ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Figovník obyčajný

Figovník obyčajný je velmi stará kultúrna rastlina. Často splanieva. Pôvodom je zo Stredného východu a západnej Ázie, ale už od staroveku sa kultivuje a dnes sa pestuje po celom svete ako okrasná rastlina a ovocný strom. Na lokálnych miestach v Á ...

                                               

Granátovník púnsky

Granátovník púnsky je ovocný opadavý ker z čelade vrbicovité. Jeho plod je granátové jablko, aromatické ovocie so sladkokyslou chuťou.

                                               

Hrozno

Hrozno môže byť: len strapina a bobule viniča hroznorodého iný názov: strapec hrozna súplodie strapec viniča hroznorodého resp. v širšom zmysle aj iné druhy či kríženci z čelade viničovité; skladá sa zo stopky, strapiny a z bobúl.

                                               

Hruška (plod)

Hruška je plod ovocného stromu hruška. Je to malvica. Tieto šťavnaté plody sa podla obdobia dozrievania delia na letné, jesenné a zimné. Letné hrušky sú najmenej trvanlivé, zimné hrušky vydržia najdlhšie. Hrušky sú ovocie s velmi nízkym obsahom v ...

                                               

Hurma

Plod je gulovitá, gulovito zahrotená, niekedy "sploštená" alebo predĺžená bobula s vytrvalým kalichom s hmotnosťou 100 až 500g, žltej, žlto-oranžovej až červenej farby s tenkou, hladkou pokožkou.

                                               

Chlebovník obyčajný

Chlebovník obyčajný je strom z čelade morušovité. Jeho plody sa nazývajú breadfruit. Pochádza z ostrovov vo východnej časti Indického oceána a západnej časti Tichého oceána. Pestuje sa tiež v ostatných tropických regiónoch. Prvýkrát ho zozbieral ...

                                               

Jujuba holá

Domestifikovaná bola v Južnej Ázii približne v roku 9000 pred Kr. Dnes existuje viac ako 400 kultivarov. Presné prirodzené rozšírenie jujuby nie je známe kvôli rozsiahlemu kultivovaniu. Predpokladá sa ale, že bolo v južnej Ázii, medzi Libanonom, ...

                                               

Kolový oriešok

Kolový oriešok je plod stromu Kola a pochádza z afrických dažďových pralesov. Vďaka vysokému obsahu kofeínu sa využíva ako ochucovadlo v sýtených nápojoch. Je pôvodcom názvu kolových nápojov.

                                               

Kumkvat

Kumkvat alebo kumkvát je rod rastlín z čelade rutovité, ako aj názov ich plodu. Novšie sa zaraďuje ako súčasť rodu citrónovník. Plod kumkvátu je citrusové ovocie pripomínajúce miniatúrne pomaranče. Tento trpasličí pomaranč patrí medzi najmenšie c ...

                                               

Machovka lepkavá

V posledných desaťročiach viaceré výskumy naznačujú, že prísne vzaté tu ide namiesto jedného druhu o dva samostatné druhy: Physalis philadelphica a Physalis ixocarpa. Napriek tomu vela autorov naďalej považuje tieto dva druhy za jeden a teda ich ...

                                               

Malina (plod)

Malina je plod ostružiny malinovej. Je zložená z drobných gulôčok červenej farby. Obsiahnuté farbivo patrí medzi najsilnejšie antioxidanty. Čím sýtejšej a tmavšej farby sú maliny, tým je koncentrácia tohto farbiva vyššia. Plody, šťava a ďalšie vý ...

                                               

Mandarínka (plod)

Mandarínka je citrusový plod mandarínkovníka. Všetky druhy mandarínok patria do skupiny jasne oranžových citrusových plodov s tenkou kôrou, ktorá sa dobre olupuje.

                                               

Moruša čierna

Moruša čierna je druh z čelade morušovité pochádzajúci z juhozápadnej Ázie, kde rastie už od nepamäti a lokalita jej presného pôvodu je nejasná. Je známa svojím vysokým počtom chromozómov, ktorých má 154 párov. Iné druhy moruše sú niekedy zamieňa ...

                                               

Rajčiak jedlý

Rajčiak jedlý je druh z rodu lulok. Staršie bol tento druh dlhú dobu zaraďovaný do rodu rajčiak, ktorý je dnes zrušený a začlenený do rodu lulok. Do rodu lulok patrí napríklad aj zemiak. Rod lulok patrí do čelade lulkovité, do ktorej patrí naprík ...

                                               

Ríbezla biela

Ríbezla biela alebo biela ríbezla je - skôr neformálny - taxón, ktorý sa v literatúre dnes považuje za odrodu druhu ríbezla červená či súhrnné označenie niektorých kultivarov tohto druhu či farebný variant tohto druhu, alebo za krížence tohto dru ...

                                               

Ríbezla červená

Ríbezla červená je členom rodu ríbezla z čelade egrešovité. Je pôvodom z častí západnej Európy. Vyšlachtených druhov je vela, niektoré sa už rozšírili aj do divočiny v mnohých regiónoch. Ríbezla červená je opadavý ker normálne rastúci do výšky 1 ...

                                               

Ríbezla čierna

Čierne ríbezle pôsobia močopudne a potopudne, proti hnilobe, proti artritíde, hnačke, skorbutu a posilňuje žalúdok. Vďaka obsiahnutým antioxidantom je prevenciou voči demencii a starnutiu buniek, tkanív, orgánov a organizmu. Komplex flavonoidov s ...

                                               

Ríbezla egrešová

Ríbezla egrešová alebo egreš obyčajný je druh kra z čelade egrešovité. Vyskytuje sa vo volnej prírode na územiach Európy, Ázie a Afriky, no vyšlachtené kultivary sa pestujú aj v záhradách. Je jedným z niekolkých podobných druhov podrodu Grossular ...

                                               

Slivka gulatoplodá ringlotová

Slivka gulatoplodá ringlotová je taxón zaraďovaný v závislosti od autora buď do druhu slivka gulatoplodá alebo do druhu slivka domáca, pričom oba druhy patria do rodu slivka. Plod slivky gulatoplodej ringlotovej sa nazýva ringlota.

                                               

Outward Bound

Outward Bound International je medzinárodná, nezisková a nezávislá vzdelávacia organizácia, ktorá pracuje metódou zážitkového vzdelávania vo volnej prírode. OBI je strešná organizácia, ktorej meno a licenciu nesú ďalšie školy v 35 krajinách sveta ...

                                               

Trampovanie

Trampovanie je v širšom zmysle rekreačné táborenie v prírode, obyčajne spojené s pešou turistikou. V užšom zmysle ide o spôsob trávenia volného času, ktorý je inšpirovaný westernovými filmami a knihami, hnutím skautov a woodcraftom Vyskytuje sa n ...

                                               

Terminátor (slnečný)

Terminátor alebo zóna súmraku je pohyblivá čiara, rozhranie, ktorá rozdeluje osvetlenú a neosvetlenú stranu planetárneho telesa. Terminátor je definovaný ako množina bodov na planéte alebo mesiaci, kde čiara od materskej hviezdy je dotyčnica. Pri ...

                                               

Prírodný materiál

Prírodný materiál je materiál získaný z prírody bez úprav, ktoré by zásadne menili jeho vlastnosti. Príklady: drevo - stromy, kmene, dosky, hranoly rastliny - rastlinné vlákna, listy, kvety. palivá - ropa, zemný plyn ruda - uhlie, železa ruda, ba ...

                                               

Korok (materiál)

Vzduch tvorí asi 50% objemu korku, preto má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Dokáže tiež regulovať vlhkosť v interiéroch budov. Je mäkký, ale dokáže si držať svoj tvar aj po stlačení. Je odolný voči vode, chemikáliám, je málo horlavý.

                                               

Kosť

Kosť alebo kostné tkanivo je tvrdé spojivové tkanivo alebo oporný orgán sformovaný z tohto tkaniva. Nachádza sa u mnohých živočíchov. Kostné tkanivo tvorí podstatnú časť kostry stavovcov. Kosti spolu vytvárajú štruktúru a tvar tela, ochraňujú vnú ...

                                               

Pergamen (koža)

Pergamen je: v kožiarstve na rámoch usušená holina =surová koža zbavená vápnom chlpov a zbavená nečistôt somára, telaťa, ovce, kozy alebo jahňaťa, spravidla potom natretá kriedou a vyhladená pemzou pergamenový papier nepravý pergamen: obmena toht ...

                                               

Piesok

Piesok je sediment, prírodný nespevnený zrnitý materiál, pozostávajúci z úlomkov velkosti od 0.064 do 2 mm. Pod pojmom piesok sa niekedy chápu aj nepremiestnené produkty rozpadu hornín elúvium, obyčajne však bývajú ako piesok charakterizované hla ...

                                               

Prach (častice v atmosfére)

Prach je všeobecné označenie pevných častíc s priemerom menším, ako 500 mikrometrov a vo všeobecnosti aj na označenie dobre rozdelenej hmoty. Prach na Zemi, ktorý sa nachádza v atmosfére, pochádza z rozličných zdrojov. Pod prachom rozumieme aj ma ...

                                               

Štrk

Štrk je nespevnený zrnitý materiál prírodného pôvodu, vzniknutý rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny, s velkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm. Jednotlivé zrná štrkovej velkosti sa nazývajú obliaky. Najbližšia men ...

                                               

Prírodná pamiatka

Prírodná pamiatka je kategória chránených území. Je to bodový, líniový alebo iný maloplošný ekosystém, jeho zložka alebo prvok, spravidla s výmerou do 50 ha, ktorý má vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam.

                                               

Národná prírodná pamiatka

Národná prírodná pamiatka je jedinečná prírodná pamiatka, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, ktorú môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za národnú prírodnú pamiatku.

                                               

Skutočnosť (realita)

Skutočnosť alebo realita je všetko, čo je, na rozdiel od toho, čo nie je, ešte nie je, môže byť atď. Napríklad protiklad zdania alebo protiklad možnosti. Pojem skutočnosti kolíše podla významných útvarov, ktoré intervenujú v procese jeho vzniku. ...

                                               

Systém (kybernetika)

Systém je účelovo definovaný celok komponentov, medzi ktorými existujú určité vzťahy, a ktoré sledujú nejaký ciel. Systémová analýza sa zaoberá systémami vytvorenými luďmi, ktoré sa skladajú zo vstupov, procesov a výstupov. Systém sa skladá z atr ...

                                               

Konkrétny systém

Konkrétny systém je systém, ktorého aspoň dva prvky majú fyzickú podstatu, pričom existencia a vlastnosti prvkov a väzieb medzi nimi sa určujú na základe experimentálnych a empirických postupov.

                                               

Systémové myslenie

Systémové myslenie je myslenie založené na chápaní systému ako celku, ktorý sa skladá z navzájom prepojených a ovplyvňujúcich sa častí. Dôležité sú vzťahy medzi nimi a prípadné spätné väzby. Je iné ako tzv. príčinne-dôsledkové myslenie, prípadne ...

                                               

Štruktúra (usporiadanie entít)

Štruktúra je usporiadanie entít a ich väzieb v nejakej inej entite. Štruktúra je spôsob vzájomného pospájania základných prvkov. Na štruktúre nejakej veci alebo procesu možno študovať jej momentálny prierez, jej genetickú a dynamickú dominantu a ...

                                               

Štruktúra systému

Štruktúra systému je vnútorné usporiadanie prvkov a väzieb v systéme. Štruktúra systému je usporiadaná množina vzťahov medzi prvkami sytému. Znalosť štruktúry systému umožňuje predvídať vývoj jeho správania a vzhladom na plnenie stanovených cielo ...

                                               

Lesnícke vedy

lesnícka biometria lesnícka bioklimatológia lesnícka botanika dendrometria lesnícka dendrológia ekológia lesa lesnícka epistemológia lesnícka environmentalistika entomológia fyziológia, genetika a šlachtenie lesných drevín lesnícka fytocenológia ...

                                               

Prírodnina

Prírodnina je hmotná súčiastka živej alebo neživej prírody, ktorá je objektom prírodovedého skúmania, príp. objektom názornosti vo výuke, najmä v školách.

                                               

Vesmír

Vesmír mír alebo všesvet ; gr. kosmos, lat. universum) môže byť: v užšom zmysle, používanom najmä v astronómii súbor všetkých kozmických telies a polí, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vzájomnej fyzickej interakcii, a ktoré astronómia a kozmológ ...

                                               

Fine-tuned universe

Fine-tuned universe Vychádza z pozorovania, že náš vesmír má tak nastavené rôzne univerzálne fyzikálne podmienky, že umožňujú vznik štruktúr hmoty a existenciu zložitého života v ňom. Navyše tieto ležia vo velmi úzko vymedzenom pásme z množstva m ...

                                               

Kozmická zmluva

Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, vrátane Mesiaca a iných nebeských telies, angl. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon ...

                                               

Kozmický priestor (astronómia)

Kozmický priestor alebo vesmírny priestor môže byť: v astronómii: priestor nad zemskou atmosférou, okrem iných kozmických telies v kozmonautike: priestor nad zemskou atmosférou, v ktorom sa môžu pohybovať umelé kozmické telesá spravidla sa za hra ...

                                               

Poloha Zeme vo vesmíre

Naše znalosti pozície Zeme vo vesmíre sa zlepšili vďaka 400 rokom pozorovania pomocou teleskopov, a v poslednom storočí sa značne zväčšili. Spočiatku sa verilo, že je Zem stredom vesmíru, ktorý sa skladal iba z planét viditelných holým okom Po pr ...

                                               

Pozorovatelný vesmír

Pozorovatelný vesmír je definovaný ako gula, v ktorej strede je planéta Zem a jej polomer je udávaný vzdialenosťou k najvzdialenejšiemu pozorovatelnému objektu. Túto vzdialenosť v súčasnosti určujú schopnosti Hubbleovho vesmírneho teleskopu. Obse ...

                                               

Prázdnota (astronómia)

Prázdnota je v astronómii prázdne miesto medzi vláknami galaxie, je to najväčšia štruktúra vo vesmíre, ktorá obsahuje velmi málo alebo žiadne galaxie. Prázdnoty majú väčšinou priemer od 11 do 150 megaparsekov. Jednotlivé velké prázdnoty, definova ...

                                               

Starship (raketa)

Starship – Super Heavy je raketa vyvíjaná spoločnosťou SpaceX. Kozmická loď nazývaná Starship a raketa Super Heavy predstavujúca plne znovu použitelný dopravný systém navrhnutý k preprave posádky i nákladu na orbitu Zeme, na Mesiac, Mars a ďalej. ...

                                               

Svet (všetko)

Svet alebo univerzum je súhrn všetkých skutočných a možných vecí a procesov; jedna z ústredných tém ludského myslenia vôbec; obraz sveta závisí predovšetkým od kategórií, ktoré intervenujú v priebehu jeho tvorby: keď prevažujú špeciálnovedné kate ...

                                               

Vek vesmíru

Vek vesmíru je v kozmológii definovaný ako čas, ktorý uplynul od Velkého tresku. Najpresnejšie meranie veku vesmíru je z 22. marca 2013 a stanovilo vek vesmíru na 13.798 ± 0.037 miliardy rokov. Nepresnosť 37 miliónov rokov bola stanovená zhodou v ...

                                               

Zelenina

Zelenina sú jedlé časti kultúrnych jednoročných alebo dvojročných rastlín, v niektorých prípadoch aj časti viacročných rastlín. Medzi zeleninu ale nepatria plodiny s presnejším zaradením a nepatria sem ani plodiny pestované pre semeno.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →