseň na oslavu Panny Márie, matky Ježiša Krista. V Jednotnom katolíckom spevníku je označená číslom 332.

                                               

Exsultet

Exsultet je názov dlhého velkonočného chválospevu, ktorý na začiatku Velkonočnej vigílie podla Rímskeho rítu spieva diakon alebo kňaz. Je to oslávna pieseň na velkonočnú sviecu čiže Paškál, ktorá je znamením vzkrieseného Krista. Spieva sa po proc ...

                                               

Jednotný katolícky spevník

Jednotný katolícky spevník je kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvýkrát vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Vznikol v rokoch 1921 až 1936 z iniciatívy Mons. Jána Pöstényiho, správcu Spolku svät ...

                                               

Ježišu, Králu

Ježišu, Králu je slovenská duchovná oslávna pieseň k Ježišovi Kristovi. V Jednotnom katolíckom spevníku je označená číslom 498. Jej melódiu zložil slovenský skladatel Mikuláš Schneider-Trnavský, zostavovatel Jednotného katolíckeho spevníka. V Čes ...

                                               

Liber Usualis

Liber Usualis je kniha bežne používaných gregoriánskych spevov v rámci katolíckej tradície. Knihu po prvý krát zostavili mnísi z opátstva v Solesmes, vo Francúzsku. Spevy v nej uvedené pochádzajú z rozličných období, najstaršie až z 11. storočia. ...

                                               

Pápežská hymna

Pontifikálna hymna a pochod tiež známa ako Pápežská hymna je hymna hraná na počesť prítomnosti pápeža, alebo niektorého z jeho zástupcov, ako napríklad pápežského nuncia a je tiež hraná pri iných slávnostných príležitostiach. Keď je vstyčovaná Va ...

                                               

Tra le sollecitudini

Tra le sollecitudini je motu proprio vydané 22. novembra 1903 pápežom Piom X., ktorý spresnil pravidlá pre využitie liturgickej hudby v rámci rímskokatolíckej cirkvi. Názov je prevzatý z úvodných slov dokumentu. Regulácia smerovala k využitiu skô ...

                                               

V sedmobrežnom kruhu Ríma

V sedmobrežnom kruhu Ríma je hymnická pieseň zároveň aj slovenská pápežská hymna. Odkazuje na sedem rímskych pahorkov, medzi ktorými je postavená bazilika svätého Petra a prosí za pápeža. Spieva sa vo velké cirkevné sviatky, väčšinou po skončení ...

                                               

Dies irae (hymnus)

Dies irae je známy latinský hymnus z 13. storočia, ktorého autorom bol pravdepodobne taliansky františkánsky mních a básnik, bl. Tomáš z Celana alebo dominikánsky mních, rímsky kardinál Latino Malabranca Orsini. Nevylučuje sa však i starší pôvod ...

                                               

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá noc je jedna z najznámejších kolied. Po prvýkrát ju uviedli arnsdorfský učitel a organista Franz Xaver Gruber a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818. Text piesne napísal Joseph Mo ...

                                               

Kánon (časť omše)

Kánon alebo eucharistická modlitba je ústrednou časťou svätej omše, pri ktorej celebrant obetuje obetné dary vo forme chleba a vína a recituje slová Ježiša Krista, ktoré povedal pri Poslednej večeri. Názov Kánon sa používa najmä v spojitosti s Rí ...

                                               

Liturgický rok

Začína adventom, prvou adventnou nedelou. Pokračuje vianočným obdobím, nasleduje prvá časť cezročného obdobia, pôstne obdobie, potom velkonočné obdobie a nasleduje druhá časť cezročného obdobia. Obdobia sa staršie nazývajú aj cykly. Liturgický ro ...

                                               

Biela sobota

V rímskokatolíckej cirkvi je Biela sobota súčasť Velkého týždňa a velkonočného tridua. Počas dňa sa nekonajú žiadne velké obrady ani svätá omša. Výnimkou je okrem liturgie hodín obrad Efeta, ktorým sú katechumeni pripravení na samotný krst. Litur ...

                                               

Cezročné obdobie

Cezročné obdobie alebo obdobie cez rok je obdobie liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi, ktoré nepatrí ani k vianočnému, ani velkonočnému cyklu. Pred liturgickou reformou po 2. vatikánskom koncile sa nedele liturgického obdobia rozdelovali na ...

                                               

Cirkevný sviatok

Cirkevný sviatok je deň, keď si cirkev pripomína významnú udalosť z dejín spásy alebo významného svätca. V jednotlivých cirkvách sa rozlišujú rôzne stupne sviatkov.

                                               

Čistý pondelok

Čistý pondelok je prvý deň Velkého pôstu v kresťanských cirkvách byzantského obradu. Tento deň nasleduje po Syropôstnej nedeli. Liturgicky sa začína večierňou, po ktorej zvykne nasledovať obrad vzájomného zmierenia. Názov čistý sa vzťahuje na pre ...

                                               

Filipovka

Filipovka alebo presnejšie a správnejšie Pôst pred sviatkom Narodenia Pána je pôstne obdobie pred sviatkom Narodenia Pána v byzantskom obrade. Začína sa 15. novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Názov "Filipovka" získal preto, lebo ...

                                               

Hierarchia liturgických dní

Hierarchia liturgických dní v katolíckej cirkvi je systém, ktorým je každý deň v rámci liturgického roka zaradený do určitého liturgického rámca. Na základe tohto zaradenia delíme jednotlivé dni liturgického roka na: Sviatok: pripomienka významne ...

                                               

Kvetná nedela

Kvetná nedela je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedelu pred Velkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá. Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú o ...

                                               

Laetare

Laetare sa nazýva 4. nedela pôstu, ktorá dostala názov od úvodnej omšovej antifony Laetare Ierusalem – "Raduj sa, Jeruzalem": Laetare Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia qui in tristitia fuistis: ut exsult ...

                                               

Lazárova sobota

Lazárova sobota je kresťanský sviatok, ktorý sa slávi v sobotu pred Kvetnou nedelou, resp. v sobotu týždeň pred Velkou sobotou. Spomína sa na Ježišov príchod do Betánie, kde vzkriesil z mŕtvych svojho priatela Lazára. Vzkriesenie Lazára sa oslavu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →