ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

Zvieratá vo vesmíre

Toto je článok o živočíchoch vysielaných v kozmických lodiach a raketách do vesmírneho priestoru v rámci vedecko-technického výskumu. Pred prvými letmi človeka do vesmíru sa používali hlavne na základný výskum možnosti prežitia organizmov v podmi ...

                                               

Magdeburské pologule

Nemecký fyzik Otto von Guericke, starosta mesta Magdeburgu, v roku 1654 predviedol dramatický experiment, v ktorom ukázal silu vákua a dokázal existenciu atmosféry Zeme. Guericke spojil dve duté medené pologule s úchytmi o priemere 51 cm Magdebur ...

                                               

Michelsonov-Morleyho pokus

Michelsonov-Morleyho pokus alebo Michelsonov-Morleyho experiment alebo Michelsonov pokus/experiment bol pokus z roku 1887, ktorého cielom bolo preukázanie existencie éteru. V 19. storočí bola existencia svetelného éteru považovaná za fyzikálne vy ...

                                               

Projekt Highwater

Projekt Highwater bol vedecký experiment zaoberajúci sa následkami vypustenie velkého množstva tekutiny do vrchných vrstiev atmosféry. Experimenty boli súčasťou testovacieho programu novej rakety NASA, Saturn I. Hlavným cielom celého projektu bol ...

                                               

Youngov pokus

Youngov pokus alebo dvojštrbinový experiment je experiment publikovaný v roku 1803 fyzikom Thomasom Youngom pod názvom Experiments and Calculations Relative to Physical Optics, ktorým potvrdil, že svetlo je vlnenie. Zväzok monochromatického svetl ...

                                               

A. C. Eringen Medal

A. C. Eringen Medal je ocenenie americkej Society of Engineering Science. Udeluje sa od roku 1976 za vynikajúci výkon v inžinierstve. Je pomenovaná po Ahmedovi Cemalovi Eringenovi a dotovaná sumou 2000 dolárov. Víťaz je doživotným členom SES.

                                               

Abelova cena

Abelova cena je ocenenie udelované každoročne nórskym králom vynikajúcim matematikom. Cena bola založená v roku 2002 pri príležitosti dvojstého výročia narodenia nórskeho matematika Nielsa Henrika Abela a je pomenovaná jeho menom. Cielom ceny je ...

                                               

Adam Smith Award

Adam Smith Award je vedecké ocenenie v odbore ekonómia. Od roku 1982 ho udeluje na pamiatku ekonóma Adama Smitha National Association for Business Economics. Prezident spoločnosti volí kandidáta, ktorý vynikol v odbore, a ktorého nápady a vedomos ...

                                               

Cena Daniela Rapanta

Cena Daniela Rapanta je slovenské ocenenie, zriadené Historickým odborom Matice slovenskej v roku 1995 ako najvyššie ocenenie, ktorým oceňuje prínos za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v z ...

                                               

Cena Fritza Pregla

Cena Fritza Pregla je ocenenie, ktoré udeluje každý rok Rakúska akadémia vied za dôležité príspevky v chémii. Ocenenie sa udeluje od roku 1931. Cena je pomenovaná po rakúskom chemikovi, nositelovi Nobelovej ceny za chémiu, Fritzovi Preglovi.

                                               

Copleyova medaila

Copleyova medaila je vedecké ocenenie za prácu na akomkolvek poli vedy, najvyššie a najstaršie ocenenie udelované každoročne Královskou spoločnosťou v Londýne a pravdepodobne aj najstaršie vedecké ocenenie vôbec, keďže prvé medaila bola udelená v ...

                                               

Crafoordova cena

Crafoordova cena bola založená v roku 1980 Holgerom Crafoordom, vynálezcom umelej obličky a jeho ženy Anna-Greta Crafoordovej. Toto ocenenie je pod vedením Královskej Švédskej akadémie vied, ciel ocenenia je odmenenie a podpora základného výskumu ...

                                               

Darwinova medaila

Darwinova medaila je ocenenie udelované každý párny rok Královskou spoločnosťou biológom alebo manželovi alebo žene biológa. Toto ocenenie je udelené za uznávanú výnimočnú prácu v širokom spektre biológie, v ktorom pracoval samotný Charles Darwin.

                                               

Fridtjof Nansens belonning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belonning for fremragende forskning je nórske vedecké ocenenie, ktoré udeluje fond Nansenfondet. Cena sa udeluje v dvoch kategóriách: história-filozofia od roku 1903 a matematika-prírodné vedy od roku 1907. Je dotovaná čiastkou 1 ...

                                               

Knuthova cena

Cena Donalda E. Knutha, skrátene Knuthova cena je cena, ktorú udeluje ACM SIGACT za mimoriadny prínos v oblasti teoretických základov informatiky. Je pomenovaná podla informatika Donalda Ervina Knutha. Knuthova cena sa udeluje každého jeden a pol ...

                                               

Leeuwenhoekova medaila

Leeuwenhoekova medaila je ocenenie, ktoré založila v roku 1877 Holandská královská akadémia umenia a prírodných vied na počesť Antona van Leeuwenhoeka. Udeluje sa každých desať rokov vedcom, ktorí svojou prácou najvýznamnejšie prispeli k rozvoju ...

                                               

Lorentzova medaila

Lorentzova medaila je ocenenie, ktoré udeluje každé 4 roky Královská Holandská akadémia umení a vied za príspevky v teoretickej fyzike, hoci v minulosti boli medzi jej nositelmi aj experimentálni fyzici. Ocenenie vzniklo v roku 1925 pri príležito ...

                                               

Medaila Alberta Einsteina

Medaila Alberta Einsteina je ocenenie ktoré udeluje Spoločnoť Alberta Einstena v Berne. Prvýkrát bola udelená v roku 1979. Ocenenie sa každoročne udeluje ludom, ktorí poskytli výnimočné služby v spojení s Albertom Einsteinom.

                                               

Nobelova cena

Nobelova cena je ocenenie každoročne udelovaná za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ludstvo. Všeobecne je považovaná za najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sa dnes udeluje. Nobelove ceny sa udelujú za činnosť v piatich kategór ...

                                               

Svetové ocenenie Alberta Einsteina za vedu

Svetové ocenenie Alberta Einsteina za vedu je každoročne udelovaná cena Svetovým kultúrnym výborom ako uznanie za vytvorenie stimulov pre vyvíjanie vedy a technologický výskum ". Ocenenie je pomenované po Albertovi Einsteinovi. Zahrňuje diplom, p ...

                                               

Turingova cena

Cena A. M. Turinga je ocenenie, udelované každoročne Asociáciou výpočtovej techniky jednotlivcom za ich technický prínos počítačovej komunite. Prínos by mal mať trvalú a výraznú dôležitosť pre celý odbor. Väčšina ocenených osobností boli počítačo ...

                                               

Vedec roka SR

Vedec roka SR je slovenská súťaž s cielom "pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomín ...

                                               

Wienerova cena

Wienerova cena je ocenenie udelované matematikom za výnimočný prínos v oblasti aplikovanej matematiky. Cenu udelujú spoločne Americká matematická spoločnosť a Spoločnosť pre priemyslovú a aplikovanú matematiku. Laureát musí byť riadnym členom jed ...

                                               

Wolfova cena

Wolfova cena je ocenenie, ktoré každoročne udeluje Wolfova nadácia žijúcim vedcom a umelcom za "úspechy pri vytváraní mieru a priatelského spolužitia medzi luďmi, bez dôrazu na štátnu príslušnosť, rasu, farby pleti, vierovyznania, pohlavia alebo ...

                                               

Zoznam nositelov Linného medaily

Linného medaila je ocenenie Linného spoločnosti v Londýne, ktorá bola založená v roku 1888 a je udelovaná každoročne botanikom alebo zoológom. Medaila bola do roku 1976 zlatá a je preto často uvádzaná ako "Zlatá medaila Linného spoločnosti".

                                               

Accademia dei Lincei

Accademia dei Lincei je talianska vedecká akadémia nachádzajúca sa v Palazzo Corsini na Via della Lungara v Ríme, Taliansku. Založená bola v r. 1603 Fredericom Cesim. Akadémia bola pomenovaná po rysovi, ktorého ostrý znak má symbolizovať pozorova ...

                                               

Centre national de la recherche scientifique

Národné vedecko-výskumné centrum, skratka CNRS, je štvrtou najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou vo svete a najväčšou v Európe so sídlom vo Francúzsku. Hlavné sídlo CNRS je v Paríži, avšak výskumné strediská sú rozmiestnené po celom Francúzsk ...

                                               

Česko-slovenská akadémia vied

Česko-slovenská akadémia vied bola najvyššia vedecká inštitúcia v Česko-Slovensku v rokoch 1952 – 1992. Jej sídlom bola Praha, pričom ČSAV mala zriadené svoje vedecké pracoviská aj mimo Prahy. Bola založená zákonom č. 52/1952 Zb. zo dňa 29. októb ...

                                               

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung bol založený v roku 1970 v nemeckom spolkovom štáte Hesensko. Je to najstarší a najväčší nemecký mierový inštitút a v roku 2011 mal približne 70 zamestnancov. Inštitút skúma prípady medzinárodnýc ...

                                               

Pruská akadémia vied

Pruská akadémia vied bola založená 11. júla 1700 brandenburským kurfirstom Friedrichom III. podla plánov Gottfrieda Wilhelma Leibniza v Berlíne ako Kurfirstská brandenburská spoločnosť vied. Za jej prvého prezidenta bol vymenovaný Gottfried Wilhe ...

                                               

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska. Sídli na Štefánikovej ulici v Bratislave. Od januára 2015 je predseda prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Činnosť SAV reprezentujú volení členovia, akademici a členovia korešponden ...

                                               

Slovenská akadémia vied a umení

Slovenská akadémia vied a umení bola vedecká inštitúcia sídliaca v rokoch 1943 až 1953 v budove na Štúrovej ulici číslo 9 v Bratislave. Vznikla odhlasovaním zákona č. 135 Snemu Slovenskej republiky z 2. júla 1942 a jeho vyhlásením o 19 dní neskôr ...

                                               

Vedecký park

Vedecký park alebo vedeckotechnický park je oblasť s komplexom budov venovaná vedeckému výskumu na obchodnej úrovni a podnikatelská infraštruktúra prispievajúca k rastu ekonomickej úrovne regiónu prostredníctvom podpory rozvoja a rastu firiem so ...

                                               

Akadémia vied

Akadémia vied je súčasť názvu najvyšších vedeckých ustanovizní vo viacerých štátoch. Toto je prehlad akadémií vied jednotlivých štátov.

                                               

Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Podrobnejšie definície znejú: proces cielavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a p ...

                                               

Aha efekt

Aha efekt je individuálna zážitková metóda odkrývania príčinnej súvislosti javov a situácií. Aha efekt je velmi významný pri tréningovom prístupe, napr. pri vzdelávaní a vzniká predovšetkým pri takých metódach, ako sú simulácie, hranie rolí a i. ...

                                               

Akademická debata

Akademická debata je vzdelávacia aktivita, ktorá učí kriticky myslieť a rozvíja ďalšie zručnosti. Účastníci debaty sú rozdelení na dve strany reprezentujúce opačné pozície v názorovom spektre. Oba tímy presviedčajú panel rozhodcov o platnosti ale ...

                                               

Andragogika

Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikatívna, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enku ...

                                               

Atestácia

Atestácia môže byť medicínska kvalifikačná skúška lekára. Jej absolvovaním lekár získa osvedčenie odborného lekára špecialistu. Atestácia je aj preverenie odbornej spôsobilosti vedeckých pracovníkov, pedagogických a odborných zamestnancov skúškami.

                                               

Domáce vzdelávanie

Domáce vzdelávanie alebo domáca škola je vzdelávanie detí v domácich podmienkach, typicky rodičmi alebo tútormi, namiesto vzdelávania poskytovaného vo formálnom prostredí štátnych alebo neštátnych škôl. Pred zavedením povinnej školskej dochádzky ...

                                               

E@I

E I je medzinárodná mládežnícka mimovládna nezisková organizácia. Podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu a organizuje vzdelávacie projekty a akcie s cielom podporiť medzikultúrne vzdelávanie a používanie jazykov a internetových technológ ...

                                               

EBCL

European Business Competence* Licence predstavuje medzinárodne uznávaný certifikát ekonomického vzdelania. Jeho držitelia disponujú základnými vedomosťami z podnikovej ekonomiky. EBC*L je aktuálne rozšírené v 33 krajinách, na 3 kontinentoch a štu ...

                                               

Európska geografická asociácia

Európska geografická asociácia je európska sieť študentov geografie a mladých geografov, pričom základnou myšlienkou jej fungovania je výmena geografických znalostí. Na dosiahnutie tohto ciela jednotlivé entity EGEA organizujú kongresy, krátkodob ...

                                               

Evanjelické lýceum

Evanjelické lýceum je: všeobecne: lýceum poskytujúce evanjelickú výchovu v Uhorsku na Slovensku od 16. storočia do na Slovensku roku 1945 stredné evanjelické učilište, ktoré malo v najvyšších triedach filozofický, teologický, neskôr aj právny kur ...

                                               

Gymnázium

O konkrétnych školách nesúcich názov Gymnázium pozri Kategória:Gymnáziá Gymnázium je označenie pre stredné všeobecnovzdelávacie školy v niektorých krajinách, napríklad na Slovensku. Pôvodne to bolo v starovekom Grécku miesto športových hier a cvi ...

                                               

Katedrálna škola

Škola katedrálna je stredoveká latinská škola v sídle biskupa pri katedrálnom kostole. Pri katedrálnych školách vznikali kapituly, pri kapitulách sa zriaďovali školy pod správou kanonika-scholastika alebo kanonika-lektora, ktorí si ustanovovali a ...

                                               

Khan Academy

Khan Academy je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie, založená v roku 2006 Američanom Salmanom Khanom, absolventom MIT a Harvardu. S misiou "poskytovať vysoko kvalitné vzdelanie komukolvek, kdekolvek" ponúka webová stránka zbierku viac a ...

                                               

Kombinované vzdelávanie

Kombinované vzdelávanie alebo blended learning je kombinovaná výuka - kombinácia štandardnej výuky s e-learningom. Kombinované vzdelávanie sa snaží kompenzovať niektoré nevýhody e-vzdelávania pri plnení vzdelávacích cielov kombináciou s prvkami š ...

                                               

Kvadrívium

Kvadrívium alebo štvorcestie je vyšší stupeň siedmich slobodných umení, ktorý zahŕňal geometriu, aritmetiku, astronómiu a hudbu. Tieto disciplíny školského vzdelávania spolu s triviom dotvárali úplný cyklus siedmich slobodných umení. V stredoveku ...

                                               

Mierová edukácia

Mierová edukácia je proces nadobúdania hodnôt, vedomostí a rozvíjanie postojov, znalostí a chovania na život v harmónii so sebou, ostatnými luďmi i s prirodzeným prostredím. Existuje mnoho deklarácií OSN o dôležitosti mierovej edukácie. Napríklad ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →