ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Rádiožurnál

Rádiožurnál je hlavná spravodajská relácia Slovenského rozhlasu, ktorú vysiela na okruhu Rádio Slovensko a niektoré vydania ako preberané vysielanie aj na Rádiu Regina. Súhrn informácií z domova a zo sveta, doplnený o predpoveď počasia je vysiela ...

                                               

Conterganova aféra

V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol medzi tehotnými ženami používaný ako upokojujúca a uspávajúca látka v 48 štátoch oblúbený liek na spanie - Contergan. Prešiel prísnymi testami na dobrovolníkoch a spĺňal podmienky pre užívanie. Predchádzajúc ...

                                               

Incident úniku dát z Climatic Research Unit

Incident úniku dát z Climatic Research Unit, je bezpečnostný incident, ktorý sa odohral v novembri 2009, keď došlo k úniku osobnej elektronickej pošty a dokumentov z inštitúcie Climatic Research Unit zaoberajúcej sa výskumom klimatických zmien na ...

                                               

Ludmila Javorová

Ludmila Javorová je česká katolícka teologička, učitelka náboženstva, blízka spolupracovníčka tajného biskupa Felixa Mariu Davídka v podzemnej cirkvi v socialistickom Československu. Biskup Davídek ju 28. decembra 1970 vysvätil za diakona a kňaza ...

                                               

Magdalénske práčovne

Magdalénske azyly boli domovy pre "padlé" ženy, najviac z nich bolo prevádzkovaných rôznymi rímskokatolíckymi kostolmi. Odhadovalo sa, že bolo prijatých 30 000 žien počas 150-ročnej histórie týchto inštitúcií, často i proti ich vôli. Posledný Mag ...

                                               

Panamské dokumenty

Panamské dokumenty, v angličtine Panama Papers, je označenie pre únik 11.5 milióna tajných dokumentov z panamskej spoločnosti Mossack Fonseca, ktorá sa špecializovala na korporátnu klientelu. V dokumentoch sú detailné informácie o viac ako 214000 ...

                                               

Bezbariérový prístup

Bezbariérový prístup umožňuje luďom s obmedzenou schopnosťou pohybu prístup na miesta, za bežných okolností im nedostupné. Slúži vozíčkarom, luďom s ťažkou chôdzou, ale aj matkám s kočíkom či nevidiacim prekonávať schody, terénne nerovnosti, obru ...

                                               

Dubowitzov syndróm

Dubowitzov syndróm je genetická porucha definovaná spomaleným rastom, charakteristickým vzhladom tváre a menšou hlavou. Dubowitzov syndróm bol prvý raz popísaný v roku 1965 anglickým lekárom Viktorom Dubowitzom. Táto genetická porucha spôsobuje v ...

                                               

Dyspraxia

Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia. Ide o vývojovú poruchu funkcií týkajúcich sa riadenia pohybu definovanú ako postihnutie či nezrelosť v plánovaní a organizácii pohybov. Takto postihnuté dieťa prejavuje nesúlad medzi svojimi pohybo ...

                                               

Program T-4

Program T-4 alebo Aktion T4 bolo oficiálne pomenovanie programu z nacistického Nemecka, ktorého cielom bola masová sterilizácia a eutanázia "nežiaducich" elementov populácie v Nemecku na okupovaných územiach. Program bol ideologicky založený na t ...

                                               

Zdravotné postihnutie

Zdravotné postihnutie je zjednodušene povedané zdravotné znevýhodnenie jednotlivca. Presné definície sú: P. Hartl 2000, s.442: akákolvek porucha duševná alebo telesná, dočasná, dlhodobá alebo trvalá, alebo hendikep, ktorý jednotlivcovi bráni účin ...

                                               

Výročie svadby

Výročie svadby je čas uplynulý od civilného či cirkevného sobáša, teda od uzavretia manželského zväzku. Počíta sa v ročnom intervale, často však sa oslavuje najmä takzvané okrúhle výročia či štvrťstoročné výročia.

                                               

Gerald Barney

Je zakladatelom a výkonný riaditelom Institute for 21st Century, ktorý v roku 1993 premenoval na The Millennium Institute. Žije v Arlingtone vo Virginii v USA.

                                               

Etnomuzikológia

Etnomuzikológia je súčasť muzikológie, ktorá vznikla syntézou komparatívnej muzikológie a hudobnej folkloristiky a je pod silným vplyvom etnografie, sociálnej antropológie a kultúrnej antropológie. Hlavnou úlohou etnomuzikológie je dokumentovať v ...

                                               

Orientalistika

Orientalistika je interdisciplinárna veda skúmajúca dôležité aspekty spoločenského a kultúrneho vývinu ázijských a afrických národov. Prvým orientalistickým odborom na Slovensku bola hebraistika, po tureckej invázii sa rozvinula turkológia.

                                               

Asimilácia (biológia)

Asimilácia je prijímanie látok organizmami a ich premena na organické zlúčeniny potrebné na výstavbu tela na životné funkcie. Opakom je disimilácia. Súbor príslušných biochemických reakcií sa nazýva anabolizmus. Produkty asimilácie sa nazývajú as ...

                                               

Autotrofný organizmus

Autotrofné organizmy sú organizmy vytvárajúce látky pre svoj život a rast pomocou autotrofie. Podla formy energie, ktoru z prostredia prijímajú a využívajú ich môžeme zaradiť do dvoch skupín:

                                               

Bielkovina

Bielkovina alebo proteín je vysokomolekulárna prírodná látka, ktorej základ tvorí jeden alebo viac reťazcov zložených z jednotlivých aminokyselín. Z chemického hladiska ide o kopolyméry z monomerných jednotiek L-α-aminokyselín spojených peptidový ...

                                               

Dojčenie

Dojčenie je prirodzené živenie dieťaťa alebo mláďaťa vlastným materským mliekom. Z vyššie uvedených výrazov by sa výrazy pridojčenie/pridájanie/pridojenie/nadájanie mali z jazykového hladiska používať najmä v súvislosti s luďmi, ale používajú sa ...

                                               

Entomofágia

Entomofágia - týmto pojmom označujeme využívanie hmyzu ako potraviny. Na svete sa udáva asi 1500 druhov jedlého hmyzu. Hmyz je bežne používaný ako potravina vo všetkých obývaných svetadieloch okrem Európy a Severnej Ameriky. V chudobných zemiach ...

                                               

Esenciálna aminokyselina

Esenciálne aminokyseliny sú také aminokyseliny, ktoré živočíšny organizmus nedokáže syntetizovať de novo a musia byť do organizmu dodávané s potravou. Napriek svojmu názvu sú to naopak menej dôležité aminokyseliny, preto si živočíchy mohli dovoli ...

                                               

Glykemický index

Glykemický index je bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje postavenie potraviny na stupnici od 0 do 100 podla toho, ako rýchlo sa cukor v potravine vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi. Potraviny, ktoré majú vysoký glykemický inde ...

                                               

Chemosyntéza

Chemosyntéza je asimilácia oxidu uhličitého, pri ktorej sa energia získava oxidáciou jednoduchých anorganických látok, zriedkavejšie organických látok, a nie zo slnečnej energie. Je to spôsob výživy a fylogeneticky najstarší spôsob tvorby organic ...

                                               

Kreatín

Kreatín je organická kyselina, ktorá o. i. prispieva u stavovcov k zásobovaniu svalov energiou. Až 95 % sa ho nachádza v kostrových svaloch. Syntetizuje sa v obličkách, pečeni a podžalúdkovej žlaze z troch aminokyselín Vyskytuje sa v tele vo voln ...

                                               

Lepok

Lepok alebo glutén je zmes proteínov gliadínu a glutenínu. Spolu so škrobom sa nachádzajú v endosperme semien niektorých obilnín ako sú pšenica, jačmeň, špalda či raž. Ovos sám osebe lepok neobsahuje, no môže byť kontaminovaný, ak je pestovaný v ...

                                               

Lipoproteín

Lipoproteíny sú nekovalentné makromolekulové komplexy zložené z lipidov a špecifických transportných proteínov, tzv. apolipoproteínov. Rôzne typy lipidov a proteínov tvoria rôzne druhy lipoproteínových častíc, ktoré sa delia na základe svojej hus ...

                                               

Makrobiotika

Makrobiotika je náuka o skvalitnení a predĺžení ludského veku životným štýlom spočívajúcim najmä v návrate k prírode, zmierneniu negatívnych následkov civilizácie a špeciálnom spôsobe stravovania. Slovo makrobiotika pochádza z gréckeho lingvistic ...

                                               

Mixotrofia

Mixotrofia alebo fakultatívna heterotrofia je kombinácia autotrofie a heterotrofie, presnejšie spôsob výživy organizmu, pri ktorom je základná výživa autotrofná, ale v organickom prostredí organizmus prechádza na heterotrofnú výživu. Patrí sem na ...

                                               

Mledzivo

Mledzivo alebo kolostrum je tekutina, ktorú produkujú mliečne žlazy cicavcov krátko pred pôrodom a počas prvých dní po pôrode. Tento sekrét sa tiež nazýva "prvé mlieko", pretože je obsiahnutý v prvom dojčení po pôrode. V posledných desaťročiach s ...

                                               

Mykoríza

Mykoríza je symbióza medzi hubou a koreňmi vyšších suchozemských rastlín. Mykoríza je obojstranne prospešný mutualistický vzťah, kde huba získava najmä sacharidy, rastlina zase minerálne soli, hlavne fosforečnany. Hubové mycélium nezasahuje nikdy ...

                                               

Nutričné programovanie

Nutričné programovanie je jednou z disciplín pediatrie zaoberajúcou sa vplyvom výživy v ranom veku na zdravie dieťaťa v dospelosti. Základný predpoklad nutričného programovania vychádza z vedeckých výskumov, ktoré zistili, že zdravie jedinca a ov ...

                                               

Oligosacharidy materského mlieka

Oligosacharidy materského mlieka predstavujú po laktóze a tukoch tretiu najväčšiu pevnú zložku materského mlieka. Ide o bioaktívnu zložku s ochrannými účinkami, ktorá má významný vplyv na rozvoj imunity dieťaťa. Oligosacharidy materského mlieka v ...

                                               

Parazitizmus

Parazitizmus môže znamenať aj príživníctvo v sociálnom zmysle, pozri príživníctvo. Parazitizmus je vzťah, v ktorom jeden organizmus, tzv. parazit), odoberá živiny pre svoju existenciu druhému, tzv. "hostitelovi", prípadne v ňom žije a tým ho osla ...

                                               

Realimentačný syndróm

Realimentačný syndróm je chorobný stav, ktorý je následkom metabolických porúch, ktoré vznikajú pri náhlom masívnom prísune živín do organizmu dlhodobo podvyživeného alebo hladujúceho človeka. Jeho príčinou je náhle obnovenie metabolických pochod ...

                                               

Symbióza

Symbióza znamená: v najširšom zmysle zriedkavo: akýkolvek heterotypický biosystém so vzájomnými vzťahmi medzi organizmami rôzne formy vzťahov s rôznym stupňom výhodnosti alebo nevýhodnosti pre obe strany – pozri vzájomné vzťahy medzi organizmami ...

                                               

Vegánstvo

Vegánstvo je spôsob života, ktorého snahou je v čo najväčšej a najpraktikovatelnejšej miere vylúčiť všetky formy vykorisťovania a krutosti páchanej na zvieratách kvôli jedlu, oblečeniu alebo akémukolvek inému účelu. Tento pojem zaviedli v roku 19 ...

                                               

Vegetariánstvo

Vegetariánstvo je spôsob stravovania. Vegetariáni prijímajú bezmäsitú stravu a nekonzumujú všetky produkty z mŕtvych zvierat ako vnútornosti, kaviár a želatína. Zo živočíšnych produktov obyčajne iba mlieko, syry, jogurty a vajcia. Často sú proti ...

                                               

Výživová pyramída

Výživová pyramída je grafické vyjadrenie závislosti zložiek potravy podla ich obsahu živín a množstva, v akom by sa mali tieto potraviny konzumovať. Energeticky najbohatšie potraviny sú na jej vrchole, pričom základňa vrcholu je najmenšia, čo vyj ...

                                               

Metrosexuál

Metrosexuál je pojem, ktorý vznikol zhruba v polovici 90. rokov 20. storočia. Označuje mužov, ktorí žijú v meste a vydávajú podstatnú časť zo svojho platu na značkové a módne oblečenie, kozmetiku a návštevy solárií. Metrosexuáli sa často v staros ...

                                               

Apoštolská administratúra

Apoštolská administratúra označuje v kánonickom práve rímskokatolíckej cirkvi určitú časť cirkvi, ktorá doteraz nebola vymenovaná ako diecéza; jej ordinárom je preto apoštolský administrátor.

                                               

Apoštolský administrátor

Apoštolský administrátor je prelát ustanovený pápežom, aby ako ordinár vykonával správu nad apoštolskou administratúrou, nad diecézou, ktorá nemá biskupa, alebo nad diecézou, ktorej biskup nemôže spravovanie vykonávať.

                                               

Apoštolský nuncius

Apoštolský nuncius alebo skrátene nuncius je velvyslanec Svätej stolice, ktorý je akreditovaný v krajine, v ktorej pôsobí. Sídlom nuncia je nunciatúra. V súčasnosti sa väčšinou vysiela do krajín, ktoré sa riadia uznesením Viedenského kongresu z r ...

                                               

Eminencia

Eminencia je titul a oslovenie kardinálov a velmajstra rádu Maltézskych rytierov. História tohoto titulu spadá do obdobia tridsaďročnej vojny, kedy jeho zavedením pápež Urban VIII. zdôraznil spoločenské a politické postavenie kardinálov. Význam t ...

                                               

Kamerling

Kamerling alebo camerlengo je jedným z najvyšších hodnostárov pápežskej kúrie. V čase pápežskej sedisvakancie sa kamerling stáva hlavou rímskokatolíckej cirkvi i štátu Vatikán. Aktuálnym kamerlingom je od 14.2.2019 kardinál Kevin Joseph Farrell, ...

                                               

Pápežský legát

Pápežský legát je osobný reprezentant Svätej stolice, ktorý bol poverený misiou. Má osobitné poverenie reprezentovať Svätú stolicu pri miestnej cirkvi, štáte alebo medzinárodnej organizácii, príp. má mimoriadne poslanie pri určitej príležitosti.

                                               

Prelát (rímskokatolícka cirkev)

Prelát je v katolíckej cirkvi: cirkevný hodnostár zastávajúci úrad, s ktorým je spojená riadna jurisdikcia vo vonkajšom fóre lat. in foro externo, t. j. najmä vyšší prelát: biskup, titulárny biskup, arcibiskup, patriarcha, pápež a pod. nižší prel ...

                                               

Áiša bint Abí Bakr

Áiša bint Abí Bakr, c Á’iša, Á’iša ; slovenská verzia mena aj: Ajša ; arab. عائشة بنت أبي بكر ‎ – Áiša bint Abí Bakr /odborný prepis: c ā’iša bint ’abī bakr ; * 613/614 – † 16. júl 678) bola jednou z manželiek proroka Mohameda. V islamskej litera ...

                                               

Bán

Bán je titul rôznych regionálnych správcov či vládcov v okolí južnej Karpatskej kotliny v minulosti. Územie pod jeho vládou sa nazývalo v Uhorsku a Valašsku banát, na slovanských územiach a v 20. storočí v Juhoslávii bánovina. Slovo pochádza buď ...

                                               

Cár

V Rusku začal ako prvý používať titul cár neoficiálne velké knieža moskovské Ivan III., ale iba v diplomatickom styku s menej významnými štátmi, napríklad s Livónskom. Roku 1514 použil jeho nástupca Vasilij III. titul "cár a vládca celej Rusi" "c ...

                                               

Cárovič (syn cára)

Na území Ruska od 16. storočia sa používalo slovo "cárovič" rus. царевич v dvoch významoch: titul syna ruského cára titul potomkov ktorejkolvek generácie gruzínskych cárov a tatárskych chánov t.j. otec takéhoto cároviča nemusel nevyhnutne byť cár ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →