ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349                                               

Chorváti

: USA – 374 241 2000 : Argentína – cca 440 000 : Kanada – 97 050 2001 : Belgicko – cca 12 000 : Nemecko – 236 000 2003 : Čile – cca 130 000 : Bosna a Hercegovina – 571 317 1996 : Slovensko – 1 022 : Chorvátsko – 3 977 171 : Rakúsko – 131 307 : Ta ...

                                               

Chorváti (Dnester)

Chorváti boli východoslovanský kmeň žijúci vo včasnom stredoveku na hornom Dnestri. Niekedy sa uvádza, že išlo spočiatku o sarmatský, resp. alanský kmeň, ktorý sa až neskôr slavizoval. Viacero autorov ho stotožňuje s tzv. Bielymi Chorvátmi. Napr. ...

                                               

Jazerci

Jazerci, boli južnoslovanský kmeň usídlený na juhovýchode polostrova Peloponéz v dnešnom Grécku. Prvé zmienky o Jazercoch pochádzajú až z 10. storočia od Konstantina Porfyrogenéta, kedy sú od roku 941 vedení ako platcovia daní Byzantskej ríši. V ...

                                               

Kriviči

Kriviči boli východoslovanský kmeň usadený v povodí Dviny, Dnepra a Volgy na západe dnešného Ruska. Vzhladom na to, že Kriviči obývali pomerne rozsiahle územie, rozdelili sa čoskoro na menšie skupiny podla správnych oblastí. Susedili s baltskými ...

                                               

Lemkovia

Lemkovia sú východoslovanské etnikum, žijúci na západnej Ukrajine, v juhovýchodnom Polsku a v Prešovskom kraji na Slovensku. Slovo "Lemkovia" vzniklo v 19. storočí, ale samotní Lemkovia označovali sami seba za "ruský národ", Rusínov, "Rusnákov". ...

                                               

Macedónci (Slovania)

V staroveku obývali územie dnešného Macedónska predovšetkým Paióni, národ príbuzný Trákom, preto Gréci nazývali toto územie Paionia. Okrem Paionov tu žili aj Ilýri na východe a malú časť južného územia, okolo moderného mesta Bitola obývali Macedó ...

                                               

Moravania

Moravania sú obyvatelia krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názov doložený roku 822. V historickom kontexte sa používa na označenie: obyvatelov Moravského kniežatstva západnej časti Velkej Moravy ale ...

                                               

Obodriti

Obodriti boli západoslovanský kmeň usídlený na severovýchode dnešného Nemecka medzi Baltským morom a riekami Spréva a Labe. Obodriti sa tu usadili najneskôr v priebehu 7. storočia a čoskoro sa kmeň začal rozpadávať na menšie skupiny, ktoré v prie ...

                                               

Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki je názov ranostredovekej archeologickej lokality, ktorá sa nachádza na rovnomennom ostrove na jazere Lednica vo Velkopolskom vojvodstve v Polsku. Je jedným z najdôležitejších miest v histórii Polska. Za panovania Meška I. a Bolesl ...

                                               

Panslavizmus

Panslavizmus bol politicko-ideologický smer, ktorého hlavný obsah tvorilo úsilie o zjednotenie slovanských národov pod vládou ruského cárizmu "tak, ako všetky slovanské rieky tečú do ruského mora". Vznikol medzi slovanskými národmi koncom 18. sto ...

                                               

Polabskí Slovania

Polabskí Slovania bolo etnikum západných Slovanov, ktoré obývalo územie dnešného Nemecka v oblasti medzi riekami Labe a Odra v dobe raného a vrcholného stredoveku. Etnikum zaniklo postupnou germanizáciou počas 10. až 13. storočia. Územie medzi La ...

                                               

Pomoranskí Slovinci

Pomoranskí Slovinci bol západoslovanský národ, ktorý do konca druhej svetovej vojny žil na území dnešného Pomoranského vojvodstva v Polsku v regióne Kašubsko, no v posledných storočiach sa ponemčil. Ich jazykom je severná slovinčina. Názov Slovin ...

                                               

Slougenzinmarcha

Slougenzinmarcha je názov geografického objektu so spornou bližšou identifikáciou, ktorý sa spomína v jednej listine Ľudovíta Nemca z roku 860. Prvá časť názvu sa pravdepodobne vzťahuje na Slovenov. Jeho význam spočíva v tom, že dátum výskytu toh ...

                                               

Slovanské farby

Slovanské farby, biela, modrá a červená, sú farby, ktoré vo svojich vlajkách a štátnych znakoch najviac používajú slovanské krajiny. Používajú ich už roky, podla vzoru farieb ruskej vlajky.

                                               

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích alebo Mikulčice-Valy je významné hradisko z doby Velkej Moravy, nachádzajúce sa asi 3 km juhovýchodne od obce Mikulčice. Lokalita sa nachádza na pravom brehu rieky Morava a s rozlohou približne 10 ha predstavuje n ...

                                               

Slovanský zjazd (1848, Praha)

Slovanský zjazd bol zjazd slovanských predstavitelov v Prahe v dňoch 2. až 12. júna 1848. Snažil sa zjednotiť všetkých Slovanov žijúcich v rakúskej monarchii. Mal 4 hlavné body: Vzťah k neslovanským národom v rakúskych krajinách, Vzťah k Slovanom ...

                                               

Slovinci

Slovinci bol aj názov slovanského kmeňa v dnešnom Polsku, pozri Pomoranskí Slovinci Slovinci sú južnoslovanský národ žijúci najmä v Slovinsku.

                                               

Snochačestvo

Snochačestvo, čes. snacha) je starý slovanský zvyk keď svokor mal pohlavný styk so synovou manželkou v prípade ak bol syn ešte nedospelý, alebo bol dlhodobo neprítomný. Deti narodené z takéhoto spojenia boli právoplatnými deťmi syna a jeho manžel ...

                                               

Srbi

Srbi sú južnoslovanský národ v Srbsku, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Chorvátsku, ako aj v iných rozmanitých častiach sveta, spolu asi 12 000 – 13 000 ludí.

                                               

Tiverci

Tiverci sú východoslovanský kmeň, ktorý sa v 9. storočí usídlil v oblasti riek Dnester, Prut a Dunaj vrátane územia Budžaku na pobreží Čierneho mora a území dnešného Moldavska a Ukrajiny. Prvý raz sa tento kmeň v Povesti dávnych liet spomína spol ...

                                               

Uliči

Uliči, v niektorých letopisoch Uluči, Ugliči, Ulutiči či Ľutiči alebo Lučania sú východoslovanský kmeň obývajúci v rozmedzí 8. - 10. storočia územia okolo nižného toku rieky Dneper a Južný Bug a tiež pobrežia Čierneho mora. V Povesti dávnych liet ...

                                               

Župa (slovanská stredoveká jednotka)

Župa bol pôvodne slovanský spoločne putujúci alebo sídliaci príbuzenského "zväz", neskôr v stredoveku slovanské označenie územných jednotiek rôzneho druhu v Čechách, Velkej Morave, Chorvátsku, u Slovincov, Bosne, Srbsku a Bulharsku, ktoré existov ...

                                               

Gepidi

Gepidi boli východogermánsky kmeň, pôvodom zrejme z južnej Škandinávie. Prvýkrát sa spomínajú v roku 260, keď sa spoločne s Gótmi zúčastnili invázie do Dácie.

                                               

Longobardi (kmeň)

Longobardi alebo Langobardi boli západogermánsky kmeň, ktorý si v 2. polovici 6. storočia podrobil severnú Itáliu a utvoril královstvo, ktoré si v roku 774 podrobil Karol Velký. Z pôvodných sídiel v južnej Škandinávii prešli pred zmenou letopočtu ...

                                               

Markomani

Slovo Markoman môže byť odvodené z: z keltského kôň marko a starogermánskeho muž man a pod. starogermánskych foriem slov marka marcha a pod. a muž man a pod. podla rímskeho kapitána menom Marcus Romanus, ktorý roku 13 pred Kr. počas germánskej vý ...

                                               

Svébi

Spočiatku pramene uvádzajú, že žijú pri Labe, severne od nemeckého stredohoria. V roku 71 pred Kr. prenikli do Galie, ale 58 pred Kr. ich Ceasarove vojská zatlačili späť. Časť z nich sa potom usadila aj pri rieke Neckar, iná časť bola usídlená na ...

                                               

Sumeri

Sumeri alebo Sumerovia boli etnikum neznámeho pôvodu, ktoré žilo v južnej Mezopotámii, presnejšie v južnej Babylonii, asi najneskôr od konca 4. tisícročia pred Kr. do začiatku 2. storočia pred Kr. Etnicko-geografické označenie pre oblasť nimi osí ...

                                               

Aanipada

Aanipada bol lugal sumerského mestského štátu Ur, ktorý vládol v ranodynastickom odbobí IIIb, okolo roku 2475 pred Kr. Spolu so svojim otcom Mesannipadom patrí k najvýznamnejším panovníkom prvej urskej dynastie. Niektorí bádatelia ho stotožňujú s ...

                                               

Sumerská astronómia

O astronomických poznatkoch Sumerov je pomerne málo správ. Vieme, že pred viac ako 5000 rokmi pomenovali už niektoré súhvezdia zvieratníka, ich mená sa používajú dodnes, a skatalogizovali najjasnejšie hviezdy. Všimli si, že sa cez ne premieta poh ...

                                               

Španielčina

Španielčina alebo kastílčina je románsky jazyk, ktorý vznikol na Pyrenejskom polostrove v Európe; dnes je globálnym jazykom, ktorým hovorí materinským jazykom takmer 500 miliónov ludí, hlavne v Španielsku a v Amerike. Je to druhý najpoužívanejší ...

                                               

Čuvaši

Čuvaši predstavujú turkický národ, ktorý je autochtónny pre územie rozkladajúce sa od Povolžia až k Sibíri. Väčšina z nich žije v Čuvašskej republike a okolitých oblastiach, hoci na komunity Čuvašov možno naraziť v celom Rusku. Centrom Čuvašov je ...

                                               

Insígnie prezidenta Turecka

Insígnie prezidenta Turecka sú oficiálne insígnie prezidenta Tureckej republiky. Tvorí ich velká centrálná šestnásťcípa hviezda Slnko, symbolizujúce Turecko obklopená šestnástimi hviezdami symbolizujúcimi "šestnásť velkých tureckých štátov" turec ...

                                               

Jakuti

Jakuti sú turkické etnikum, žijúce predovšetkým v Jakutsku a inde na východnom Sibíri. Patria k najpočetnejším domorodým etnikám na Sibíri, dnes sa ich počet odhaduje až na 500 000 ludí.

                                               

Jenisejskí Kirgizi

Jenisejskí Kirgizi boli turkické kmene, ktoré žili od staroveku na hornom toku Jeniseja, najmä na území Minusinskej kotliny. V 6. storočí vytvorili Jenisejskí Kirgizi štátný útvar, ktorý zanikol v 13. storočí podrobením Mongolmi. V 17. a 18. stor ...

                                               

Kirgizi

Do 20. rokov 20. storočia sa termín Kirgizi a varianty používal buď ako súhrnné označenie pre Kirgizov v dnešnom ponímaní plus Kazachov, alebo ako označenie len pre Kazachov. Kirgizi Kyrgyzi, Kyrgyzovia ; do 20. rokov 20. storočia Karakirgizi/Kar ...

                                               

Krymskí Tatári

Krymskí Tatári sú národ turkického pôvodu, obývajúci predovšetkým Krymský polostrov. Hovoria Krymskou tatárčinou. Majú spoločný pôvod s Tatármi, v ich etnogenéze však hrali dôležitú úlohu i ďalšie etniká, najmä Kumáni, Pečenehovia, Skýti či Kryms ...

                                               

Krymský chanát

Krymský chanát bol krymskotatársky štátny útvar existujúci v rokoch 1443 až 1783 na území Krymského polostrova, časti Kubáni pobrežia Azovského a severného pobrežia Čierneho mora. Bol založený roku 1443 po rozpade Zlatej hordy Hadži I Girejom, kt ...

                                               

Orchonskí Turci

Orchonskí Turci bola staroveká konfederácia stredoázijských turkofónnych kmeňov. V 5 8. storočí stál na ich čele prisťahovalecký Ašinovský klan, ktorý roku 265 až 460 prišiel na toto územie z oblastí neskorších Hjunských štátov v Turanii, západne ...

                                               

Turkomongolské kmene

Turkomongolské kmene/národy môžu byť: turecké a mongolské kmene ázijských stepí v 12. storočí prípadne aj skôr, u ktorých je ťažko určiť, ktoré z nich boli turecké a ktoré mongolské, a ktoré boli neskôr zjednotené v Mongolskej ríši novoveké súhrn ...

                                               

Uzbeci

Uzbeci alebo zriedkavo Uzbekovia sú turkický národ čítajúci asi 23-29 miliónov ludí, ktorí žijú v strednej Ázii. Hovoria uzbecky. Uzbecký jazyk patrí do turkickej skupiny altajskej jazykovej rodiny. Krajiny, kde žijú Uzbeci: Rusko 126 000 Spojené ...

                                               

Ukrajinci v Česko-Slovensku

Po prvej svetovej vojne sa na bývalých územiach Ruského impéria vytvorili nové štáty východnej Európy. Akokolvek sa to bolševici snažili spravodlivo rozdeliť, menšinové národy sa začali búriť, pretože nie každý národ dostal svoj nový štát. Ani se ...

                                               

Vandali

Zhruba v 16. – 18. storočí boli stotožňovaní Vandali a slovanskí Vendi aj oficiálne napr. v titule švédskeho krála, pozri Vendi Vandali boli východogermánsky kmeň. Okolo roku 100 pred Kr. sídlili v Jutsku na dolnom toku Odry. V roku 406 vylúpili ...

                                               

Leif Eriksson

Leif Eriksson bol nórsky Viking, a pravdepodobne prvý európsky objavitel Ameriky. Bol synom Erika Červeného Eiríkr raudi, ktorý kolonizoval Island a Grónsko. Podla ságy islanďanov Íslendingasögur približne v roku 1000 kúpil Leif loď od Bjarna Her ...

                                               

Hávamál

Hávamál je jedna zo zbierky starých nórskych básní vikingského veku Codex Regius. Táto báseň samo o sebe sa skladajúca s viacerých iných básní je z väčšej časti gnómická a podáva rady do života, zásady správneho konania a súhrn múdrostí. Verše sú ...

                                               

Heriolf

Heriolf bol viking, ktorý sa plavil s Erikom Červeným na jeho kolonizačnej výprave z Islandu do Grónska v 986. Erik Červený sa plavil do Grónska na 25 lodiach, ktoré boli plne naložené a s kompletnými rodinami. Na palubách lodí boli ich ženy a de ...

                                               

Knut Velký

Knut alebo Knud alebo Cnut zvaný Velký bol vikinský král Anglicka, Dánska, Nórska a časti Švédska. Takisto mal pod kontrolou územia na južnom pobreží Baltského mora a Šlezvicko v Nemecku. Bol v spojenectve s nemeckými králmi Henrichom II. a Konrá ...

                                               

L’Anse aux Meadows

LAnse aux Meadows je lokalita na najsevernejšom cípe ostrova Newfoundland, kde manželia Helge a Anne Ingstadovi našli v roku 1960 pozostatky vikingského osídlenia, ktoré tu krátkodobo existovalo okolo roku 1000. Ide o jedinú jednoznačne doloženú ...

                                               

Babylonské zajatie

Babylonské zajatie bolo opakované odvliekanie Židov do zajatia, resp. ich násilné presídlovanie do Mezopotámie medzi 8. až 6. storočím pred Kr. Keď bola v 8. storočí pred Kr. Asýria na vrchole svojej moci, rozpútala dobyvačnú vojnu proti Egyptu. ...

                                               

Filosemitizmus

Filosemitizmus je emocionálne a racionálne motivovaný obdiv, priazeň, priatelstvo, náklonnosť k Židom a židovstvu. Takýto obdivovatel Židov sa označuje ako filosemita. Filosemitizmus sa vyskytuje v rôznych podobých – biblických i postbiblických. ...

                                               

Geto

Getto je časť mesta, väčšinou vykázaná majoritou obyvatelstva tej ktorej minorite, teda miesto kde žijú ludia rovnakého náboženského, národného alebo rasového pôvodu a podobne, a to buď dobrovolne alebo nedobrovolne. Termín sa začal používať v sú ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →