ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338                                               

Stláčanie marže

Stláčanie marže je situácia, keď vertikálne integrovaná spoločnosť nastaví pomer cien na velkoobchodnom a maloobchodnom trhu tak, že rozdiel medzi maloobchodnou cenou, ktorú účtuje dominant konečnému odberatelovi, a velkoobchodnou cenou, ktorú úč ...

                                               

E-commerce

E-commerce alebo elektronické obchodovanie alebo e-komercia alebo eCommerce je nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické systémy ako napríklad internet alebo podobné počítačové siete. Množstvo obchodovania cez elektronickú ...

                                               

AliExpress

AliExpress je internetové trhovisko, ktoré prevádzkuje a vlastní čínska spoločnosť Alibaba Group. Založená bola v roku 2009 a jej sídlo je v čínskom meste Chang-čou.

                                               

Cyber Monday

Cyber Monday je neologizmus prvýkrát použitý v roku 2005 organizáciou National Retail Federations. Vzťahuje sa na pondelok nasledujúci po "čiernom piatku". Maloobchodníci si v rokoch 2002 a 2003 všimli, že vela spotrebitelov, ktorí nestihli nakúp ...

                                               

Elektronická výmena údajov

Elektronická výmena údajov, často prekladané ako elektronická výmena dát, označuje sadu štandardov umožňujúcich výmenu dát obchodného charakteru. Slúži ako výmena štruktúrovaných správ medzi počítačmi, respektíve medzi počítačovými aplikáciami. D ...

                                               

Internetový obchod

Internetový obchod je obchod na internete. "Opakom" internetového obchodu je najmä klasický, v tejto súvislosti prezývaný "kamenný" obchod. Výhodou internetového obchodu sú spravidla nižšie náklady než v prípade kamenných obchodov, a tým aj nižši ...

                                               

PayPal

PayPal je internetový platobný systém, v minulosti patriaci spoločnosti eBay. Umožňuje prevody peňazí medzi účtami, ktoré sú identifikované e-mailovými adresami.

                                               

Payza

Payza je internetový platobný systém. Umožňuje prevody peňazí medzi účtami, ktoré sú identifikované e-mailovými adresami. Dostupný je v angličtine a vo francúzštine.

                                               

PrestaShop

PrestaShop je systém s otvoreným zdrojovým kódom na správu internetového obchodu. Zdrojový kód je publikovaný pod otvorenou licenciou Open Software License. Celý systém je napísaný v jazyku PHP a využíva databázového systému MySQL. V súčasnosti s ...

                                               

Reputačný manažment

Reputačný manažment je proces monitoringu procesov v spoločnosti, kvality služieb a produktov a zbierania názorov druhých strán na tieto záležitosti s cielom ich vyhodnotenia a vylepšenia daných procesov, služieb alebo produktov. Takéto štatistik ...

                                               

Steam (program)

Program Steam slúži na online objednávanie, sťahovanie a hranie hier. Prvýkrát bol vydaný 22. marca 2002 firmou Valve Software. Na Steame je dostupných viac ako milión hier. V januári 2010 firma Valve oznámila, že Steam prekročil hranicu 25 milió ...

                                               

Kartel

Kartel je dohoda medzi podnikmi, organizáciami alebo štátmi, v ktorej sa obmedzuje alebo eliminuje konkurenčný boj medzi členmi kartelu s cielom maximalizovať zisky členov kartelu. Kartelové dohody bývajú jedným z dôsledkov klientelistického kona ...

                                               

Kombinovaná preprava

Kombinovaná preprava alebo kombinovaná doprava je špeciálny prípad intermodálnej prepravy, pri ktorom je podiel prepravy po pozemnej komunikácii minimálny, väčšina prepravy teda prebieha po železnici alebo na vode. Hovorovo je "kombinovaná doprav ...

                                               

Kontajner ISO

ISO kontajner je nákladný kontajner vyhovujúci všetkým príslušným normám ISO platným pre kontajnery v čase, keď bol kontajner vyrobený.: Tieto kontajnery sú určené na medzinárodnú prepravu. Nákladný ISO kontajner musí spĺňať nasledovné požiadavky ...

                                               

RoLa

RoLa je systém kombinovanej dopravy, ktorý spočíva v naložení kamiónu na špeciálny železničný vozeň. Po príchode do cielovej stanice je kamión vyložený a môže pokračovať vo svojej trase. Vodič sa vezie v sprievodnom vagóne, čo mu umožňuje po príc ...

                                               

Terminál kombinovanej dopravy

Terminál kombinovanej dopravy je terminál zabezpečujúci styk železničnej, cestnej,vodnej dopravy a užívatelov kombinovanej dopravy plniaci hlavne tieto funkcie: prísun a odsun intermodálnych jednotiek operatívne a krátkodobo uskladňuje intermodál ...

                                               

Výmenná nadstavba

Výmenná nadstavba je prepravná skriňa vybavená štyrmi sklopnými nohami oddelitelná od dopravného prostriedku. Manipulácia sa vykonáva prostredníctvom kliešťového závesu, ktorý uchopuje nadstavbu za spevnené otvory, ktoré sa nachádzajú v spodnej č ...

                                               

Black Friday (nakupovanie)

Black Friday je piatok po Dni vďakyvzdania v Spojených štátoch. Čierny piatok sa považuje za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky. V USA a Kanade väčšina velkých obchodných reťazcov začína obdobie výpredajov za výrazne znížené ceny. V USA to n ...

                                               

Factory outlet

Factory outlet je anglický výraz pre podnikovú predajňu výrobcu, teda predajňu vlastnenú a prevádzkovanú samotným výrobcom, ale presnejšie spravidla takú podnikovú predajňu, v ktorej výrobca predáva nadbytočný tovar, chybný tovar alebo tovar, kto ...

                                               

Nákupné stredisko

Nákupné stredisko je budova alebo komplex budov, ktoré obsahujú rôzne predajné jednotky prepojené chodníkom alebo promenádou na jednoduchý prístup do jednotlivých prevádzok. Nákupné centrá začali vznikať od 20. rokov 20. storočia spolu so vznikom ...

                                               

Nákupný park

Nákupný park je druh obchodnej zóny, ktorá zvyčajne funguje ako doplnok k hypermarketu alebo supermarketu a ktorá obsahuje tri až desať prodajní. Nákupné parky majú minimálne 5000 m² prenajímatelnej plochy, najväčšie aj viac než 20000 m².

                                               

Nákupný vozík

Nákupný vozík je vozidlo, ktoré používajú zákazníci v samoobslužných predajniach na zhromažďovanie tovaru, ktorý chcú kúpiť, dopravujú ho k pokladni a v niektorých predajniach prípadne až na parkovisko k svojmu automobilu. Historickým predchodcom ...

                                               

Papiernictvo

Papiernictvo je maloobchodný predaj výrobkov z papiera a kancelárskych potrieb všeobecne. Obvyklý sortiment obsahuje: kalkulačky spinky a spinkovače na viazanie dokumentov kancelársky papier A4, A3 atď. gumy na gumovanie ceruziek, zmízík na atram ...

                                               

Walmart

Walmart je americká maloobchodná spoločnosť so sídlom v Bentonville, Arkansas, USA, prevádzkujúca reťazec diskontných obchodných domov. Bola založená v roku 1962 Samom Waltonom, akciovou spoločnosťou sa stala v roku 1969, v roku 1972 bolo zahájen ...

                                               

Marketing

Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu. Iná definícia: Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zam ...

                                               

Affiliate marketing

Affiliate marketing je spôsob predaja výrobkov a služieb s využitím ďalšieho sprostredkovatela. Je to forma online reklamy, pri ktorej obchodníci ponúkajú prevádzkovatelom webov, tzv. affiliate partnerom, finančnú odmenu za privedenie návštevníka ...

                                               

BCG matica

BCG matica matica, matica Boston Consulting Group, BCG portfólio, portfólio BCG, bostonské portfólio, matica/portfólio rastu a podielu, portfóliová matica BCG, bostonská portfóliová matica) je v marketingu a manažmente názov portfóliového modelu ...

                                               

Biznis model

Biznis model predstavuje základný princíp, ako firma vytvára, odovzdáva a získava hodnotu. Biznis model možno popísať pomocou deviatich stavebných prvkov, ktoré ukazujú logiku toho, ako firma chce zarobiť peniaze. Týchto deväť prvkov pokrýva štyr ...

                                               

Business-to-business

Business-to-business alebo business to business podnik-podnik, na úrovni podnik-podnik, pre organizácie, medzipodnikový) sú obchodné vzťahy medzi dvoma alebo viacerými podnikmi pre ich potreby na rozdiel od vzťahov podniku a konečných spotrebitel ...

                                               

Cashback (debetná karta)

Cashback back bonus, cash back bonus) je v súvislosti s debetnými kartami vyplatenie hotovosti, o ktoré môže požiadať nakupujúci pri platení debetnou kartou u obchodníka. Miesta, ktoré umožňujú túto formu cashbacku sú zväčša označené nálepkou "ca ...

                                               

Cenová elasticita dopytu

Cenová elasticita dopytu alebo cenová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena. Meria sa pomocou koeficientu cenovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej infinitezimálnej/neobmedzenej zmeny dopytované ...

                                               

Copywriting

Copywriting je anglický výraz, ktorý v oblasti reklamy a marketingu označuje tvorbu reklamných textov, v širšom význame tvorba textov pre marketing ako taký. Tento termín vznikol spojením dvoch slov: copy výraz pre reklamný text a writing písanie ...

                                               

Customer generated media

Customer generated media, niekedy označované aj ako user generated media zahŕňa rôzne formy aktívneho prispievania užívatelov internetu k tvorbe obsahu webových stránok. CGM sa odkazuje na písomný, audio alebo video obsah vytvorený konečnými užív ...

                                               

Elasticita ponuky

Elasticita ponuky alebo pružnosť ponuky je elasticita premennej ponuka vo vzťahu k premennej faktor ponuky, teda citlivosť reakcie ponuky na zmenu nejakého faktoru ovplyvňujúceho velkosť ponuky. Nasleduje niekolko príkladov: cenová elasticita pon ...

                                               

Firemný štýl

Firemný štýl, často prepisované anglicky ako corporate identity, je súhrnné označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom, tak vnútrofiremné vzťahy medzi zamestnancami, systém komunikácie, ...

                                               

Inbound marketing

Inbound marketing je súbor činností, ktoré charakterizujú snahu dostať sa do povedomia príslušnej cielovej skupiny nenásilným a nevtieravým spôsobom. Cielom inbound marketingu je teda vytvorenie obsahu prospešného pre používatela a získanie si je ...

                                               

Kolektívne nakupovanie

Kolektívne nakupovanie označuje nákupnú stratégiu založenú na skupinovej zlave, pochádzajúcu z Čínskej ludovej republiky. svoj rozmach zažilo v roku 2005 v USA. Je známe pod označením Tuangou. U nás je od roku 2010 zastúpené niektorými servermi.

                                               

Korporátny dizajn

Korporátny dizajn je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie subjektu. Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt umožňuje odlíšiť ho od konkurencie a/alebo podielať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu. Spolu s k ...

                                               

Krížová elasticita dopytu

Krížová elasticita dopytu alebo krížová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena iného statku. Meria sa pomocou koeficientu krížovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej infinitezimálnej zmeny dopytov ...

                                               

Marketing vzťahov

Marketing vzťahov je proces budovania, prehlbovania a udržiavania dlhodobých vzťahov firmy so všetkými zúčastnenými stranami, ktorý zahŕňa jej zákazníkov, zamestnancov, dodávatelov a distribučných partnerov. Tieto vzťahy predstavujú pre firmu jed ...

                                               

Marketingový manažment

Marketingový manažment je proces plánovania a vykonávania koncepcie, tvorby cien, propagácie a distribúcie myšlienok, tovaru a služieb s cielom uskutočňovať výmenu, ktorá uspokojí ciele jednotlivca aj organizácií. Marketingový manažment tvorí pre ...

                                               

Marketingový mix

Marketingový mix je konkrétna kombinácia marketingových nástrojov. Marketingové nástroje sú základné "nástroje", ktorými podnik môže ovplyvniť svoje odbytové trhy resp. dosiahnuť svoje marketingové ciele. Najbežnejšie sa v literatúre možno stretn ...

                                               

Nekalá súťaž

Nekalá súťaž je také konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže spôsobiť ujmu iným súťažitelom alebo spotrebitelom. Nekalou súťažou je v podstate každá súťažná činnosť, ktorá je v rozpore s poctivými zvyklosťami v o ...

                                               

Podpora (promotion)

Podpora sú aktivity, ktoré sprostredkujú podstatné informácie o výrobku a presviedčajú cielových spotrebitelov o výhodnosti jeho nákupu. Podpora je jedno z tzv. 4 P, teda súčasť marketingového mixu. Takmer synonymný je pojem komunikačný mix promo ...

                                               

Príjmová elasticita dopytu

Príjmová elasticita dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu príjem spotrebitela. Meria sa pomocou koeficientu príjmovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej infinitezimálnej zmeny dopytovaného množstva a relatívne ...

                                               

Produktová politika

Produktová politika alebo výrobková politika je analýza, plánovanie, realizácia a kontrola činností týkajúcich sa výrobku ako marketingového nástroja, napríklad vonkajšia podoba výrobku, zloženie výrobkového radu, politika značky a pod. Je to súč ...

                                               

Pružnosť (ekonómia)

Pružnosť alebo elasticita je pomer relatívnej infinitezimálnej zmeny závislej premennej k relatívnej infinitezimálnej zmene nezávislej premennej. Majme funkciu y = f {\displaystyle y=fx_{1},x_{2},\dots,x_{n}\,}, pričom i=1-n. Potom je x i -ová pr ...

                                               

Sociálny marketing

Sociálny marketing označuje: plánovanie marketingových aktivít a stratégií nekomerčných organizácií a/alebo stratégie priamo alebo nepriamo zamerané na riešenie sociálnych úloh Pojem "sociálny marketing" bol prvýkrát použitý v roku 1971 autormi K ...

                                               

Sponzor

Sponzor je osoba alebo spoločnosť, ktorá financuje náklady určitej akcie, činnosti či vysielania odmenou za nejakú formu návratnosti tohto financovania, spravidla za poskytnutie reklamy a pod. V širšom zmysle je to osoba, ktorá na seba preberá zo ...

                                               

SWOT

SWOT je analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku, produktu, regiónu a pod. v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami na predmetnom trhu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →