ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 346



                                               

Marginálny úžitok

Marginálny úžitok je prvá derivácia úžitku daného statku či služby podla premennej množstvo tohto statku či služby. Inými slovami: najmenší ešte žiadúci úžitok, ktorý poskytuje určitý statok svojmu vlastníkovi alebo užívatelovi, závislý od množst ...

                                               

Outsourcing

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pr ...

                                               

Ponuka (ekonómia)

Ponuka predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je jeden predávajúci alebo skupina predávajúcich, spravidla na celom trhu, ochotný a schopný ex-ante predať za danú cenu tohto tovaru za dané časové obdobie. Vyjadruje komplexný pohlad ...

                                               

Právny audit

Právny audit alebo právne due diligence je časť hĺbkového auditu organizácie, ktorá je zameraná na právne záležitosti. Napríklad jedna spoločnosť ponúkajúca právny audit uvádza, že Dôraz sa však kladie predovšetkým na získanie a posúdenie relevan ...

                                               

Private equity

Private equity sú vklady do základného imania podniku, ktorý nie je verejne obchodovaný. Pojmy private equity a venture capital =venture kapitál, rizikový kapitál sa chápu: buď ako synonymá, alebo sa venture capital považuje za pojem odlišný v to ...

                                               

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Spoločensky zodpovedné podnikanie je koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem, pričom vychádzajú zo svojho vplyvu, ktorí majú na zainteresované subjekty. Medzi zainteresované subje ...

                                               

Aztékovia

Aztékovia sú jeden z chichimeckých kmeňov a zároveň jedna z pôvodne predkolumbovských civilizácií. V širšom zmysle sa slovom Aztékovia označujú všetci obyvatelia jadra Aztéckej ríše v čase dobytia Španielmi. Žili v dnešnom strednom Mexiku v 12. a ...

                                               

Bielorusi

Bielorusi, sú východoslovanský národ, žijúci najmä v Bielorusku. Ich odhadovaný počet vo svete je 10 miliónov. Používanými jazykmi sú bieloruština a ruština, písmom azbuka. Prevláda pravoslávne vierovyznanie. Bielorusi tvorili základ obyvatelstva ...

                                               

Čiernohorci

Čiernohorci môže znamenať aj všeobecne obyvatelia Čiernej Hory, k tomu pozri Čierna Hora. Čiernohorci sú národ v Čiernej Hore, Srbsku a v Chorvátsku. Z etnického hladiska sú to Srbi, čiernohorský "národ" bol zavedený v roku 1946, od 80. rokov je ...

                                               

Francúzi

Francúzi sú potomkovia keltských a ligurských kmeňov, ktoré osídlili územie medzi Rýnom a prielivom La Manche už v priebehu 2. – 1. tisícročia pred Kr. Na juhu krajiny žijú najmä potomkovia Grékov a starovekých Italov. Prvú kmeňovú federáciu tu v ...

                                               

Goriuni

Goriuni sú málo zdokumentovaná etnická skupina, patriaca pod východných Slovanov. Žijú okolo východoukrajinského mesta Putyvl, v Sumskej oblasti. Dialekt ruštiny, ktorý používajú Goriuni, má podobné znaky s bieloruštinou a ukrajinčinou. Goriuni s ...

                                               

Juhoslovania (národnosť)

Snaha o vytvorenie tejto národnosti bola úzko spätá so snahou silnejšej integrácie juhoslovanských národov. Prvý raz tento termín zaviedol král Alexander I. Karadordević, keď zmenil názov štátu z Královstva Srbov, Chorvátov a Slovincov na Královs ...

                                               

Kvádi

Kvádi boli západogermánsky kmeň, spolu s Markomanmi tvorili vyšší kmeňový zväz Svébi, preto ich neskôr antickí autori uvádzali aj pod týmto menom. V 1. storočí pred Kr. sídlili pri Labe, asi v polovici 1. storočia pred Kr. sa spolu s Markomanmi p ...

                                               

Mapučovia

Mapučovia je názov skupiny juhoamerických Indiánov. Presná definícia tejto skupiny je sporná, v literatúre sa uvádzajú tieto možnosti vymedzenia: 3. Mapučovia sú len tá časť Indiánov z bodu 2, ktorá žila a žije v dnešnom čílskom administratívnom ...

                                               

Musqueam

Musqueam je indiánsky kmeň v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Je to jediný kmeň, ktorého rezervácie sa nachádzajú len v obvode mesta Vancouver. Jeho tradičný jazyk, sa volá hən̓q̓əmin̓əm̓, v súčasnosti je na pokraji vymretia, tento jazyk je ...

                                               

Pobrežní Sališovia

Pobrežní Sališovia alebo Pobrežní Salishovia je kultúrne a etnografické označenie skupiny indiánskych kmeňov žijúcich v kanadskej provincii Britská Kolumbia a amerických štátoch Washington a Oregon, ktorí hovoria jedným z jazykov tejto skupiny. H ...

                                               

Rumuni

Rumuni sú románsky národ, žijúci najmä v Rumunsku, ako menšina v Srbsku, Maďarsku a zámorí. Ich odhadovaný počet vo svete je 23.8 miliónov. Ako jazyk používajú rumunčinu, ako písmo latinku. O pôvode Rumunov existujú viaceré teórie. Najpravdepodob ...

                                               

Somálčania

Somálčania alebo Somálci sú etnická skupina žijúca prevažne v oblasti Afrického rohu a Somálskeho polostrova. Väčšina z nich hovorí somálčinou, ktorá patrí medzi kušitské jazyky z afroázijskej jazykovej skupiny. Počet etnických Somálčanov vo svet ...

                                               

Squamish

Squamish je indiánsky kmeň patriaci do kultúrnej a etnografickej podskupiny Pobrežných Sališov na juhozápade Britskej Kolumbie. Squamish v preklade znamená "lud posvätnej vody", čo je narážka na ich vieru vo vodu na ich území a jej nadprirodzené ...

                                               

Dinkovia

Dinkovia tvoria najväčšiu etnickú skupinu v Južnom Sudáne, po nich nasledujú Nuerovia a Šilukovia. Žijú po oboch stranách Bieleho Nílu, v provincii Horného Nílu na juhovýchode Sudánu. Patria k etnickej skupine Nilotov. Na rozdiel od južných sused ...

                                               

Dogoni

Dogoni sú etnikum v južnom Mali a severnej Burkine zaoberajúce sa prevažne rolníctvom. Hovoria dogonskými jazykmi. Dogoni veria, že boli pôvodnými obyvatelmi údolia rieky Niger. Boli objektom pozorovania mnohých antropologických štúdií a ich umel ...

                                               

Himba

Himba alebo Himbovia je kmeň pôvodného afrického obyvatelstva, ktorý má asi 20 až 50 000 ludí, žijúcich v severnej Namíbii, oblasti Kunene. Žijú nomádskym spôsobom života, chovajú dobytok. Sú blízki príbuzní kmeňa Herero, hovoria rovnakým jazykom.

                                               

Kikujovia

Kikujovia sú najpočetnejším etnikom v Keni - asi 5 347 000 ludí, čo je 22% populácie Kene. Sú ekonomicky najaktívnejšou skupinou v Keni. Hovoria kikujsky, svahilsky a anglicky.

                                               

Pygmejovia (stredná Afrika)

Pygmejovia alebo Pygmeji môžu byť: b) Bambuti + len severovýchodná časť západných Pygmejov t.j. len tzv. Aka+ časť kmeňov Batwa + podla niektorých autorov aj isté kmene v juhozápadnej Etiópii povodie rieky Omo a jazero Abaja a/alebo isté kmene v ...

                                               

Albánci

Dnešní Albánci môžu mať pôvod v starovekých Ilýroch, hoci toto tvrdenie je nepodložené. Iná teória hovorí, že Albánci sú potomkovia Trákov, ktorí do Albánska prišli v ranom stredoveku. Albánci sú pravdepodobne národ, ktorý vznikol miešaním starov ...

                                               

Arvaniti

Arvaniti sú po albánsky hovoriace obyvatelstvo južného Grécka. Do Grécka prišli v neskorom stredoveku a v niektorých oblastiach Grécka si udržali majoritné postavenie až do 20. storočia. Hovoria dialektom Toskitskej albánčiny. Arvaniti sú členovi ...

                                               

Sulioti

Sulioti bolo grécke obyvatelstvo, hovoriace prevažne po albánsky. V minulosti žili v Epire, v jeho časti Thesprótia. Nezaberali však celú Thesprótiu, ale iba jej malú horskú časť s dedinou Suli. Boli to výborní bojovníci, ktorí stále bojovali s T ...

                                               

Larcum Kendall

Svoj prvý námorný chronometer okopíroval od strojčeka, ktorý vyrobil John Harrison. Prvý originálny Kendallov model chronometera z roku 1769 označený ako H4, dnes ako K1 mal vysokú finančnú hodnotu; na tú dobu asi tridsať percent hodnoty lode asi ...

                                               

Arabčina

Arabčina je semitský jazyk. Kedysi ňou nehovorili iba Arabi, ale slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v stredovekej Európe. Arabčina je predmetom štúdia arabistiky.

                                               

Liga arabských štátov

Liga arabských štátov alebo Arabská liga je regionálna medzinárodná organizácia, ktorá združuje arabské štáty a súčasne je tiež organizáciou kolektívnej sebaobrany. Liga bola založená 22. marca 1945 v Káhire. Dva najdôležitejšie dokumenty, na zák ...

                                               

Melchiti

Melchiti je označenie pre príslušníkov chalcedónskeho vyznania v Sýrii a Egypte. Väčšinou šlo o grécke obyvatelstvo miest. V období, keď Arabi obsadili tieto pôvodne byzantské územia mali melchiti určité výsady a ich komunity boli považované za b ...

                                               

Azerbajdžanci

Azerbajdžanci sú turkický národ žijúci predovšetkým v Azerbajdžane, Gruzínsku, severozápadnom Iráne a roztrúsene po celom bývalom ZSSR. Azerbajdžanci hovoria po azerbajdžansky a miešajú sa v nich turecké, perzské a kaukazské korene. Väčšina Azerb ...

                                               

Bulharčina

Bulharčina je indoeurópsky jazyk, ktorý patrí do južnej vetvy slovanských jazykov. Demonštruje niekolko jazykovedných inovácií, ktorými sa odlišuje od ostatných slovanských jazykov a ktoré sú typické pre tzv. Balkánsku jazykovú úniu. Túto odlišno ...

                                               

Česi

Česi sú západoslovanský národ tvoriaci väčšinu obyvatelov Česka. Ich jazyk je čeština, ktorá je úzko príbuzná so slovenčinou a lužickou srbčinou. Medzi Čechov v širšom zmysle sa dnes spravidla rátajú aj Moravania a medzi predkov Čechov patria tie ...

                                               

Čeština

Čeština je západoslovanský jazyk najviac príbuzný so slovenčinou, potom polštinou a hornolužickou srbčinou. Patrí medzi slovanské jazyky, do rodiny indoeurópskych jazykov. Po česky hovorí približne 12 miliónov ludí, z toho viac ako 10 miliónov v ...

                                               

Čínština

Čínština resp. čínske jazyky je sinotibetský jazyk, ktorým sa hovorí v Číne, na Taiwane a v čínskych komunitách v zahraničí.

                                               

Oppidum (železná doba)

Oppidum je opevnené stredisko výroby a obchodu v strednej Európe v železnej dobe, ktoré mnohí bádatelia označujú ako prvé protourbánne sídla. Ich vznik sa najčastnejšie spája s kmeňmi Keltov a Dákov. Všade kam keltské kmene v Európe prenikli, sa ...

                                               

Dáni

Dáni sú germánsky národ o celkovom počte približne 7 miliónov; asi 5 mil. žije v Dánsku. Menšiny v Nemecku, Švédsku, USA, Kanade atď. Jazykom Dánov je dánčina, ktorá patrí k severogermánskej východoškandinávskej podskupine germánskych jazykov. Pr ...

                                               

Iglu

Iglu je kupolovitý príbytok zo snehových alebo ladových kvádrov. Je to tradičný príbytok Eskimákov na severe Kanady a v Grónsku, ktorí iglu používali ako príbytok počas zimy a lovu. Počas leta bývali v chatrčiach z dreva a kože. Iglu je pôvodne e ...

                                               

Inuiti

Inuiti alebo Eskimáci sú skupiny domorodých obyvatelov a ich potomkov, ktoré sídlia v severnej časti Severnej Ameriky a Ázie. Predkovia Inuitov pochádzajú zo Sibíri. Presnejšie z Čukotského polostrova. Asi pred 12-tisíc rokmi prešli cez Aljašku p ...

                                               

Etruština

Etruština alebo etruský jazyk bol staroveký jazyk používaný v Etrúrii a v častiach dnešnej Lombardie, Benátska a Emilia-Romagna, odkial Etruskov vytlačili Galovia. Etruštinu úplne nahradila latinčina. Zostalo po nej iba nevelké množstvo písaných ...

                                               

Filištínci

Slovo filištínec znamená aj prefíkanec. Filištínci liští, plurál Plištím ; po staroegyptsky: Pleset/Pereset/Pulasati/Pursta/Palasat) boli národ anatólskeho alebo krétskeho pôvodu, ktorý v 12. storočí pred Kr. obsadil časť východného Kanaánu v blí ...

                                               

Francúzština

Prvopočiatky vývoja francúzštiny ako románskeho jazyka sú spájané s postupným prenikaním rímskeho vojvodcu Iulia Caesara do Galie v rokoch 58 pred Kr. až 52 pred Kr. Rimania so sebou priniesli svoj talent pre správu územia a ako víťazi sa ujali a ...

                                               

Alamani

Alamani alebo Alemani bol zväz germánskych kmeňov svébskeho pôvodu historicky doložený od 3. storočia. Alamani obývali polabskú oblasť, ktorá sa rozprestierala od Meklenburska po Čechy. Odtialto podnikali výboje na horný Rýn a do Podunajska. Vybo ...

                                               

Anglosasi

Anglosasi je spoločné označenie pre germánske kmene a podla Bedu Ctihodného to boli potomkovia troch mocných germánskych kmeňov, Anglov, Sasov a Jutov, ktoré osídlovali Britániu od polovice 5. storočia. Anglovia pochádzali zo Slezvicka-Holštajnsk ...

                                               

Burgundi

Burgundi boli východogermánsky kmeň alebo kmeňový zväz. Ich pôvod nie je jasný. Stredoveké pramene uvádzajú, že pochádzali z dánskeho ostrova Bornholm, podla iných bádatelov zase z južného Nórska. Pôvodne sídlili medzi riekami Odra a Nisa, odkial ...

                                               

Búri

Búri, staršie Búrovia, slovo pre "farmár") je označenie pre Juhoafričanov nizozemského kalvinistického, frízskeho kalvinistického, francúzskeho hugenotského, valónskeho, flámskeho a nemeckého protestantského pôvodu, najmä: farmárov z oblasti Mysu ...

                                               

Kimbrovia

Boli pôvodne usídlení na území terajšieho Jutského polostrova. Po morských záplavách, ktoré tam zničili pôdu, sa spolu s Teutónmi v roku 120 pred Kr. vydali hladať nové sídla. Západne od terajších českých hraníc ich porazil keltský kmeň Bójov. Pr ...

                                               

Normani (Normandia)

Normani sú potomkovia časti Vikingov, ktorí v 9. storočí obsadili severné Francúzsko. V roku 911 západofranský král Karol III. Prostý udelil ich náčelníkovi Rollovi do léna grófstvo Rouen, čím vzniklo Normanské vojvodstvo. Král sa takto pokúsil r ...

                                               

Sasi (kmeň)

Sasi sú germánsky kmeň. Pôvodne žili v Holštajnsku, neskôr sa presunu k Severnému moru do Dánska a Holandska. V ranom stredoveku časť z nich prenikala spolu s Anglami do Británie. Vzťahuje sa k nim legenda o královi Artušovi, ktorý proti týmto uc ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →