ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Vozeň

Vozeň je kolajové vozidlo na prepravu osôb alebo nákladu, s vlastným pohonom alebo bez neho, v užšom zmysle len bez neho. Môže to byť: železničný vozeň vozeň električky vozeň špeciálnej dráhy

                                               

Zasielatel (doprava)

Zasielatel je osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť na účet príkazcu obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby. Činnosť zasielatela je upravená zákonom č.455/1991 Z.z. ako viazaná ž ...

                                               

Finančný sprostredkovatel

Finančné sprostredkovanie v jednotlivých krajinách sa riadi zákonmi na národnej úrovni. Na Slovensku je finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo a dohlad nad týmito činnosťami regulované Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z. z. o finančn ...

                                               

Robo-poradca

Robo-poradca je typ finančného poradcu, ktorý ponúka finančné poradenstvo či online manažment investície s čiastočnou či minimálnou ludskou intervenciou. Tieto služby ponúkajú na základe matematických pravidiel a algoritmov, ktoré sú súčasťou sof ...

                                               

Fotografovanie

Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i technická disciplína, zaoberajúca sa zhotovovaním trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla, prípadne praktická činnosť zaoberajúca sa fotografovaním, spracovaním a výrobou fotografií. F ...

                                               

APS (snímač)

APS je obrazový snímač, ktorý je založený na integrácii fotosenzorov a aktívnych zosilňovačov pre každý obrazový bod – pixel. Existuje mnoho typov aktívnych snímačov pixelov vrátane CMOS APS, používaných najčastejšie pre fotoaparáty mobilných tel ...

                                               

APS-C

Advanced Photo System type-C je formát fotografického digitálneho snímača resp. políčka filmu, definovaný velkosťou približne 24 x 16 mm. Vzniká predelením bežného, tzv. 35mm filmu, na ktorý sa vedla seba fotia políčka s velkosťou 36 x 24 mm, na ...

                                               

Astrofotografia

Astrofotografia je špecializovaný typ fotografie, ktorý sa zameriava na tvorbu fotografií astronomických objektov na nočnej oblohe ako planét, hviezd a velmi ďalekých objektov ako sú hviezdne zoskupenia a galaxie.

                                               

Autobracketing

Autobracketing je funkcia prítomná na pokročilejších fotoaparátoch. Pri použití tejto funkcie urobí fotoaparát niekolko snímok v sérii zvyčajne 3 – 5, každý s odlišným nastavením expozície. Expozícia jednotlivých snímok je zmenená obvykle o 1/3-1 ...

                                               

Bokeh

Výrazom bokeh sa vo fotografii označujú estetické kvality častí snímok, ktoré sa nachádzajú mimo roviny ostrosti. Vzhlad a tvar rozptylových krúžkov ovplyvňuje velké množstvo faktorov, mimo iných konštrukcia objektívu, tvar a počet lamiel clony a ...

                                               

Celuloid

Ako celuloid sa označuje skupina termoplastov pripravených reakciou nitrocelulózy s gáfrom. Je pokladaný za prvý termoplast - pripravený bol prvýkrát v roku 1856. Pre svoju tavitelnosť a tvárnosť sa prv používal na výrobu rôznych okrasných predme ...

                                               

Clona (fotografia)

Clona je vo fotografii mechanické zariadenie, ktoré umožňuje meniť priemer vstupného otvoru objektívu a tým ovplyvňovať množstvo vnikajúceho svetla. Velkosť priemeru vstupného otvoru v porovnaní s ohniskovou vzdialenosťou objektívu sa nazýva clon ...

                                               

Clonové číslo

Clonové číslo je pomer ohniskovej vzdialenosti optickej sústavy k priemeru vstupnej šošovky. Matematické vyjadrenie: κ = f D {\displaystyle \kappa ={\frac {f}{D}}}

                                               

Dagerotypia

Dagerotypia je prvá prakticky používaná komplexná metóda fotografovania. Vynašiel ju francúzsky výtvarník Louis Daguerre po 23 rokov dlhom výskume, ktorý úspešne zavŕšil v roku 1824. Snímka zhotovená dagerotypiou sa nazýva dagerotyp alebo zriedka ...

                                               

Dialkové pozorovanie

Dialkové pozorovania sú osobitným typom krajinárskej fotografie, zahrňujúcim fotografovanie velmi vzdialených pevných objektov bezprostredne zo zemského povrchu, alebo zo stavieb a iných miest, trvalo a pevne spojených so zemským povrchom. Ide te ...

                                               

Fairchild K-20

K-20 bol letecký fotoaparát používaný počas druhej svetovej vojny. Návrh od firmy Fairchild, vyrábaný pod licenciou pre vojenské kontrakty. Približne 15 000 ich bolo vyrobených vo Folmer Graflex Corp. v Rochester, NY medzi rokmi 1941-1945. Použív ...

                                               

Farbotvorná vývojka

Farbotvorná vývojka alebo farebná vývojka je chemická zlúčenina, ktorá reaguje s jednotlivými farbotvornými zložkami farebného fotografického filmu alebo papiera za vzniku azometínových alebo chinónimínových farbív, ktoré potom vytvárajú farebný ...

                                               

Farebná teplota

Farebná teplota charakterizuje spektrum bieleho svetla. Svetlo určitej farebnej teploty má farbu tepelného žiarenia vydávaného čiernym telesom, zahriatym na túto teplotu. Farebná teplota sa meria v kelvinoch, nasledujú príklady farebných teplôt r ...

                                               

Fotografický aparát

Fotografický aparát je opticko-mechanické zariadenie slúžiace na vytváranie fotografií pomocou svetla. Základom fotoaparátu je uzavretá svetlotesná komora s otvorom vybaveným šošovkami, ktorý sa nazýva objektív. V momente, keď je stlačená spúšť, ...

                                               

Fotografický film

Fotografický film je plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy, pokrytý tenkou vrstvou emulzie obsahujúci svetlocitlivé halogenidy striebra viazané v želatíne, s rozdielnou velkosťou kryštálov, určujúci citlivosť a zrnitosť ...

                                               

Fotogrametria

Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie. Fotogrametria využíva optické, foto ...

                                               

Fotokniha (digitálna tlač)

Fotokniha je fotoalbum vytlačený digitálnou tlačou. Vyrába sa spravidla tak, že konečný používatel prostredníctvom príslušného softvéru vytvorí grafický návrh fotoalbumu, ktorý je následne príslušným podnikom spracovaný digitálnou tlačou a zviaza ...

                                               

Fotomontáž

Fotomontáž je tvorená špecifickým použitím techniky fotografických obrazov. Technicky by sa fotomontáž dala označiť pojmom fotokoláž. Fotografie sa režú a spájajú do ďalších fotografií. Kompozitný obraz je niekedy fotografovaný a výsledný obraz p ...

                                               

Glamour

Glamour je fotografický žáner, v ktorom sú ludia, najčastejšie ženy, vyobrazené tak, aby zvýrazňovali atraktívnosť a šarm. Aj keď u glamour portrétov väčšinou ide o obrázky skromnejšie odetých postáv, primárne nejde o dôraz na vyobrazenie poprsia ...

                                               

Guerrillero Heroico

Guerrillero Heroico je fotografia, ktorá je najznámejším portrétom pôvodom argentínskeho lekára a marxistického revolucionára Ernesta Guevaru. Fotografia vznikla 5. marca 1960 v kubánskom hlavnom meste Havana počas zhromaždenia na poctu obetí sab ...

                                               

Hustota sčernenia

Hustota sčernenia je logaritmus pomeru intenzity dopadajúceho svetla k intenzite svetla, ktoré prešlo fotografickou emulziou. Sčernenie fotografickej emulzie závisí od rozličných faktorov, najmä od intenzity a dĺžky osvitu. Meria sa mikrofotometr ...

                                               

Chromatická aberácia

Chromatická aberácia alebo chromatická chyba je farebná chyba šošovky, aj zložitejšej optickej sústavy šošoviek, spôsobená závislosťou ohniskovej vzdialenosti šošoviek od vlnovej dĺžky svetla. Fyzikálnou podstatou tohto javu je závislosť indexu l ...

                                               

Infračervená fotografia

Infračervená fotografia je fotografia, pri ktorej sa používa film alebo obrazový senzor citlivý na infračervené svetlo. Časť spektra, ktorá je použitá sa označuje ako blízka infračervená na odlíšenie od ďalekej infračervenej, ktorá je doménou tep ...

                                               

Kalotypia

Kalotypia alebo talbotypia je fotografická technika, ktorú objavil britský vynálezca William Fox Talbot. Termín kalotypia pochádza z gréckeho základu κάλο – dobrý a τύπος – zážitok. Talbot si dal postup patentovať 8. februára 1841 a opísal ho v s ...

                                               

Letecké fotografovanie

Letecké fotografovanie alebo letecká fotografia alebo aerofotografia je fotografovanie zo vzduchu fotoaparátom držaným v ruke alebo primontovaným na lietadle, helikoptére, balóne, rakete, alebo podobnom dopravnom prostriedku, ako aj na bezpilotno ...

                                               

LOMO LC-A

LOMO LC-A je kompaktný fotoaparát na kinofilm s pevným 35 mm objektívom vyrábaný továrňou Leningradskoje Optiko-Mechaničeskoje Objediněnije. Fotoaparát má plastové telo s uzatváratelnou kovovou krytkou objektívu a hladáčika. Fotoaparát je vybaven ...

                                               

Low key

Low key je štýl nasvietenia fotografickej alebo filmovej scény, vyznačujúci sa prevahou tmavých tónov a vysokým kontrastom medzi svetlom a tieňom. V tradičnej čiernobielej fotografii sa osvetlenie skladá z troch svetiel: hlavného, výplňového fill ...

                                               

Makrofotografia

Makrofotografia označuje fotografiu z velmi blízkych vzdialeností; klasická definícia je, že obraz projektovaný na "rovine filmu" je rovnako velký ako je velkosť fotografovaného subjektu. Na 35 mm filme, objektív musí mať schopnosť zaostriť na ob ...

                                               

Nekonvenčná astrofotografia

Nekonvenčná astrofotografia je zachytávanie astrofotografií použitím fotoaparátov nie špecificky určených na tento účel. Jeden z príkladov je použitie webkamier. Neupravená webkamera je vo všeobecnosti schopná zachytenia obrázkov planét a mesiaca ...

                                               

Niepceotypia

Niepceotypia alebo zastarano heliografia je najstaršia fotografická technika na vytváranie kontaktných reprodukcií grafických listov a snímok z camery obscury. Autorom vynálezu niepceotypie bol Nicéphore Niépce, ktorý experimentoval s fotochemick ...

                                               

Novinárska fotografia

Novinárska fotografia, spravodajská fotografia, fotožurnalizmus, žurnalistická fotografia alebo reportážna fotografia je súčasťou žurnalistiky, ktorá pripravuje a vytvára snímky na doplnenie správ alebo článkov. Novinári, ktorí sú zapojení do toh ...

                                               

Nukleárna platňa

Nukleárna platňa alebo nukleárna emulzia je fotografická platňa so silnou vrstvou emulzie, určená na štúdium kozmického žiarenia. Nabitá častica prechádzajúca emulziou tvorí pozdĺž svojej dráhy ióny chloridu strieborného, ktoré sa po vyvolaní pre ...

                                               

Ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť je vo fotografii kolmá vzdialenosť prvej šošovky alebo všeobecne člena optickej sústavy od matnice. Velkosť ohniskovej vzdialenosti má vplyv na velkosť obrazu premietaného na matnicu. Čím je ohnisková vzdialenosť objektívu k ...

                                               

Pankratický objektív

Pankratický objektív je objektív s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou. Je tak možné pomocou jediného objektívu prechádzať napríklad zo širokouhlej snímky na snímku teleobjektívom. Daňou za jednoduché nastavovanie ohniskovej vzdialenosti býva, v ...

                                               

Photo-Secession

Photo-Secession bol spolok amerických fotografov založený v roku 1902, ktorý presadzoval umeleckú fotografiu vychádzajúcu z princípov piktorializmu, avšak bez ručných zásahov, teda "čistú" fotografiu. Účinok fotografií Photo-Secession bol postave ...

                                               

Piktorializmus

Piktorializmus je fotografický smer, ktorý sa objavil okolo roku 1885 a usiloval sa o priblíženie fotografie k malbe alebo grafike. Najväčší rozmach dosiahol na začiatku 20. storočia a začal ustupovať po roku 1914 v súvislosti s nástupom moderniz ...

                                               

Pin-up girl

Pin-up girl je modelka, ktorá pózuje na masovo produkovaných atraktívne vyzerajúcich fotografiách, ktoré sú súčasťou populárnej kultúry. Termín pin-up je používaný aj na ilustrované, kreslené obrázky, ktoré sú často tvorené emuláciou z fotografií ...

                                               

Pole aerial photography

Pole photography alebo mast photography alebo telescopic pole photography je druh výškového fotografovania. Princíp spočíva v umiestnení fotoaparátu na vrchol teleskopického stožiara. Stožiar sa vysúva do výšky zhruba do 20 m buď manuálne alebo p ...

                                               

Reverzný film

Reverzný film je druh fotografického filmu ktorý má pozitívny obraz nasnímanej scény na priehladnom nosiči. Zvykne sa označovať aj ako inverzný film, diafilm, transparentný film alebo skrátene diák. Používa sa najmä vo filmovom priemysle pri prem ...

                                               

RGB

RGB je aditívny farebný model, pri ktorom svetlo želanej farby vzniká zmiešaním červeného, zeleného a modrého svetla vhodnej intenzity. Používa sa vo farebnej fotografii, osvetlovacej a zobrazovacej technike. Základné alebo primárne farebné zložk ...

                                               

Sabatierov efekt

Sabatierov efekt je difúzny proces vo fotografickej emulzii vznikajúci pri dodatočnom osvite obrazu v priebehu vyvolávania; ďalším vyvolávaním obraz sčernie, ale na rozhraní pôvodných tonalít zostáva slabšia svetlejšia charakteristická línia obra ...

                                               

Satelitná snímka

Prvé satelitné fotografie Zeme boli urobené 1. apríla 1960 družicou na sledovanie počasia TIROS-1. Prvé satelitné fotografie Mesiaca mohli byť urobené 6. októbra 1959 sovietskou družicou Luna 3 na jej misii k vyfotografovaniu odvrátenej strany Me ...

                                               

Stabilizácia obrazu

Stabilizácia obrazu je rodina rôznych techník cielených na zvýšenie stability obrazu. Používa sa v ďalekohladoch so stabilizáciou obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopoch. Pri fotoaparátoch je roztrasenie fotoaparátu značne pr ...

                                               

Svetelnosť

Svetelnosť je bezrozmerná veličina vo fotografii, ktorá vyjadruje najvyššie možné množstvo svetla, ktoré prepustí daná optická sústava. Vždy je vyjadrená pomerom, ktorý je závislý od ohniskovej vzdialenosti a priemeru optickej sústavy pri plne ot ...

                                               

Tablo

Maturitné tablo je vyrábané počas maturitného ročníka na strednej škole, kedy je aj vystavované vo výklade vybraného obchodu, neskôr vystavené v priestoroch školy.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →