ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54                                               

Litovci

Litovci patria k baltským národom, ktoré obývajú východné pobrežie Baltského mora. Hovoria litovským jazykom, ktorý patrí do východobaltskej vetvy baltských jazykov. Tie patria k indoeurópskym jazykom. Vyznávajú rímskokatolícke náboženstvo, ktorý ...

                                               

Livónci

Livónci alebo Livovia bol ugrofínsky kmeň, ktorý žil v 9. - 13. storočí pri pobreží Rižského zálivu. Následne boli germanizovaní a asimilovaní Lotyšmi a Estóncami. Koncom 19. storočia ich ešte žilo vyše 3 000 v západnom Kurónsku. Podla Livóncov j ...

                                               

Ma’anyan (etnikum)

Ma’anyan alebo Dayak Maanyan alebo Maanyak sú jeden z pôvodných národov južného Kalimantanu, Indonézii, kde žijú v zmiešaných komunitách spolu s Dajakmi, Malajcami a Jávčanmi. Hovoria ma’anyančinou.

                                               

Mauri

Mauri alebo Maurovia je označenie moslimov, pôvodom zo severnej Afriky, ktorí okrem iného od 8. do 15. storočia ovládali južné Španielsko a Portugalsko, územie Sahary - Mauritániu, Mali, Maroko, Alžírsko, časť Nigeru, Čadu, Líbye, ale aj Gibraltá ...

                                               

Moldavčania

Moldavčania alebo Moldavci môžu byť: historicky: obyvatelia územia historického Moldavska Moldavského kniežatstva rumunskí obyvatelia časti historického Moldavska, ktorá dnes leží v Rumunsku títo majú iba regionálnu identitu, alebo východorománsk ...

                                               

Mongoli (národ v dnešnom Mongolsku)

Mongoli alebo vlastní Mongoli sú hlavné etnikum v dnešnom Mongolsku. Tvoria ho najmä Chalchovia a okrem nich aj etniká, ktoré s Chalchami dnes už prakticky splynuli, a to Darigangovia, Chotogojtovia, Sartúlovia, Üdzemčinovia, Čachari, Chorčinovia ...

                                               

Mordvania

Mordvania sú ugrofínske etnikum žijúce prevažne v ruskej republike Mordviansko. Menšiny ďalej žijú v Tatársku, Baškirsku, Čuvašsku, povolžských a sibírskych oblastiach. Presný počet Mordvanov je z viacerých príčin ťažké určiť, pričom počet má dlh ...

                                               

Morské národy

Termínom Morské národy je označovaný volný zväz morských nájazdníkov, ktorí sa objavili vo východnom Stredomorí okolo roku 1200 pred Kr., spôsobili tu nepokoje a rozvrátili niektoré národy. Obzvlášť významný je ich pokus usadiť sa v Egypte na kon ...

                                               

Nemci

Nemci sú národ žijúci primárne v Nemecku. Ako etnickí Nemci sami seba označujú aj nemecky hovoriaci Švajčiari a do roku 1945 sa ako Nemci označovali aj nemecky hovoriaci Rakúšania. Slovo Nemci môže označovať každého, kto má nemecké občianstvo. Ic ...

                                               

Nóri

Nóri sú germánsky národ, ktorý tvorí väčšinu obyvatelstva Nórska, ďalej žijú v USA, Kanade, malá skupina vo Švédsku. Spolu asi 4.8 mil. Nóri sú jedným z najstarších severských národov v Európe, jeho etnogenéza začala už pred začiatkom nášho letop ...

                                               

Oseti

Oseti sú etnikum žijúce v Severnom Osetsku a v Južnom Osetsku, ktoré je de facto samostatný štát s minimálnym medzinárodným uznaním. Oseti sú jeden z kaukazských národov. Väčšina Osetov sú kresťania, menšia časť moslimovia. Ako svoje písmo použív ...

                                               

Parti

Parti je: a) názov etnika, obývajúceho v staroveku oblasť juhovýchodne od Kaspického mora dnes západná časť iránskeho Chorásánu b) pomenovanie vládnucej vrstvy partskej ríše cca 245 pred Kr. – 224 po Kr., jedného z najvýznamnejších štátnych útvar ...

                                               

Pečenehovia

Pečenehovia alebo Pečenegovia bol kmeňový zväz turkických, sarmatských a ugrofínskych kočovníkov. Ich jazyk sa klasifikuje ako turkický jazyk. V 8. – 9. storočí boli v zavolžských stepiach a v 9. stor. v juhoruských stepiach. Pečenehovia útočili ...

                                               

Portugalčania

Portugalčania alebo Portugalci sú románsky národ v Portugalsku, Brazílii, Francúzsku, v USA, Kanade a Nemecku. Portugalčania hovoria portugalským jazykom a väčšina verí v rímskokatolícku cirkev.

                                               

Prusi (baltský národ)

Prusi sú niekdajšie etnikum baltského pôvodu, sídliace od začiatku nášho letopočtu v juhovýchodnom Pobaltí medzi ústiami Visly a Nemen, na území, ktoré sa v stredoveku nazývalo Prusko. Baltskí Prusi spolu s Jotvingami, sídliacimi ďalej vo vnútroz ...

                                               

Rakúšania

Rakúšania je stredoeurópsky národ germánskeho pôvodu žijúci v Rakúsku. Jazykom Rakúšanov je nemčina. Do konca druhej svetovej vojny sa sami označovali ako Nemci alebo nemeckí Rakúšania; Rakúšania bolo predovšetkým označenie štátnych príslušníkov ...

                                               

Rimania (staroveký národ)

Rimania, latinsky Romani, grécky Ρωμαίοι, je označenie pre staroveké etnické obyvatelstvo žijúce v rôznych častiach Rímskej ríše. Označenie Riman sa môže používať od 8. storočia pred Kr. približne do 8. storočia na západe, na gréckom východe toto ...

                                               

Rómovia

Rómovia alebo Cigáni môžu byť: c) zriedkavejšie: ako bod a či b plus európski kočovníci Jenišovia, Travellers atď. – porov. článok Cigán, hoci to často nie sú etnickí Rómovia; v tomto prípade sa však častejšie používa výraz cigán než Róm. b) ako ...

                                               

Sakovia

Sakovia alebo Šakovia boli iránske, prevažne kočovné, kmene doložené najmä zhruba od 6. storočia pred Kr. do 3. storočia po Kr. na území od Čierneho mora po severozápadnú Indiu. Boli identickí so Skýtmi v širšom zmysle, boli to teda ázijské kmene ...

                                               

Sarmati

Sarmati boli početný staroveký kmeňový zväz z iránskej jazykovej skupiny. Ich pôvodné sídla boli na území medzi Donom a Aralským jazerom. Ich predkami boli tzv. Sauromati, sami boli príbuzní so Skýtmi a mali s nimi rad spoločných znakov a prejavo ...

                                               

Semiti

Výraz Semiti bol zavedený do vedeckej literatúry na konci 18. stor. a bol odvodený od vlastného mena Sem, jedného z troch synov Noema, ktorý bol podla biblickej genealógie otcom väčšiny týchto národov. Ide teda o účelovo vytvorený výraz, ktorý ib ...

                                               

Skýti

Skýti boli príslušníci rôznych iránskych kmeňov, ktoré v 8. – 4. storočí pred Kr. kočovali od severného Čiernomoria na dolný Dunaj, ktorých neskôr vytlačili Sarmati. V časoch Rímskeho cisárstva mal pojem Skýti širší význam – označovali sa tak vše ...

                                               

Slováci

Slováci sú slovanský národ, ktorý tvorí väčšinu na Slovensku a menšinu v USA, Česku, Srbsku, Maďarsku a v niektorých ďalších krajinách. Medzi významnejšie útvary, ktorých Slováci boli súčasťou patria Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Velkomora ...

                                               

Slovania

Od 16. do 19. storočia je v slovenčine doložené používanie výrazu Slovania aj na označenie toho, čo dnes označujeme ako Slováci. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe. Obývajú najmä východnú, južnú a strednú Európu. Patri ...

                                               

Šerpovia (etnikum)

Šerpovia sú etnikum obývajúce pohorie Himaláje v Nepále, konkrétne jeho najvyššiu časť pri hraniciach s Tibetom. Ich meno v tibetčine znie Šer-pa a znamená "človek z východu", pretože tento pôvodne tibetský kmeň pochádza z východného Tibetu. Hovo ...

                                               

Taliani

Taliani) sú národ, žijúci najmä v Taliansku. Ich jazyk je taliančina, románsky jazyk. Ich náboženstvo je prevažne rímskokatolícke. Autochtónni Taliani žijú v Taliansku 56 miliónov, Švajčiarsku 750 000, San Maríne 28 000, Vatikáne, Slovinsku 3000 ...

                                               

Tatári (etnikum)

Tatári sú: dnes etnikum potomkovia historických Tatárov žijúci v Tatársku v Rusku a v rade krajín v Ázii a východnej Európe v 13. stor. - 14. stor. označenie rôznych národností spojených v Zlatej horde pôvodne staroveký kmeňový zväz mongolského p ...

                                               

Teutóni (kmeň)

Slovo Teutóni pochádza z latinského Teutoni, ktoré zas pochádza z keltského jazyka, kam sa dostalo z protogermánskeho slova Þeudanōz "tí z kmeňa". Rovnaký pôvod - * þeudō "kmeň" - má náhodou aj napríklad dnešné nemecké slovo deutsch "nemecký" či ...

                                               

Tibeťania

Tibeťania sú národnosti a kmene žijúce na území Tibetu a západnej Číny, ale aj na území Kašmíru, Nepálu, Sikkimu a Bhutánu. Tibeťania tvoria zvláštnu etnickú skupinu mongoloidov, ktorých pôvod je prinajmenšom taký starý ako pôvod Číňanov, pretože ...

                                               

Turci (Anatólia)

Turci sú najväčší z turkických národov, ktorého vlastný vývoj začal v 11. storočí na území Malej Ázie a pokračoval v 14. až 16. storočí vytvorením tureckej národnosti v rámci Osmanskej ríše, ktorá zaberala takmer celý Arabský polostrov, väčšiu ča ...

                                               

Turkické národy

Turkické národy je jedna z najväčších ázijských jazykových a etnických skupín, rozšírená od juhovýchodnej Európy až po severovýchodné oblasti Sibíri. Jazykovo patria do rodiny altajských jazykov a fyzicky predstavujú väčšinou zmiešané typy europo ...

                                               

Ujguri

Ujguri alebo zriedkavo Ujgurovia sú turkický národ tvoriaci väčšinu obyvatelov vo Východnom Turkestane - Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne, žijú aj v Kazachstane, Kirgizsku a Uzbekistane, spolu v SNŠ 210 000. V pol. 8. stor. založili ...

                                               

Valasi (severné Karpaty)

Valasi bol lud pochádzajúci z Valašska, ktorý v 14. – 17. storočí osídloval horské časti Slovenska a aj iných krajín. Usídlovanie valachov na Slovensku začali v prvej polovici 14. storočia, najprv Užská stolica najstarší potvrdený výskyt na území ...

                                               

Varjagovia

Varjagovia alebo Variagovia boli švédski Vikingovia, ktorí podnikali obchodno-koristnícke výpravy do východnej Európy. Ich tunajšie slovanské označenie Varjagovia malo pôvod vo vlastnom škandinávskom pomenovaní Vaeringar alebo Vaeringjar, ktoré o ...

                                               

Veneti (Itália)

Veneti boli staroveké etnikum na severozápadnom pobreží Jadranského mora indoeurópskeho pôvodu, ktoré hovorilo venetčinou. Kedysi sa predpokladalo, že tvorili samostatnú ilýrsku vetvu alebo boli s Ilýrmi ináč príbuzní. Podla najnovších výskumov i ...

                                               

Vikingovia

Vikingovia ; o pojme Normani pozri nižšie) sú predkovia dnešných Dánov, Nórov a Švédov v tzv. vikinskom období, charakterizovanom dobyvačnými výpravami zo Škandinávie a Dánska do Británie, na Island, do Grónska, Severnej Ameriky a inam. Pôvod toh ...

                                               

Vlastní Mongoli (Vonkajší a Vnútorní)

Vlastní Mongoli alebo Mongoli sú etnikum žijúce jednak v dnešnom štáte Mongolsko a jednak v dnešnej Číne vo Vnútornom Mongolsku a severnom Sin-ťiangu. Ich jazyk sa volá mongolčina alebo "vlastné mongolské jazyky". Podrobnosti pozri v článku mongo ...

                                               

Thomas Barnett

Pôsobil ako strategický výskumník a profesor na U. S. Naval War College v Newport, Rhode Island, USA. Od októbra 2001 do júna 2003 slúžil ako asistent pre strategické budúcnosti na Office of Force Transformation, Office of the Secretary of Defens ...

                                               

Daňový raj

Daňový raj alebo daňová oáza je štát alebo oblasť s nízkym zdanením, ktorý umožnuje podnikatelom a osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti, iná definícia: "oblasť alebo krajina v ktorej dôchodky a bohatstvo podliehajú nízkym, prípadne vôbec ...

                                               

Jerome C. Glenn

Pôsobí ako výkonný riaditel American Council for United Nations University AC/UNU. Je riaditelom najväčšieho futurologického projektu na svete projektu The Millennium Project of AC/UNU, Washington, D.C., USA. Je spoluautor každoročne vydávanej sp ...

                                               

Hazel Hendersonová

Je profesorkou ekonómie. Zaoberá sa posunom paradigiem v ekonómii. Prednáša na Schumacher College. Je konzultantkou pre udržatelný rozvoj vo viac ako tridsiatich štátoch. Je členkou predstavenstva Worldwatch Institute. Je autorkou viacerých kníh ...

                                               

Nová hodvábna cesta

Nová hodvábna cesta alebo tiež stratégia Jeden pás, jedna cesta je hospodárska iniciatíva predstavená prezidentom Čínskej ludovej republiky Si Ťin-pchingom v septembri 2013, zameraná na zlepšenie dopravnej infraštruktúry pre potreby obchodu. Ide ...

                                               

Planetárne medze

Planetárne medze sú koncept, ktorý predstavil v roku 2009 Johan Rockström so svojimi spolupracovníkmi zo Štokholmského centra pre výskum odolnosti. Základný článok v časopise Nature má titul "Bezpečný priestor pre ludské aktivity". Tento "bezpečn ...

                                               

Disko

Disko alebo disco je druh tanečného hudobného žánru, ktorý obsahuje prvky latinsko-americkej hudby, funku, soulu, popu, salsy a psychedelickej hudby. Tento hudobný štýl bol najpopulárnejší od polovice do konca 70. rokov 20. storočia, ale aj od te ...

                                               

Monterey Pop Festival

Monterey International Pop Music Festival bolo trojdňové koncertné podujatie, ktoré sa medzi 16. až 18. júnom 1967 konalo na Monterey County Fairgrounds v Monterey v Kalifornii. Odhadom sa tejto akcie zúčastnilo od 25 do 90 tisíc návštevníkov. Mi ...

                                               

San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)

"San Francisco" je americká popová pieseň, ktorú pre speváka Scotta McKenzieho napísal spevák, gitarista a skladatel skupiny The Mamas & the Papas, John Phillips. Skladbu produkovali a vydali v máji roku 1967 Phillips a Lou Adler, ktorí ju použil ...

                                               

Budovanie mieru

Budovanie mieru alebo peacebuilding je termín používaný v medzinárodnej rozvojovej komunite na popis procesov a aktivít zahrnutých do riešenia násilného konfliktu a zriadenia udržatelného mieru. Definícia budovania mieru podla Aliance pre budovan ...

                                               

Žobranie

Žobranie je "získavanie obživy poníženou prosbou o almužnu u cudzích osôb a to na verejnom priestranstve alebo dom od domu". Žobrák svojím vzhladom, verbálnym alebo neverbálnym prejavom deklaruje stav hmotnej núdze a snaží sa získať od okoloidúci ...

                                               

Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej informatika, počítače a mikroelektronika určujú a premieňajú celý spoločenský systém, vystupujú ako prostriedok vytvorenia nových spoločenských, nadtriednych a nadnárodných štruktúr a zásadným spôsobo ...

                                               

Patricia Aburdeneová

Zaoberá sa informačnou spoločnosťou, vodcovstvom v informačnej ekonomike, budúcnosťou korporácií a pôsobením žien v manažmente a vo funkcií lídrov. Od roku 1978 pôsobila ako novinárka v časopise Forbes. Od roku 1993 do roku 1996 pôsobila na Radcl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →